25
Sty

Informacje dot. wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Informacje dot. wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

UWAGA !

 Informacje dotyczące wyników egzaminu sesji czerwiec/lipiec 2020 oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie zostaną przekazane zdającym 01.09.2020r.  przez wychowawców poszczególnych klas.

Termin składania deklaracji na sesję styczeń/luty 2021 przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu upływa 11.09.2020 r. (formuła 2012), 15.09.2020 r. (formuła 2017).