03
Lip

Świadectwa maturalne

Świadectwa maturalne

Świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego będą wydawane od 3 lipca br. od godziny 10.00 w sekretariacie szkoły.

Absolwenci uprawnieni do przystąpienia do egzaminu poprawkowego muszą złożyć oświadczenie woli przystąpienia do 10 lipca br.