13
Wrz

Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdz. kwalifikacje w zawodzie i wyniki I sesji

Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdz. kwalifikacje w zawodzie i wyniki I sesji

UWAGA !

Wyniki egzaminu Sesji 1 : styczeń – luty 2020 będą udostępnione na stronie OKE dnia:  20.03.2020 r.

Aby sprawdzić wynik należy wejść :

  1. OKE Gdańsk
  2. Serwis OKE (na pasku u góry)

– dla uczniów

Następnie w miejscu identyfikator należy wpisać swój numer pesel oraz hasło.

Uwaga !  Uczniowie, którzy przystąpili do egzaminu w styczniu 2020  i nie zdali tegoż egzaminu, mogą w terminie 7 dni  od dnia ogłoszenia wyników złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu w Sesji 2: czerwiec – lipiec 2020 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

( Sesja 2 : czerwiec – lipiec 2020 ) odbędzie się:

Część pisemna – 23 czerwca 2020 r.

Część praktyczna – 22 czerwca 2020 r.

Część praktyczna (M.32) – 25 czerwca 2020 r.

Część praktyczna (AU.39) – 24 czerwca 2020 r.

Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu w Sesji  czerwiec – lipiec 2020 r. upływa 22 lutego 2020 r.