06
Paź

Szkolny Konkurs Fotograficzny „Delicja Francuska”

Szkolny Konkurs Fotograficzny „Delicja Francuska”

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów Zespołu Szkół Morskich do udziału w Konkursie Fotograficznym 2018 dotyczącym krajów francuskojęzycznych. Tegorocznym tematem jest „Delicja Francuska”.

Czekamy na Wasze zdjęcia. Istnieje całkowita wolność interpretacji tematu konkursu.

Regulamin:

  • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-4.
  • Organizatorem konkursu jest Małgorzata Dalla Bella.
  • Każdy z autorów może wykonać tylko jedną pracę.
  • Zdjęcia mogą być czarno- białe lub kolorowe.
  • Prace muszą być wykonane indywidualnie, wydrukowane w formacie A 4.
  • Brana jest pod uwagę oryginalność i kreatywność zdjęć.
  • Dla laureatów przewidziane są nagrody książkowe.
  • Termin składania prac: do 15 grudnia 2018r.
  • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu.