16
Wrz

Informacje dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Informacje dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Od poniedziałku 22 czerwca rozpoczynają się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. W związku z powyższym dyrekcja ZSM informuje, że:

1) na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;

2) każdy zdający powinien zgłosić się do szkoły co najmniej 30min. przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia egzaminu;

3) zdający będą stopniowo wpuszczani do odpowiednich sal egzaminacyjnych, konkretnymi wejściami do budynków szkolnych przez dyżurujących nauczycieli wg schematu:

Klasa / Kwalifikacja Numer w dzienniku Data i godzina egzaminu Sala egzaminacyjna Wejście do budynku szkoły
II L1 / AU 22 1 – 10 22 VI 2020 Godz. 9:00 413 Wejście boczne – nowy budynek (1)
II L1 / AU 22 11 – 18 22 VI 2020 Godz. 9:00 315 Wejście boczne – nowy budynek (2)
II L1 / AU 22 19 – 24 22 VI 2020 Godz. 9:00 317 Wejście główne – nowy budynek (2)
II L2 / AU 22 1 – 7 22 VI 2020 Godz. 9:00 413 Wejście boczne – nowy budynek (1)
II L2 / AU 22 8 – 16 22 VI 2020 Godz. 9:00 315 Wejście boczne – nowy budynek (2)
II L2 / AU 22 17 – 24 22 VI 2020 Godz. 9:00 317 Wejście główne – nowy budynek (2)
II E / AU 33 1 – 13 22 VI 2020 Godz. 9:00 111 Wejście główne – budynek główny

(2)

II E / AU 33 14 – 28 22 VI 2020 Godz. 9:00 414 Wejście główne – nowy budynek (1)
II H / TG.12 1 – 18 22 VI 2020 Godz. 9:00 SK 2 Wejście na salę gimnastyczną
II Z, III Z / AU.39 23 VI 2020 Godz. 10:00 104 Wejście przy szatni – budynek główny
II L1 / AU 22 1 – 10 23 VI 2020 Godz. 10:00 413 Wejście boczne – nowy budynek (1)
II L1 / AU 22 11 – 16 23 VI 2020 Godz. 10:00 414 Wejście główne – nowy budynek (1)
II L1 / AU 22 17 – 24 23 VI 2020 Godz. 10:00 317 Wejście główne – nowy budynek (2)
II L2 / AU 22 1 – 6 23 VI 2020 Godz. 10:00 413 Wejście boczne – nowy budynek (1)
II L2 / AU 22 7 – 16 23 VI 2020 Godz. 10:00 414 Wejście główne – nowy budynek (1)
II L2 / AU 22 17 – 24 23 VI 2020 Godz. 10:00 317 Wejście główne – nowy budynek (2)
II E / AU 33 1 – 15 23 VI 2020 Godz. 10:00 315 Wejście boczne – nowy budynek (2)
II E / AU 33 16 – 28 23 VI 2020 Godz. 10:00 111 Wejście główne – budynek główny

(2)

II H / TG.12 1 – 18 23 VI 2020 Godz. 10:00 SK 2 Wejście na salę gimnastyczną
II Z / AU.39 1 – 4 29 VI 2020 Godz. 15:00 Jacht Klub
przy GKM
II Z / AU.39 5 – 8 30 VI 2020 Godz. 9:00 Jacht Klub
przy GKM
III Z / AU.39 29 VI 2020 Godz. 9:00 Jacht Klub
przy GKM

4) przystępujący do egzaminu powinien posiadać ze sobą dokument tożsamości, dwa długopisy z czarnym tuszem/atramentem oraz dopuszczone przepisami przybory (ujęte w harmonogramie egzaminu); pożyczanie przyborów między zdającymi jest w tej sesji zabronione;

5) zdający przed wejściem do budynku powinien założyć maseczkę ochronną, następnie zdezynfekować ręce (dystrybutory z płynem dezynfekującym znajdują się przy wejściach do obu budynków szkolnych); w maseczce należy pozostać do momentu rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym;

6) zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust proszeni są o przesłanie na ten adres mail stosownego oświadczenia (dokument w MS Word, Libra Office lub w PDF) i posiadanie go przy sobie w wersji papierowej w trakcie egzaminu;

7) należy także pamiętać o zachowaniu odległości 2 metrów od innych zdających na terenie szkoły oraz o unikaniu wszelkich zgromadzeń poza szkołą.

Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz życzymy powodzenia !