03
Lip

Wydawanie świadectw maturalnych i zaświadczeń o wynikach matur

Wydawanie świadectw maturalnych i zaświadczeń o wynikach matur

Informujemy, że świadectwa maturalne będą wydawane 4 lipca 2019r. od godziny 10.00 w sali 12 a od 5 lipca br. w sekretariacie uczniowskim.

Przypominamy, że absolwenci, którzy są uprawnieni do przystąpienia do egzaminu poprawkowego w w sierpniu muszą złożyć oświadczenie o zamiarze przystąpienia do tego egzaminu w terminie do 11 lipca 2019r.