07
Wrz

Informacja dla maturzystów

Informacja dla maturzystów

Od poniedziałku 8 czerwca zaczynają się egzaminy maturalne. Dyrekcja ZSM przypomina, że

1) na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,

2) zdający powinien zgłosić się do szkoły na co najmniej 30min przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia egzaminu,

3) egzaminy z matematyki i języka angielskiego odbywać się będą w dwóch turach; osoby, które zdają w salach 107, 111, 207, 211 rozpoczną egzamin z tych przedmiotów o godzinie 9.20. Prosimy zdających w drugiej turze o zachowanie ciszy przed wejściem do sali egzaminacyjnej oraz zdających w pierwszej turze podczas opuszczania sal i wychodzenia z budynku, aby nie zakłócać spokoju osobom piszącym egzamin,

Plan_sytuacyjny_matury

4) maturzysta powinien posiadać ze sobą dokument tożsamości, dwa długopisy z czarnym wkładem oraz dopuszczone przepisami przybory (lista przyborów w załączonym dokumencie z komunikatem CKE); pożyczanie przyborów między zdającymi jest w tym roku zabronione,

5) zdający przed wejściem do budynku powinien założyć maseczkę ochronną i pozostać w niej w sali, do momentu gdy przewodniczący zespołu nadzorującego nie zapisze na tablicy godziny rozpoczęcia egzaminu,

6) zdający, który ze względu na zdrowotnych nie mogą zakrywać ust proszę o przesłanie na ten adres mail stosownego oświadczenia (dokument w MS Word, Libra Office lub w PDF) i posiadanie go przy sobie w wersji papierowej w trakcie egzaminu,

6) zdający powinni wchodzić i opuszczać wyznaczone budynki szkoły przez właściwe wejścia ,

7) tegoroczni absolwenci zdający w salach 103, 111, 203, 211 w słoneczne dni mogą przyjść na egzamin w koszulkach polo; w salach z oknami wychodzącymi na północ zwłaszcza w sali nr 1 (niebieska sala sportowa) może być chłodno, dlatego lepiej przyjść w pełnym umundurowaniu. W salach 313, 413, 414 znajdujących się w nowym budynku będzie działać klimatyzacja i temperatura w nich powyżej 20 stopni.

Prosimy o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i życzymy powodzenia. 
plakat