06
Gru

Harmonogram przeprowadz. egzaminu potwierdz. kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2018 r. („nowa” formuła egzaminu)

Harmonogram przeprowadz. egzaminu potwierdz. kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2018 r. („nowa” formuła egzaminu)

Część pisemna – 11 stycznia (czwartek) 2018:

Technik spedytor A.28. – godz. 10:00 (czas 60 min.)
Technik spedytor A.29. – godz. 12:00 (czas 60 min.)
Technik logistyk A.30. – godz. 10:00 (czas 60 min.)
Technik logistyk A.31. – godz. 12:00 (czas 60 min.)
Technik logistyk A.32. – godz. 14:00 (czas 60 min.)
Technik eksploatacji portów i terminali A.33. – godz. 10:00 (czas 60 min.)
Technik eksploatacji portów i terminali A.34. – godz. 12:00 (czas 60 min.)
Technik nawigator morski A.39. – godz. 10:00 (czas 60 min.)
Technik mechanik okrętowy M.32. – godz. 12:00 (czas 60 min.)
Technik hotelarstwa T.11. – godz. 10:00 (czas 60 min.)
Technik hotelarstwa T.12. – godz. 12:00 (czas 60 min.)
Technik obsługi turystycznej T.13. – godz. 10:00 (czas 60 min.)
Technik obsługi turystycznej T.14. – godz. 12:00 (czas 60 min.)

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH

Technikum nr 16

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (nowa formuła)

CZĘŚĆ PISEMNA – 60 minut

11 I 2018r.

Data/godz. Zawód/symbol Liczba zdających Czas trwania Sala
11 I 2018

Godz. 10:00

Technik spedytor

kwalifikacja A.28

4 60 min. SK2
Technik logistyk kwalifikacja A.30 2
Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja A.33 2
Technik nawigator morski kwalifikacja A.39 27
Technik hotelarstwa

kwalifikacja T.11

1
11 I 2018

Godz. 12:00

Technik spedytor

kwalifikacja A.29

16 60 min. 203
11 I 2018

Godz. 12:00

Technik spedytor

kwalifikacja A.29

5 60 min. 207
Technik logistyk kwalifikacja A.31 3
Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja A.34 7
11 I 2018

Godz. 12:00

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja A.34 16 60 min. 211
11 I 2018

Godz. 12:00

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja A.34 1 60 min. 107
11 I 2018

Godz. 12:00

Technik mechanik okrętowy kwalifikacja M.32 16 60 min. 111
11 I 2018

Godz. 12:00

Technik mechanik okrętowy kwalifikacja M.32 6 60 min. 112
Technik obsługi turystycznej kwalifikacja T.14 9
11 I 2018

Godz. 12:00

Technik hotelarstwa

kwalifikacja T.12

14 60 min. 103
11 I 2018

Godz. 12:00

Technik hotelarstwa

kwalifikacja T.12

14 60 min. 104
11 I 2018

Godz. 12:00

Technik hotelarstwa

kwalifikacja T.12

1 60 min. 212
11 I 2018

Godz. 14:00

Technik logistyk kwalifikacja A.32 28 60 min. SK2

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH

Technikum nr 16

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (nowa formuła)

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

10 I 2018r.

Data/godz. Zawód/symbol Liczba zdających Czas trwania Sala
10 I 2018

Godz. 9:00

Technik spedytor

kwalifikacja A.28

14 120 min. 203
10 I 2018

Godz. 9:00

Technik spedytor

kwalifikacja A.28

10 120 min. 204
Technik logistyk kwalifikacja A.31 4
10 I 2018

Godz. 9:00

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja A.33 10 180 min. 207
10 I 2018

Godz. 9:00

Technik nawigator morski

kwalifikacja A.39

15 180 min. SK1
10 I 2018

Godz. 9:00

Technik nawigator morski

kwalifikacja A.39

22 180 min. SK2
10 I 2018

Godz. 9:00

Technik hotelarstwa

kwalifikacja T.11

10 150 min. 211
Technik obsługi turystycznej kwalifikacja T.13 4
10 I 2018

Godz. 13:00

Technik spedytor

kwalifikacja A.29

15 120 min. 103
10 I 2018

Godz. 13:00

Technik spedytor

kwalifikacja A.29

14 120 min. 104
10 I 2018

Godz. 13:00

Technik logistyk kwalifikacja A.32 17 120 min. 107
10 I 2018

Godz. 13:00

Technik logistyk kwalifikacja A.32 17 120 min. 110
10 I 2018

Godz. 13:00

Technik hotelarstwa

kwalifikacja T.12

19 150 min. 212
10 I 2018

Godz. 13:00

Technik hotelarstwa

kwalifikacja T.12

12 150 min. 210
Technik obsługi turystycznej kwalifikacja T.14 6
10 I 2018

Godz. 13:00

Technik hotelarstwa

kwalifikacja T.12

1 150 min. 7
10 I 2018

Godz. 13:00

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja A.34 12 180 min. 203
10 I 2018

Godz. 13:00

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja A.34 11 180 min. 204
10 I 2018

Godz. 13:00

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja A.34 1 180 min. 4
10 I 2018

Godz. 16:00

Technik logistyk kwalifikacja A.30 5 120 min. 10
16 I 2018

Godz. 9:00

Technik mechanik okrętowy kwalifikacja M.32 6 240 min. 8
6 108
16 I 2018

Godz. 15:00

Technik mechanik okrętowy kwalifikacja M.32 6 240 min. 8
6 108

Część praktyczna – 10 stycznia (środa) 2018:

Technik spedytor A.28. – godz. 9:00 (czas 120 min.)
Technik spedytor A.29. – godz. 13:00 (czas 120 min.)
Technik logistyk A.30. – godz. 16:00 (czas 120 min.)
Technik logistyk A.31. – godz. 9:00 (czas 120 min.)
Technik logistyk A.32. – godz. 13:00 (czas 120 min.)
Technik eksploatacji portów i terminali A.33. – godz. 9:00 (czas 180 min.)
Technik eksploatacji portów i terminali A.34. – godz. 13:00 (czas 180 min.)
Technik nawigator morski A.39. – godz. 9:00 (czas 180 min.)
Technik hotelarstwa T.11. – godz. 9:00 (czas 150 min.)
Technik hotelarstwa T.12. – godz. 13:00 (czas 150 min.)
Technik obsługi turystycznej T.13. – godz. 9:00 (czas 150 min.)
Technik obsługi turystycznej T.14. – godz. 13:00 (czas 150 min.)

Część praktyczna – 16 stycznia (wtorek) 2018:
Technik mechanik okrętowy M.32. – godz. 9:00; 15:00 (czas 240 min.)

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu :

Technik spedytor 333108

A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu

A.29. Obsługa klientów i kontrahentów

 

Technik logistyk 333107

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

 

Technik hotelarstwa 422402

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji

T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

 

Technik obsługi turystycznej 422103

T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

 

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach

A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu :

*kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Uwaga:

Zdający zgłasza się w wyznaczonym dniu odpowiedniej części egzaminu nie później niż 30 minut przed wyznaczoną godziną jego rozpoczęcia.

Na każdą część egzaminu zdający przynosi ze sobą:

– dokument potwierdzający tożsamość zdającego (dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem),

– przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem.

 

Technik spedytor 333108

A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu

A.29. Obsługa klientów i kontrahentów

 

Technik logistyk 333107

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.32 – Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

 

Technik hotelarstwa 422402

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji

T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

 

Technik obsługi turystycznej 422103

T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

 

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach

A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

 

Technik nawigator morski 315214

A.39. Pełnienie wachty morskiej i portowej

 

technik mechanik okrętowy 315105

M.32. Organizacja i prowadzenie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*