29
Lip

Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019

Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019

Przedmioty ogólnokształcące

Język polski

 • Chmiel M., Kostrzewa E. – ,,Ponad słowami 1. Język polski. Podręcznik: zakres podstawowy i rozszerzony”, Cz.1,2 – Wydaw. Nowa Era, 2015 r., klasy 1
 • Chmiel M., Równy A. – ,,Ponad słowami 2. Język polski. Podręcznik: zakres podstawowy i rozszerzony”, Cz.1,2  – Wydaw. Nowa  Era, 2015 r., klasy 2
  Chmiel M., Pruszczyński R., Równy A., Podręcznik Ponad słowami: zakres podstawowy i rozszerzony, Nowa Era, klasy 3,4

Matematyka

 • Babiański W., Chańko L., Ponczek D., Matematyka 1 – Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym, podręcznik + CD-ROM dla szkół ponadgimnzajalnych, Wydaw. Nowa Era, klasy 1
 • Babiański W., Chańko L., Czarnowska J., Janocha G., Matematyka 2 – Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym, Wydaw. Nowa Era, klasy 2
 • Babiański W., Chańko L., Czarnowska J., Wesołowska J., Matematyka 3,  zakres podstawowy i rozszerzony, Wydaw. Nowa Era, klasy 3,4

Uczniowie klas pierwszych dodatkowo powinni mieć kalkulatory.

Fizyka

 • Braun M., Śliwa W., Odkryć fizykę + ćwiczenia i zadania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, Wydaw. Nowa Era, klasy 1
  Braun M., Byczuk K., Seweryn – Byczuk A., Wójtowicz A., Zrozumieć fizykę 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony, Wydaw. Nowa Era, klasa 2 M+ maturalne karty pracy, cz.1, Wydaw. Nowa Era  (dla chętnych/ zdających maturę)
 • Braun M., Byczuk K., Seweryn- Byczuk A., Wojtowicz A., Zrozumieć fizykę 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony, Część 2, Wydaw. Nowa Era, klasa 3 M+ karty maturalne 2
 • Braun M., Byczuk K., Seweryn- Byczuk A., Wojtowicz A., Zrozumieć fizykę 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony, Część 3, Wydaw. Nowa Era, klasa 4 M+ karty maturalne 3

Chemia

 • ,,To jest chemia”. Chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych do nowej podstawy programowej, Wydaw. Nowa Era – nowe wydanie, klasy 1

Geografia

 • Oblicza geografii. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy + karty pracy ucznia, Wydaw. Nowa Era, klasy 1
  Roman Malarz, Marek Wieckowski, Oblicza geografii 1. Podręcznik dla LO, Technikum, zakres rozszerzony, Wydaw. Nowa Era, klasy 2N, 2 H, 2L, 2 S, 2 E
 • Oblicza geografii 1,2 – geografia fizyczna, zakres rozszerzony+ maturalne karty pracy, Wydaw. Nowa Era. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum – klasa 3 N, 3H,  3L, 3 S, 3E – w pierwszym semestrze kontynuacja cz. 1, w drugim semestrze – cz.2
 • Oblicza geografii  2,3 – geografia społeczno- ekonomiczna, zakres rozszerzony+ maturalne karty pracy, Wydaw. Nowa Era. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum – klasy 4: 4 N, 4 S, 4 L, 4 H, 4 E – w pierwszym semestrze kontynuacja cz. 2, w drugim semestrze – cz. 3

Historia i społeczeństwo/ Historia XX wieku

 • Roszak S., Kłaczkow J., Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, Wydaw. Nowa Era, 2015, klasy 1 i 2
 • Poznać przeszłość. Ojczysty panteon i ojczyste spory, WSiP, klasy 3/4

 WOS

 • Smutek Z., Maleska J., Wiedza o społeczeństwie, Seria” Odkrywamy na Nowo”, Wydaw. Operon, klasy 1

Wiedza o kulturze

Do uzgodnienia z nauczycielem we wrześniu.

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa. Wydaw. Nowa Era, klasy 1 (oprócz 1 L), klasa 2 L. Proszę nie kupować podręcznika!

Biologia

 • Beata Jakubik, Renata Szymańska,  Biologia „ Odkrywamy na nowo”. Zakres podstawowy. Wydaw. Operon,  klasy 1 (oprócz 1 L), klasa 2 L.

Język rosyjski

 • Klasy 1, Nowyj dialog. Język rosyjski 1, WSIP
 • Nowyj dialog. Język rosyjski 1 WSIP – klasy 2
 • Nowyj dialog. Język rosyjski 2 WSIP – klasy 3
 • ,,Nowyje wstrieczi”,Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, cz.2 –klasa  4

 Język francuski

 • En action 1(książka+ ćwiczenia), Wydaw. Hachette Polska – klasy 1 H, 2 H, 3 H, 4 H

Język niemiecki

 • Alles klar 1(nowe wydanie)  lub 1a – klasy 1
 • Alles klar 1a – kontynuacja w I semestrze i 1 b w II semestrze lub Alles klar 1 (nowe wydanie – na cały rok) – klasy 2 – w razie wątpliwości uzgodnić we wrześniu z nauczycielem
 • Alles klar 2a lub 2 (nowe wydanie) – klasy 3,4

Język angielski

 •  Matura Focus 2, Wydaw. Pearson, klasy1
 • Matura Focus 2, Wydaw. Pearson- kontynuacja, klasy 2
  Pearson- repetytorium, Matura 2015, poziom podstawowy – klasy 3 i 4

Religia

 • W blasku Bożej prawdy. Podręcznik 1 do religii dla klas I liceum i technikum, pod red. ks. Śmiecha T., Kielce, Wydaw. Jedność, 2012, klasy 1
 • Na drogach wiary. Podręcznik 2 do religii w liceum i technikum, Wydaw. Jedność, klasy 2
 • Za progiem nadziei- klasy 3
 • W bogactwie miłości – klasy 4

Przedsiębiorczość
Do uzgodnienia we wrześniu z nauczycielem.

Przedmioty zawodowe

Technik hotelarstwa

(proszę nie kupować podręczników)

Przedmiot Wydawnictwo Podręcznik –  klasa Autorzy
pracownia  hotelarska

 

WSiP Pracownia hotelarska. Technik hotelarstwa. Kwalifikacja T.12. Praktyczna nauka zawodu Bożena Granecka-Wrzosek, Witold Drogoń

 

 

Techniki pracy w hotelarstwie. Zeszyt ćwiczeń. Część 1 – kl. 1,2 Aleksandra Lewandowska
Techniki pracy w hotelarstwie. Zeszyt ćwiczeń. Część 2 – kl. 3,4 Aleksandra Lewandowska

 

organizacja pracy   w hotelarstwie

 

 

 

 

 

WSiP Obsługa gości w recepcji

Kl.1,2

Witold Drogoń
Rezerwacja usług hotelarskich – kl. 1,2 Witold Drogoń

 

Organizacja pracy służby pięter- kl. 3,4 Witold Drogoń, Bożena Granecka-Wrzosek
Hotelarstwo. Tom II. Organizacja pracy w hotelarstwie. Część 1 i 2 Barbara Cymańska-Garbowska, Danuta Witrykus, , Grzegorz Wolak
Hotelarstwo. Tom III. Działalność recepcji. Część 1 i 2- kl. 1,2 Barbara Cymańska-Garbowska, Danuta Witrykus, Jadwiga Pietras, Grzegorz Wolak
obsługa informatyczna w hotelarstwie WSiP Obsługa informatyczna w hotelarstwie- kl. 2 Mariola Milewska, Andrzej Stasiak
obsługa konsumenta WSiP Usługi żywieniowe w hotelarstwie. Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa- kl. 2,3

 

Bożena Granecka-Wrzosek
pracownia obsługi konsumenta WSiP Obsługa konsumenta. Zeszyt ćwiczeń- kl. 2,3

 

Joanna Duda, Sebastian Krzywda

 

podstawy hotelarstwa WSiP Podstawy hotelarstwa i usługi dodatkowe. Podręcznik- kl. 1,2 Witold DrogońBożena Granecka- Wrzosek
zajęcia praktyczne WSiP Techniki pracy w hotelarstwie. Zeszyt ćwiczeń. Część 1

Techniki pracy w hotelarstwie. Zeszyt ćwiczeń. Część 2- kl. 3

Aleksandra Lewandowska

 

Marketing w hotelarstwie WSIP Hotelarstwo. Tom I. Marketing usług hotelarskich- kl. 1,2  

Adam Stefański

podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej WSiP Prowadzenie działalności gospodarczej – kl. 2,3,4 Teresa Gorzelany, Wiesława Aue

 

Hotelarstwo. Tom V. Podstawy przedsiębiorstwa hotelarskiego- kl.2,3,4 Maria Wajgner, Renata Tylińska
język angielski zawodowy Wydaw. Oxford Highly recommended 2 – kl. 1,2

  Technik eksploatacji portów i terminali

Przedmiot Wydawnictwo Podręcznik – klasa Autorzy
podstawy organizacji portów i terminali WSIP Organizowanie środków technicznych w celu realizacji procesów transportowych-  kl. 1,2 M.Deja,W.Matysiak, P.Sliżewski
obsługa podróżnych w portach i terminalach WSOSP Bezpieczeństwo pracy lotn- kl. 1,2 Rajchel Jan
EMPI2 Obsługa podróżnych w portach i terminalach. Zeszyt ćwiczeń- kl. 1,2 A.Lewandowska
EMPI2  Testy przygotowujące do egzaminu- kl. 2 A.Lewandowska
podróżni w portach i terminalach WSOSP Port lotniczy- – kl. 1,2 Rajchel J., Zabłocki E.
eksploatacja środków transportu WSIP Bezpieczeństwo i higiena pracy- kl. 2,3 Bukała W., Szczęch K.
procesy magazynowe w portach i terminalach Instytut Logistyki i Magazynowania Zapasy i magazynowanie, t. 2- kl. 2,3,4 Niemczyk A.
j.ang.w eksploatacji portów i terminali Instytut Logistyki i Magazynowania My logistics- kl. 1,2 Matulewski Aleksandra
Express Publishing Logistics. Career Paths-  kl. 3 Evans Virginia, Dooley J., Buchanann D.
j. ros.                         w eksploatacji portów I terminali Instytut Logistyki I Magazynowania Moja logistyka. Rosyjski dla logistyków- kl. Kl. 2,3 Vladimir Dudakov, Jacek Szołtysek
obsługa mag. WSIP Podstawy transportu – kl. 3

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Agnieszka Krupa

 

Bukała W., Szczęch K.

transport w portach i terminalach WSIP Organizowanie i monitorowanie pr.t.- kl. 2,3 A.Cybulska, J.Stolarski

 

Technik spedytor

Przedmiot Wydawnictwo Podręcznik- klasa Autorzy
Podstawy organizacji przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych WSIP Bezpieczeństwo i higiena pracy- kl. 1 Bukała W., Szczęch K.
WSIP Prowadzenie działalności gospodarczej. Podręcznik do nauki zawodu- kl. 1 Gorzelany T.
środki transportu Diffin Środki transportu, cz. 1 i 2 – kl. 1,2 Radosław Kacperczyk
transport i spedycja Instytut Logistyki i Magazynowania Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych.- kl. 1 M. Stajniak, M. Hajdul, M. Foltyński, A. Koliński, P. Andrzejczyk
prawo i ubezpieczenie w transporcie – kl. 1 i 2 Instytut Logistyki i Magazynowania Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych.- kl. 1,2 M. Stajniak, M. Hajdul, M. Foltyński, A. Koliński, P. Andrzejczyk
podstawy organizowania przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego/  transport i spedycja – kl. 1 Instytut Logistyki i Magazynowania Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych.- kl. 1,2 M. Stajniak, M. Hajdul, M. Foltyński, A. Koliński, P. Andrzejczyk
pracownia zarządz. dział. spedycyjną Instytut Logistyki i Magazynowania Transport i spedycja- kl. 2,3,4 M. Stajniak, M. Hajdul, M. Foltyński, A.Krupa
Instytut Logistyki i Magazynowania Organizacja i monitorowanie procesów transportowych—kl. 2,3,4 Hajdul M., Stajniak M., Foltyński M., Koliński A.,
j. angielski zawodowy Instytut Logistyki i Magazynowania My logistics- kl. 2,3,4 Matulewski Aleksandra
pracownia technik biurowych eMPi2 Technika biurowa podręcznik z tematyką ćwiczeń- kl. 2,3,4 Witek E.J.

 Technik logistyk

Przedmiot Wydawnictwo Podręcznik- klasa Autorzy
Magazyny dystrybucyjne Instytut Logistyki i Magazynowania Organizacja i monitorowanie procesów dystrybucji- kl. 1 Śliwczyński Bogusław, Koliński Adam
WSIP Pracownia gospodarki materiałowej, kl. 1 i 2

Zbiór zadań z logistyki, cz. 1 – podręcznik będzie zamawiany w szkole

Jarosław Stolarski

Grażyna Karpus

Gospodarka magazynowa Instytut Logistyki i Magazynowania Zapasy i magazynowanie,

t. 1 i 2- kl. 1,2

Krzyżaniak  S. – t.1

Niemczyk A. – t.2

WSIP Pracownia gospodarki materiałowej, kl. 1 i 2
Magazyny przyprodukcyjne Instytut Logistyki i Magazynowania Organizacja i monitorowanie procesów produkcyjnych- kl. 1 Bogusław Śliwczyński, Paweł Andrzejczyk, Adam Koliński
WSIP Pracownia gospodarki materiałowej, kl. 1 i 2

 

Jarosław Stolarski
Pracownia procesów magazynowych/ pracownia obsługi procesów magazynowych Instytut Logistyki i Magazynowania Zapasy i magazynowanie, t. 1 i 2- kl. 2 Krzyżaniak  S. – t.1

Niemczyk A. – t.2

WSIP Pracownia gospodarki materiałowej, kl. 1 i 2

 

Zbiór zadań z logistyki, cz. 1 – podręcznik będzie zamawiany w szkole

Jarosław Stolarski

Grażyna Karpus

logistyka w jednostkach gospodarczych Instytut Logistyki i Magazynowania Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych. Kwalifikacja A.32.1. Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk. Szkoły ponadgimnazjalne- kl. 3 Joanna Śliżewska, Wojciech Matysiak, Paweł Śliżewski,

Ewa Mizerska-Błasiak, Justyna Stochaj

logistyka w jednostkach administracyjnych WSIP Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych. Kwalifikacja A.32.1. Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk. Szkoły ponadgimnazjalne- kl. 4 Jarosław Stolarski, Anna Rożej,

Marcin Deja,

Justyna Stochaj

procesy transportowe w logistyce Instytut Logistyki i Magazynowania Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych. Kwalifikacja A.32.1. Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk. Szkoły ponadgimnazjalne- kl. 2, 3 Cybulska D., Stolarski J.
j. angielski zawodowy Express Publishing Logistics. Career Paths- kl. 2,3,4 Evans Virginia, Dooley J., Buchanann D.
pracownia spedycyjno-transportowa eMPi2 Testy przygotowujące do egz. z kwalifik. A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realiz. procesów transportowych- kl. 2,3 Dorota Szymczyńska
pracownia planowania, produkcji i dystrybucji Instytut Logistyki i Magazynowania Organizacja i monitorowanie procesów produkcyjnych- kl. 1,2 Bogusław Śliwczyński, Paweł Andrzejczyk, Adam Koliński
Pracownia obsługi jednostek zewnętrznych WSIP Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych i administracyjnych- kl. 3 J. Śliżewska, W.Matysiak, P. Śliżewski

 Technik mechanik okrętowy

Książki zalecane do kupienia:

Dotyczy klas i przedmiotów Wydawnictwo Podręcznik Autorzy
Klasy: 1,2,3,4 – wszystkie przedmioty Trademar Poradnik motorzysty okrętowego Herdzik J.
Klasa: 1 i 2: pracownia rysunku technicznego WSIP Rysunek techniczny zawodowy  w branży mechanicznej i samochodowej. PODRĘCZNIK DO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  Janusz Figurski, Stanisław Popis

 Pozostałe książki dostępne w bibliotece. Ze względu na brak typowych podręczników dla zawodu technik mechanik okrętowy i wysokie ceny książek oraz ich duża ilość do poszczególnych przedmiotów nie wymagany ich zakup.

Przedmiot Wydawnictwo Podręcznik Autorzy
teoria i budowa okrętu Trademar Poradnik motorzysty okrętowego Herdzik J.
Wyd. Akademii Morskiej Zarys budowy statków morskich W. Więckiewicz
Wyd. Akademii Morskiej Budowa kadłubów statków morskich W. Więckiewicz
Wyd. Akademii Morskiej Szczecin Stateczność statku morskiego Z. Szozda
Poradnik dla mechaników
praktyki warsztatowe Trademar Poradnik motorzysty okrętowego Herdzik J.
Poradnik dla mechaników
Trademar Vademecum marynarza pokładowego J. Puchalski, H. Uciński
pracownia rysunku technicznego WNT Rysunek maszynowy Dobrzański T.
Poradnik dla mechaników
maszyny i urządzenia okrętowe Trademar

 

 

Okrętowe maszyny i urządzenia pomocnicze, t.1 i 2 Górski Z., Perepeczko A.
WNT Chłodnictwo i klimatyzacja Gutkowski K. M., Butrymowicz Dariusz J.
Akademia Morska

 

Okrętowe kotły parowe Górski Z., Perepeczko A.
okrętowe silniki tłokowe AMW Okrętowe tłokowe silniki spalinowe. Budowa i zasada dzialania Ciesielski Stanisław, Lus Tomasz
nauka o materiałach Akademia Morska

 

Materiałoznawstwo okrętowe Cicholska M., Czechowski M.
Wydaw. Morskie

 

 

Paliwa, smary i woda dla statków morskich Urbański P.
Trademar Poradnik motorzysty okrętowego Herdzik J.
elektrotechnika i automatyka okrętowa/ laboratorium elektrotechniki i automatyki okrętowej Trademar

 

 

 

Automatyzacja okrętowych maszyn i urządzeń pomocniczych Ciesielski S.
Fundacja rozwoju Akademii Morskiej Elektrotechnika i elektronika okrętowa Białek R.
Wydaw. Morskie Automatyzacja statków Sołdek J.

 

Trademar Poradnik motorzysty okrętowego Herdzik J.
technologia remontów/ Laboratorium technologii remontów Wydaw. Akademii Morskiej Podstawy eksploatacji maszyn okrętowych Włodarski J. K.
Wyd. Wyższej Szkoły Morskiej Diagnostyka urządzeń okrętowych S. Kluj
Akademia Morska Instrukcje laboratoryjne
Wydaw. Morskie Technologia remontu siłowni okrętowych Kowalski A., Zaczek Z.
Trademar Poradnik motorzysty okrętowego Herdzik J.
termodynamika WSIP Termodynamika techniczna Wilk Sławomir
WSIP Termodynamika techniczna Teodorczyk A.
siłownie okrętowe Trademar Poradnik motorzysty okrętowego Herdzik J.
Akademia Morska Siłownie okrętowe cz. 1 i 2 Giernalczyk M.
Wyd. Akademii Morskiej Instalacje kadłubowe statków morskich W. Więckiewicz
ochrona środowiska morskiego Trademar Poradnik motorzysty okrętowego Herdzik J.
PRS Konwencja MARPOL
Akademia Morska w Szczecinie Ochrona środowiska

morskiego w eksploatacji

statków

 

A. Wiewióra
laboratorium siłowni okrętowych Wyd. Akademii Morskiej Tłokowe silniki spalinowe. Ćwiczenia laboratoryjne. Kreft J.
symulator siłowni okrętowej UNITEST Instrukcje do programów komputerowych i symulacyjnych z zakresu: siłowni okrętowej, silników spalinowych i urządzeń oraz mechanizmów pomocniczych siłowni, automatyki elektrowni okrętowej i mechanizmów pomocniczych
bezpieczna eksploatacja statku Gdynia Procedury wachtowe i awaryjne w nawigacji morskiej M. Jurdziński
PRS Konwencja SOLAS
Wyd. Wyższej Szkoły Morskiej Bezpieczeństwo żeglugi Łusznikow E. M., Ferlas Z.

Technik żeglugi śródlądowej

Przedmioty zawodowe

Pozycje zalecane do kupienia:

 1. Herdzik, Poradnik motorzysty okrętowego, Trademar
 2. Jerzy Puchalski, Henryk Uciński, Vademecum marynarza pokładowego, Wydaw. Trademar

Pozostałe książki dostępne w bibliotece. Ze względu na brak typowych podręczników dla zawodu technik mechanik okrętowy i wysokie ceny książek oraz ich duża ilość do poszczególnych przedmiotów nie wymagany ich zakup.

Technik nawigator morski

Książki zalecane do kupienia:

Dotyczy klas i przedmiotów Wydawnictwo Podręcznik Autorzy
Klasy: 1,2,3,4 – wszystkie przedmioty Trademar Vademecum marynarza pokładowego Jerzy Puchalski, Henryk. Uciński
Klasy: 1,2,3,4 – wszystkie przedmioty Trademar Vademecum nawigatora Franciszek Wróbel
Klasy: 1,2,3,4 – wszystkie przedmioty nawigacyjne AMW 2000. Nawigacja morska cz. I Józef Urbański, Zdzisław Kopacz, Janusz Posiła
Klasy: 1,2,3,4 – wszystkie przedmioty nawigacyjne Bernardinum Podstawy nawigacji morskiej i śródlądowej Krzysztof Czaplewski
Klasy: 1,2,3,4 – wszystkie przedmioty nawigacyjne Gdynia Podstawy Nawigacji Morskiej Mirosław Jurdziński

 

Podręczniki dla zawodu magazynier- logistyk w szkole branżowej zostaną uzgodnione po rekrutacji.