05
Paź

Szkolna Matematyczna Liga Zadaniowa

Szkolna Matematyczna Liga Zadaniowa
Zapraszamy uczniów klas I – III do udziału w Szkolnej Matematycznej
Lidze Zadaniowej.
Wszelkie informacje na stronie: https://ligazsm.blogspot.com/ albo u nauczycieli matematyki.