27
Sie

Egzamin potwierdzjący kwalifikacje w zawodzie

Egzamin potwierdzjący kwalifikacje w zawodzie

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH

Technikum nr 16

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

CZĘŚĆ PISEMNA – 60 minut

  23 VI 2020r. (wtorek)

 

 

Data/godz. Zawód/symbol Liczba zdających Czas trwania Sala Wykaz materiałów

 i przyborów, z których mogą korzystać zdający

23 VI 2020

Godz. 10:00

Technik logistyk kwalifikacja AU.22 16 60 min. 413

(w nowym budynku)

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
16 60 min. 414

(w nowym budynku)

16 60 min. 317

(w nowym budynku)

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja AU.33  

14

60 min. 315

(w nowym budynku)

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
13 60 min. 111
Technik żeglugi śródlądowej

kwalifikacja AU.39

 

12

60 min. 104 Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
Technik hotelarstwa

kwalifikacja TG.12

 

18

60 min. SK2 Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
23 VI 2020

Godz. 12:00

Technik spedytor

kwalifikacja A.29

2 60 min. 107 Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
 

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja A.34

 

2

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia ,dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb

 

Na egzamin wszyscy zdający zgłaszają się na 30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia.

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH

Technikum nr 16

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

22-30 VI 2020r.

 

Data/godz. Zawód/symbol Liczba zdających Czas trwania Sala Wykaz materiałów

i przyborów, z których mogą korzystać zdający

 22 VI 2020

Godz. 9:00

Technik spedytor

kwalifikacja A.28

1 120 min. 212 Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
Technik logistyk kwalifikacja A.31 2
 

22 VI 2020

Godz. 9:00

 

 

Technik logistyk kwalifikacja AU.22 17 120 min. 413

(w nowym budynku)

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
17 120 min. 315

(w nowym budynku)

 

17 120 min. 317

(w nowym budynku)

 22 VI 2020

Godz. 9:00

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja AU.33 13 180 min. 111 Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
15 180 min. 414

(w nowym budynku)

 

 22 VI 2020

Godz. 9:00

Technik nawigator morski

kwalifikacja A.39

1 180 min. SK1 Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi

i logarytmicznymi, ołówek, gumka, linijka, temperówka, trójkąty nawigacyjne 2 szt., przenośnik nawigacyjny, cyrkiel

 22 VI 2020

Godz. 9:00

Technik hotelarstwa

kwalifikacja T.11

2 150 min. 107 Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
 22 VI 2020

Godz. 9:00

Technik hotelarstwa

kwalifikacja TG.12

20 150 min. SK2 Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
 22 VI 2020

Godz. 13:00

Technik spedytor

kwalifikacja A.29

4 120 min. 110 Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
Technik logistyk kwalifikacja A.32 2
 22 VI 2020

Godz. 13:00

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja A.34 12 180 03min. 203 Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
 22 VI 2020

Godz. 13:00

Technik hotelarstwa

kwalifikacja T.12

9 150 min. 211 Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
 25 VI 2020

Godz.9:00

Technik mechanik okrętowy kwalifikacja M.32 6 240 min. 108 Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), **
 29 VI 2020

Godz. 9:00

 

Technik żeglugi śródlądowej

kwalifikacja AU.39

5

 

Zdający:

 

LysenkoY.,

JędrzejewskiSz,Burdecka W., KwiatkowskiK., Kapitkowska E.

180 min. Akwen przy Gdańskim Klubie Morskim LOK (Martwa Wisła) Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), **
 29 VI 2019

Godz. 15:00

 

Technik żeglugi śródlądowej

kwalifikacja AU.39

4

 

Zdający:

 

Greszler I., Jasiński W., Klimek M., Markowski K.

180 min. Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), **
30 VI 2020

Godz. 9:00

Technik żeglugi śródlądowej

kwalifikacja AU.39

 

4

 

Zdający:

 

Neubart K., Ortmann P., Stelmach-Puacz M., Szczepański M.

 

180 min. Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), **

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia ,dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb

 

** Szczegółowa informacja odnośnie materiałów i przyborów pomocniczych jest zamieszczona we wskazaniach dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczących przygotowania stanowisk egzaminacyjnych do części praktycznej egzaminu, które są udostępniane przed egzaminem

 

Na egzamin wszyscy zgłaszają się na 30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia.