16
Lip

Zakończenie roku szkolnego- 26.06.2020r.

Zakończenie roku szkolnego- 26.06.2020r.

Drodzy uczniowie informuję , że odbiór świadectw promocyjnych odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 (piątek) w nowym budynku wg harmonogramu:

Klasy pierwsze, 9.00-9.45

Kl. 1HSg: sala.308 uczniowie od nr 1-10 , 9.00-9.15; nr 11-20, godz. 9.15 – 9.30; nr 21-30, godz. 9.30 – 9.45

Kl. 1 Lg: sala 309 uczniowie od nr 1-10 , 9.00-9.15;  nr 11-20, godz. 9.15 – 9.30;  nr 21-30, godz. 9.30 – 9.45

Kl. 1MZg: sala 312 uczniowie od nr 1-10 , 9.00-9.15;  nr 11-20, godz. 9.15 – 9.30 nr 21-30, godz. 9.30 – 9.45

Kl. 1NEg: sala 313 uczniowie od nr 1-10 , 9.00-9.15;  nr 11-20, godz. 9.15 – 9.30; nr 21-30, godz. 9.30 – 9.45

KL. 1Bg: sala 315 uczniowie od nr 1-10 , 9.00-9.15; nr 11-20, godz. 9.15 – 9.30; nr 21-30, godz. 9.30 – 9.45

Kl. 1HS: sala 405 uczniowie od nr 1-10 , 9.00-9.15; nr 11-20, godz. 9.15 – 9.30 ; nr 21-30, godz. 9.30 – 9.45

Kl. 1 L: sala 406 uczniowie od nr 1-10 , 9.00-9.15; nr 11-20, godz. 9.15 – 9.30; nr 21-30, godz. 9.30 – 9.45

Kl. 1MZ: sala 407 uczniowie od nr 1-10 , 9.00-9.15; nr 11-20, godz. 9.15 – 9.30 ; nr 21-30, godz. 9.30 – 9.45

Kl. 1NE: sala 408 uczniowie od nr 1-10 , 9.00-9.15; nr 11-20, godz. 9.15 – 9.30; nr 21-30, godz. 9.30 – 9.45

KL. 1B: sala 411 uczniowie od nr 1-10 , 9.00-9.15; nr 11-20, godz. 9.15 – 9.30; nr 21-30, godz. 9.30 – 9.45

Klasy drugie w godz. 10.00-10.45

Kl. 2E: sala 308 uczniowie od nr 1-10 , 10.00-10.15; nr 11-20, godz. 10.15 – 10.30; nr 21-30, godz. 10.30 – 10.45

Kl. 2H: sala 309 uczniowie od nr 1-10 , 10.00-10.15; nr 11-20, godz. 10.15 – 10.30; nr 21-30, godz. 10.30 – 10.45

Kl. 2L1: sala 312 uczniowie od nr 1-10 , 10.00-10.15; nr 11-20, godz. 10.15 – 10.30; nr 21-30, godz. 10.30 – 10.45

Kl. 2L2: sala 315 uczniowie od nr 1-10 , 10.00-10.15; nr 11-20, godz. 10.15 – 10.30; nr 21-30, godz. 10.30 – 10.45

Kl. 2S: sala 408 uczniowie od nr 1-10 , 10.00-10.15; nr 11-20, godz. 10.15 – 10.30; nr 21-30, godz. 10.30 – 10.45

Klasy trzecie w godz. 11.00-11.45

Kl. 3E: sala 308 uczniowie od nr 1-10 , 11.00-11.15; nr 11-20, godz. 11.15 – 11.30; nr 21-30, godz. 11.30 – 11.45

Kl. 3HS: sala 309 uczniowie od nr 1-10 , 11.00-11.15; nr 11-20, godz. 11.15 – 11.30; nr 21-30, godz. 11.30 – 11.45

Kl. 3L1: sala 312 uczniowie od nr 1-10 , 11.00-11.15; nr 11-20, godz. 11.15 – 11.30; nr 21-30, godz. 11.30 – 11.45

Kl. 3L2: sala 313 uczniowie od nr 1-10 , 11.00-11.15; nr 11-20, godz. 11.15 – 11.30; nr 21-30, godz. 11.30 – 11.45

Uczniowie klasy 2MZ, 2N, 3MZ, 3N świadectwa odbiorą we wrześniu po odbyciu praktyki zawodowej.