23
Sie

Praktyki morskie na Darze Młodzieży

Praktyki morskie na Darze Młodzieży

Informujemy wszystkich uczniów odbywających praktyki na Darze  Młodzieży że, autokar do Aarhus (Dania) odjeżdża spod szkoły 31.07.2019 o godz. 16:00. Zbiórka na dziedzińcu szkoły. Zamustrowanie na statku odbędzie się 01.08.2019 w godzinach popołudniowych.

Ważne!!! Do czwartku proszę telefonicznie do sekretariatu ( tel. 58-346-47-30) podać nr dowodu osobistego lub paszportu.

Proszę pamiętać o zabraniu dokumentów morskich (książeczka żeglarska, kursy modułowe i ochrony na statku, świadectwo zdrowia morskie, orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych, zaświadczenie o pracy na wysokości, książka praktyk) oraz dowodu osobistego lub paszportu.

Podróż będzie trwać około 16 godzin, więc należy pamiętać o zabraniu jedzenia.

Ryszard Dombrowski