04
Kwi

Rekomendacje MEN w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z przypadkami zachorowań na koronowirusa

Rekomendacje MEN w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z przypadkami zachorowań na koronowirusa

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa

Zgodnie z rekomendacjami MEN, dyrektor ZSM podjął następujące kroki w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się infekcji:

  • nauczyciele prowadzą rozmowy z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
  • w toaletach wywiesiliśmy w widocznym miejscu instrukcję dotyczącą mycia rąk;
  • apelujemy do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do szkoły;
  • apelujemy, by do szkoły nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy;
  • informujemy ucznia i rodzica, że jeśli nie miał kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
  • nie organizujemy wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa;
  • informujemy rodziców, których dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomił najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosił się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
  • sprawdzamy na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia;
  • kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej:

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku

80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4

tel. (+48) 58 776 32 00 tel. (+48) 58 344 73 00

fax (+48) 58 520 32 53

e-mail: poczta@wsse.gda.pl , wsse.gdansk@pis.gov.pl

Strona internetowa: www.wsse.gda.pl