20
Lut

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Ogłoszenie wyników egzaminu oraz przekazanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla zdających w sesji czerwiec/lipiec 2019 odbędzie się 30.08.2019 r. w sekretariacie szkoły.

Istnieje możliwość uzyskania w/w informacji oraz świadectw u wychowawców poszczególnych klas 02.09.2019 r.

Termin składania deklaracji na sesję styczeń/luty 2020 przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu upływa 09.09.2019 r.