07
Cze

Konkurs Fotograficzny, zatyt. „Francuski Glamour”

Konkurs Fotograficzny, zatyt. „Francuski Glamour”

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów Zespołu Szkół Morskich do udziału w Konkursie Fotograficznym 2019 dotyczącym krajów francuskojęzycznych. Tegorocznym tematem jest „Francuski Glamour”.

eiffel

Czekamy na Wasze zdjęcia. Istnieje całkowita wolność interpretacji tematu konkursu.

Regulamin:

  • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-IV,
  • organizatorem konkursu jest Małgorzata Dalla Bella,
  • każdy z autorów może wykonać tylko jedną pracę,
  • zdjęcia mogą być czarno- białe lub kolorowe,
  • prace muszą być wykonane indywidualnie, wydrukowane w formacie A4,
  • brana jest pod uwagę oryginalność i kreatywność zdjęć,
  • dla laureatów przewidziane są nagrody książkowe,
  • termin składania prac: do 15 grudnia 2019,
  • udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu.