20
Kwi

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2020 będą przekazane szkołom 31 marca 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2020 r. w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń – luty 2020 został ustalony na dzień 31 marca 2020 r.