15
Lip

Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie („nowa” formuła egzaminu)

Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  („nowa” formuła egzaminu)

Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2017 r.
(„nowa” formuła egzaminu)

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH
Technikum nr 16

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (nowa formuła)
– CZĘŚĆ PISEMNA – 60 minut
20 VI 2017r.

Data/godz. Zawód/symbol Liczba zdających Czas trwania Sala
20 VI 2017

Godz. 10:00

Technik spedytor

kwalifikacja A.28

18 60 min. 210
20 VI 2017

Godz. 10:00

Technik logistyk kwalifikacja A.30 38 60 min. SK2
20 VI 2017

Godz. 10:00

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja A.33 20 60 min. 212
20 VI 2017

Godz. 10:00

 

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja A.33 11 60 min. 204
Technik hotelarstwa

kwalifikacja T.11

8
20 VI 2017

Godz. 10:00

Technik hotelarstwa

kwalifikacja T.11

19 60 min. 203
20 VI 2017

Godz. 12:00

Technik logistyk kwalifikacja A.31 15 60 min. 203
14 204
20 VI 2017

Godz. 12:00

Technik mechanik okrętowy kwalifikacja M.32 1 60 min. 108

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH
Technikum nr 16

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (nowa formuła)
– CZĘŚĆ PRAKTYCZNA –
26 VI 2017r.

Data/godz. Zawód/symbol Liczba zdających Czas trwania Sala
26 VI 2017

Godz. 9:00

Technik spedytor

kwalifikacja A.28

17 120 min. 207
26 VI 2017

Godz. 9:00

Technik spedytor

kwalifikacja A.28

5 120 min. 204
Technik logistyk kwalifikacja A.31 12
26 VI 2017

Godz. 9:00

Technik logistyk kwalifikacja A.31 18 120 min. 203
26 VI 2017

Godz. 9:00

Technik hotelarstwa

kwalifikacja T.11

30 150 min. SK2
Technik obsługi turystycznej kwalifikacja T.13 5
26 VI 2017

Godz. 9:00

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja A.33 16 180 min. 103
15 104
26 VI 2017

Godz. 13:00

Technik logistyk kwalifikacja A.32 1 120 min. 204
Technik spedytor

kwalifikacja A.29

1
26 VI 2017

Godz. 13:00

Technik hotelarstwa

kwalifikacja T.12

1 150 min. 203
26 VI 2017

Godz. 16:00

Technik logistyk kwalifikacja A.30 42 120 min. SK2

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu :

Technik spedytor 333108
A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu
A.29. Obsługa klientów i kontrahentówTechnik logistyk 333107
A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
A.32 – Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnychTechnik hotelarstwa 422402
T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji
T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskieTechnik obsługi turystycznej 422103
T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Technik eksploatacji portów i terminali 333106
A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach
A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

Technik nawigator morski 315214
A.39. Pełnienie wachty morskiej i portowej

Technik mechanik okrętowy 315105
M.32. Organizacja i prowadzenie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych

 

 

 Długopis (pióro) z czarnym tuszem     (atramentem), kalkulator prosty*

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu :

 

Technik spedytor 333108

A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu

A.29. Obsługa klientów i kontrahentów

Technik logistyk 333107

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

Technik hotelarstwa 422402

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji

T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Technik obsługi turystycznej 422103

T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach

A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

 

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

Technik nawigator morski 315214

A.39. Pełnienie wachty morskiej i portowej

kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi

i logarytmicznymi, ołówek, gumka, linijka, temperówka, trójkąty nawigacyjne

2 szt., przenośnik nawigacyjny, cyrkiel

technik mechanik okrętowy 315105

M.32. Organizacja i prowadzenie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych

 

XXXXX

*kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Uwaga:
Zdający zgłasza się w wyznaczonym dniu odpowiedniej części egzaminu nie później niż 30 minut przed wyznaczoną godziną jego rozpoczęcia.
Na każdą część egzaminu zdający przynosi ze sobą:
– dokument potwierdzający tożsamość zdającego (dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem),
– przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem.