04
Sie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie- sesja:styczeń-luty (wyniki) i czerwiec-lipiec 2019r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie- sesja:styczeń-luty (wyniki) i czerwiec-lipiec 2019r.

UWAGA!

Wyniki egzaminu Sesji 1 : styczeń – luty 2019 będą udostępnione na stronie OKE dnia:  22.03.2019 r.

Aby sprawdzić wynik należy wejść :

  1. OKE Gdańsk
  2. Serwis OKE (na pasku u góry)

– dla uczniów

Następnie w miejscu identyfikator należy wpisać swój numer pesel oraz hasło.

 

Uwaga !  Uczniowie, którzy przystąpili do egzaminu w styczniu 2019  i nie zdali tegoż egzaminu, mogą w terminie 7 dni  od dnia ogłoszenia wyników złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu w Sesji 2: czerwiec – lipiec 2019 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

( Sesja 2 : czerwiec – lipiec 2019 ) odbędzie się:

 

Część pisemna – 18 czerwca 2019 r.

Część praktyczna – 17 czerwca 2019 r.

Część praktyczna (M.32) – 28 czerwca 2019 r.

Część praktyczna (AU.39) – 26 – 27 czerwca 2019 r.

 

Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu w Sesji  czerwiec – lipiec 2019 r. upływa 18 lutego 2019 r.