07
Wrz

Komunikaty dla uczniów

Komunikaty dla uczniów
  1. Serdecznie zapraszamy uczniów klas drugich i trzecich do wzięcia udziału w uzupełniających wyborach do Samorządu Uczniowskiego. Chętni zgłaszają swoją kandydaturę do SU poprzez złożenie wniosku podpisanego przez wychowawcę klasy do opiekunów SU (M. Klassen, K. Skiby).

Harmonogram wyborów:

  • do 11.09.2020r. – przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do SU
  • 16.09.2020r. – debata wyborcza (każdy uczeń może wziąć udział w niej i zadać pytanie)
  • 18.09.2020r. – wybory uzupełniające do SU.

2. Przypominamy o regulaminie mundurowym i obowiązkowym codziennym noszeniu munduru na terenie szkoły, z wyjątkiem uczniów klas pierwszych, którzy do końca września są usprawiedliwieni z braku posiadania umundurowania. Przychodzą na lekcje jednak w koszulkach polo lub w przypadku ich braku w stroju galowym.

3. Przypominamy, że na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów tytoniowych i elektronicznych.

Opiekunowie SU: M. Klassen, K. Skiba