20
Sie

Egzaminy sierpniowe

Egzaminy sierpniowe

POPRAWKOWE EGZAMINY MATURALNE

Pisemny poprawkowy egzamin maturalny odbędzie się 22.08.2017r. O godzinie 9.00. Absolwenci, którzy zadeklarowali wolę przystąpienia do tego egzaminu powinni zgłosić się do szkoły
z dokumentem tożsamości nie później niż o godz. 8.30. Nauczyciele wyznaczeni do pracy
w komisjach nadzorujących powinni zgłosić się do szkoły na godz.8.25

Egzamin ustny z języka angielskiego odbędzie się 23.08.2017r. o godzinie 9.30

Nauczyciele przewidziani do pracy w komisjach przedmiotowych i nadzorujących

Zespół Szkół Morskich
Egzaminy pisemne 22.08.2017r godz. 8.25 Ewa Celigowska
Aneta Gonerska
Aleksandra Góźdź
Adam Kraszewski
Beata Laskowska
Maciej Litwicki
Katarzyna Neyman-Kulczyńska
Magdalena Pokojska
Marcelina Stefańska
Agnieszka Stolarczyk
Ryszard  Tomczak
Egzamin ustny 23.08.2017r. godz. 9.15 Beata Zdziarska
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10
Egzaminy pisemne 22.08.2017r godz. 8.30 Wioletta Lis
Leszek Świder
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5
Egzaminy pisemne 22.08.2017r godz. 8.30 Magdalena Szołucha
Małgorzata Klassen
Egzamin ustny 23.08.2017r. godz. 8.30 Anna Redlarska-Tutaj

EGZAMINY POPRAWKOWE

Data Przedmiot Komisje
21 sierpnia 2017r.

– godz. 9.00

Maszyny i urządzenia okrętowe,

Praktyka warsztatowa

Joanna Kozieł
Ryszard Dombrowski
Stanisław Duziak
Matematyka Beata Urbaniak-Grabowska
Sylwia Szreder-Bronka
Krystyna Zymkowska
Agata Malottki
Język angielski w eksploatacji portów i terminali Ewa Walicka
Monik Olkowska
21 sierpnia 2017r.

– godz. 16.45

Wychowanie fizyczne –
Basem Politechniki Gdańskiej
ul. Aleja Zwycięstwa 12
Jolanta Spławnik
Joanna Grabowska
22 sierpnia 2017r.

– godz. 12.20

Geografia Wioletta Lis
Ewa Celigowska
Język angielski Beata Laskowska
Agnieszka Stolarczyk
Język niemiecki Magdalena Pokojska
Nauka o materiałach Joanna Kozieł
Leszek Świder
Okrętowe silniki tłokowe
Pracownia rysunku technicznego
Procesy transportowe w logistyce,
Podstawy organizacji portów i terminali
Maciej Litwicki
Joanna Michalak
23 sierpnia 2017r.

– godz. 9.00

Język polski Karina Puzdrowska
Anna Redlarska-TutajAnna Skibniewska
Katarzyna Saletnik
Język rosyjski Irena Turzyńska
Anna Redlarska-Tutaj
Obsługa magazynów Joanna Cichosz
Joanna Michalak
Środki transportowe