05
Sie

Pomorski Konkurs Fotograficzny „Morze obiektywem rysowane” oraz XIII Wojewódzki Konkurs Fotograficzny, zat. „Mieszkańcy Ziemi”

Pomorski Konkurs Fotograficzny „Morze obiektywem rysowane” oraz XIII Wojewódzki Konkurs Fotograficzny, zat. „Mieszkańcy Ziemi”

Nauczyciele geografii zachęcają do udziału w konkursach:

 1. Pomorskim Konkursie Fotograficznym „Morze obiektywem rysowane” – etap szkolny

Regulamin:

Cele konkursu:

 • promowanie piękna Bałtyku i polskich wybrzeży,
 • zachęcenie uczniów do poznawania przyrody,
 • pokazanie związków ludzi z morzem.

Każdy uczestnik konkursu może przynieść maksymalnie 2 zdjęcia.

Temat zdjęć: prace dotyczą M. Bałtyckiego i polskiego wybrzeża.

 • Technika prac dowolna, dopuszczalna forma obróbki komputerowej (kolaż)
 • Format zdjęć: 20×30 cm
 • Na odwrocie fotografii drukowanymi literami należy podać: tytuł pracy; imię i nazwisko autora, szkołę i klasę; imię i nazwisko nauczyciela, tel. kontaktowy, e-mail.
 • Prace nie mogą być wcześniej publikowane lub nagrodzone w innych konkursach.

Prace przynosimy do 17 grudnia 2019 roku. Pięć najlepszych prac przechodzi do etapu międzyszkolnego.

Finał międzyszkolnego konkursu odbędzie się 13 lutego 2020r. o godz. 12.00 w ZSM w Gdańsku.

Prace niezgodne z regulaminowymi wymiarami, a także nieopisane nie będą rozpatrywane przez jury.

Przekazane prace nie podlegają zwrotowi autorom.

Nadesłanie zdjęć na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację- należy wypełnić zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu.

Informacje: B. Bielenkiewicz, E. Celigowska, W.Lis

2. XIII Wojewódzki Konkurs Fotograficzny pt. „Mieszkańcy Ziemi”

Regulamin:

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi

81-565 Gdynia, ul. Cylkowskiego 5, tel./fax 58622-14-34, 58622-83-33

sekretariat@sp34gdynia.pl

1.Cele konkursu:

 • rozwijanie u uczestników zmysłu poznawczego i kształcenie wrażliwości oraz umiejętności podejmowania aktualnych i ważnych dla mieszkańców Ziemi tematów: przedstawienie na fotografii oryginalności, wyjątkowości, brzydoty i piękna człowieka, ale także dostrzeżenie współczesnych problemów stanowiących zagrożenie dla świata fauny i flory; uchwycenie na fotografii niezwykłości świata organizmów żywych, w tym grzybów, roślin, zwierząt, ich naturalnego środowiska przyrodniczego, zwyczajów, zachowań, umiejętności uchwycenia interesujących lub zaskakujących wydarzeń z życia człowieka oraz otaczającego go świata kultury, polityki, nauki.

Każdy autor może zgłosić maksymalnie 3 fotografie wywołane na papierze fotograficznym.

Format zdjęć- A4 (21×30 cm).

Zdjęcia mogą być czarno-białe lub barwne.

Każda fotografia na odwrocie powinna być zaopatrzona w kartę zgłoszenia uczestnictwa znajdującą się w załączniku regulkaminu. Zdjęcia należy opisać w następujący sposób:

 • sposób ekspozycji (góra/dół),
 • imię, nazwisko, kategoria wiekowa autora),
 • tytuł pracy oraz informacja gdzie i kiedy zdjęcie zostało zrobione,
 • nazwa, adres placówki oświatowej, powiat, nr telefonu,
 • adres e-mail i nr telefonu uczestnika; laureaci konkursu zostaną poproszeni o przesłanie swoich fotografii ( w rozdzielczości nie mniejszej niż 6 MP) drogą elektroniczną, w celu przygotowania prezentacji multimedialnej o tegorocznym konkursie.

Więcej informacji: u B. Bielenkiewicz, E. Celigowskiej, W.Lis