04
Lip

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Sesja 1.  (styczeń – luty 2019)

9 stycznia 2019 r. – część praktyczna

10 stycznia 2019 r. – część pisemna

16-17 stycznia 2019 r. – część praktyczna  dla M.32

Termin ogłaszania wyników egzaminu  – 22 marca 2019 r.

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum, którzy ukończyli szkołę 26 kwietnia 2019 r. – 24 maja 2019 r.

UWAGA !

Termin składania deklaracji na sesję styczeń – luty 2019 upływa z dniem 9 września 2018 r.

 

Sesja 2.  (czerwiec – lipiec 2019)

17 czerwca 2019 r. – część praktyczna

18 czerwca 2019 r. – część pisemna

28 czerwca 2019 r. – część praktyczna  dla M.32

26 – 27 czerwca 2019 r. – część praktyczna  dla AU.39

Termin ogłaszania wyników egzaminu  – 30 sierpnia 2019 r.

UWAGA !

Termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2019 upływa z dniem 18 lutego 2019 r.