29
Lip

Zebranie z rodzicami uczniów klas I ZSM

Zebranie z rodzicami uczniów klas I ZSM

12.07.2018r., godz. 12.15:

  • Klasa I MZ (technik mechanik okrętowy, technik żeglugi śródlądowej) –  wychowawca: Mirosław Adamski – sala 210
  • Klasa I N (technik nawigator morski) –  wychowawca: Beata Urbaniak- Grabowska – sala konferencyjna
  • Klasa I L1 (technik logistyk) –    wychowawca: Joanna Cichosz – sala 110
  • Klasa I L2 (technik logistyk) –    wychowawca: Sylwia Szreder- Bronka – sala 104
  • Klasa I H (technik hotelarstwa) – wychowawca: Marcelina Stefańska- sala 7
  • Klasa I S (technik spedytor) –       wychowawca: Iwona Szałkowska- sala 107
  • Klasa I E (technik eksploatacji portów i terminali)- wychowawca: Anna Kowalska – sala 212
  • Klasa I B (magazynier logistyk) – wychowawca: Jolanta Spławnik – sala 10