15
Maj

Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie („nowa” formuła egzaminu)

Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  („nowa” formuła egzaminu)

Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2017 r.
(„nowa” formuła egzaminu)

Część pisemna – 20 czerwca (wtorek) 2017:
Technik spedytor A.28. – godz. 10:00 (czas 60 min.)
Technik logistyk A.30. – godz. 10:00 (czas 60 min.)
Technik logistyk A.31. – godz. 12:00 (czas 60 min.)
Technik eksploatacji portów i terminali A.33. – godz. 10:00 (czas 60 min.)
Technik mechanik okrętowy M.32. – godz. 12:00 (czas 60 min.)
Technik hotelarstwa T.11. – godz. 10:00 (czas 60 min.)

Część praktyczna – 26 czerwca (poniedziałek) 2017:
Technik spedytor A.28. – godz. 9:00 (czas 120 min.)
Technik spedytor A.29. – godz. 13:00 (czas 120 min.)
Technik logistyk A.30. – godz. 16:00 (czas 120 min.)
Technik logistyk A.31. – godz. 9:00 (czas 120 min.)
Technik logistyk A.32. – godz. 13:00 (czas 120 min.)
Technik eksploatacji portów i terminali A.33. – godz. 9:00 (czas 180 min.)
Technik hotelarstwa T.11. – godz. 9:00 (czas 150 min.)
Technik hotelarstwa T.12. – godz. 13:00 (czas 150 min.)
Technik obsługi turystycznej T.13. – godz. 9:00 (czas 150 min.)

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu :

Technik spedytor 333108
A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu
A.29. Obsługa klientów i kontrahentówTechnik logistyk 333107
A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
A.32 – Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

Technik hotelarstwa 422402
T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji
T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Technik obsługi turystycznej 422103
T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Technik eksploatacji portów i terminali 333106
A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach
A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

Technik nawigator morski 315214
A.39. Pełnienie wachty morskiej i portowej

Technik mechanik okrętowy 315105
M.32. Organizacja i prowadzenie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych

 

 

 Długopis (pióro) z czarnym tuszem     (atramentem), kalkulator prosty*

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu :

 

Technik spedytor 333108

A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu

A.29. Obsługa klientów i kontrahentów

Technik logistyk 333107

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

Technik hotelarstwa 422402

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji

T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Technik obsługi turystycznej 422103

T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach

A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

 

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

Technik nawigator morski 315214

A.39. Pełnienie wachty morskiej i portowej

kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi

i logarytmicznymi, ołówek, gumka, linijka, temperówka, trójkąty nawigacyjne

2 szt., przenośnik nawigacyjny, cyrkiel

technik mechanik okrętowy 315105

M.32. Organizacja i prowadzenie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych

 

XXXXX

*kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Uwaga:
Zdający zgłasza się w wyznaczonym dniu odpowiedniej części egzaminu nie później niż 30 minut przed wyznaczoną godziną jego rozpoczęcia.
Na każdą część egzaminu zdający przynosi ze sobą:
– dokument potwierdzający tożsamość zdającego (dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem),
– przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem.