10
Sie

Egzaminy sierpniowe (poprawkowe i klasyfikacyjne)

Egzaminy sierpniowe (poprawkowe i klasyfikacyjne)

Wstępny harmonogram egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2019/2020

Data Przedmiot Skład komisji
24.08 Język polski Anna Skibniewska
Bogumiła Brogowska
Matematyka Sylwia Szreder-Bronka
Anna Kowalska
25.08 Geografia Ewa Celigowska
Wioleta Lis
Historia Agnieszka Dombrowska
Kazimierz Skiba
Ekonomika transportu Joanna Michalak
Justyna Kulik
Magazyny przyprodukcyjne
Obsługa magazynów Maciej Litwicki
Joanna Michalak
Nawigacja Ryszard Tomczak
Marek Szwarc
Nawigacja z elementami astronawigacji
Maszyny i urządzenia okrętowe Joanna Kozieł
Wojciech Grabowski
Siłownie okrętowe i urządzenia pomocnicze

 

Wstępny harmonogram egzaminów klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2019/2020

Data Godzina Przedmiot Egzaminator
24.08 08:00 Matematyka Anna Kowalska
10:30 Język angielski Ewa Michalska
12:30 Język angielski w EPiT Ewa Michalska
25.08 08:30 Transport w portach i terminalach Justyna Kulik
10:30 Geografia Ewa Celigowska
12:30 Podstawy organizacji portów i terminali Joanna Michalak
26.08 08:30 Podstawy przedsiębiorczości Krzysztof Tomczak
10:30 Procesy magazynowe w portach i terminalach Joanna Cichosz
12:30 Język polski Barbara Czernis
27.08 08:30 Obsługa podróżnych w portach i terminalach Marcelina Stefańska
10:30 Podróżni w portach i terminalach Marcelina Stefańska
12:30 Język rosyjski Przemysław Kleniewski
28.08 08:30 Eksploatacja środków transportu Małgorzata Klassen
10:30 Obsługa magazynów Renata Warsocka
12:30 język rosyjski w eksploatacji portów i terminali Irena Turzyńska