10
Wrz

Wydawanie świadectw maturalnych i zaświadczeń o wynikach

Wydawanie świadectw maturalnych i zaświadczeń o wynikach

Dyrekcja ZSM informuje, że świadectwa maturalne i zaświadczenia o wynikach będą wydawane od 11 sierpnia 2020r. od godz. 9.00 w sekretariacie szkoły.

Absolwenci zgłaszający się po świadectwa muszą mieć założone maseczki oraz zachować wymagane odległości czekając w kolejce po wyniki.

Przypominamy również, że zdający, którzy przystąpili do wszystkich pisemnych egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (w przypadku nowej formuły -również przystąpił do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym) i jednego z nich nie zdali, mogą złożyć w terminie do 3 dni po ogłoszeniu wyników wniosek o przystąpienie do sesji poprawkowej w 2020 roku, czyli do 14 sierpnia 2020 roku.