10
Sie

Konkurs „Ekosystemy świata- od biegunów do tropików” oraz możliwość zdobycia odznaki miłośnika Gdańska

Konkurs „Ekosystemy świata- od biegunów do tropików” oraz możliwość zdobycia odznaki miłośnika Gdańska
  1. Konkurs „Ekosystemy Gdańska- od biegunów do tropików”:
  • Scharakteryzuj najbardziej bioróżnorodny lub ubogi ekosystem na świecie pod względem fauny, flory, klimatu, itd. Udokumentuj swój wybór zdjęciami zdjęciami/ slajdami;
  • Prace konkursowe mogą być dostarczone w dwóch wersjach: pisemnej i elektronicznej               (p. Monika Kłusek- Gąsiorowska – Klusek-Gasiorowska@)02.pl);
  • Termin składania prac do końca maja.

2. Szkolne Koło PTTK zachęca wszystkich miłośników historii i kultury Gdańska do zdobycia „Odznaki miłośnika Gdańska”.

  • Cel – popularyzacja historii, kultury Gdańska i walorów krajoznawczych;
  • Więcej informacji na stronie pttk-gdansk.pl lub u nauczycieli: p. Wioletty Lis i Moniki Kłusek- Gąsiorowskiej.