04
Sty

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie- informacje ogólne oraz harmonogram

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie- informacje ogólne oraz harmonogram

UWAGA !

Od 11stycznia (poniedziałek) rozpoczynają się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. W związku z powyższym dyrekcja ZSM informuje, że:

1) na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;

2) każdy zdający powinien zgłosić się do szkoły co najmniej 30min. przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia egzaminu;

3) zdający udają się do odpowiednich sal egzaminacyjnych, konkretnymi wejściami do budynków szkolnych ( szczegółowe informacje dotyczące konkretnych wejść są zawarte w harmonogramie egzaminu);

4) przystępujący do egzaminu powinien posiadać ze sobą dokument tożsamości, dwa długopisy z czarnym tuszem/atramentem oraz dopuszczone przepisami przybory (ujęte w harmonogramie egzaminu); pożyczanie przyborów między zdającymi jest w tej sesji zabronione;

5) zdający przed wejściem do budynku powinien założyć maseczkę ochronną, następnie zdezynfekować ręce (dystrybutory z płynem dezynfekującym znajdują się przy wejściach do obu budynków szkolnych); w maseczce należy pozostać do momentu rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym;

6) zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust proszeni są o przesłanie na ten adres mail stosownego oświadczenia (dokument w MS Word, Libra Office lub w PDF) i posiadanie go przy sobie w wersji papierowej w trakcie egzaminu;

7) należy także pamiętać o zachowaniu odległości 2 metrów od innych zdających na terenie szkoły oraz o unikaniu wszelkich zgromadzeń poza szkołą.

Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz życzymy powodzenia !

 

Technikum nr 16

        Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

       CZĘŚĆ PISEMNA – 60 minut

  12 I 2021r. (wtorek)

Data/godz. Zawód/symbol Liczba zdających Czas trwania Sala Wykaz materiałów

 i przyborów, z których mogą korzystać zdający

12 I 2021

Godz. 10:00

Technik logistyk kwalifikacja AU.22 4 60 min.  

 

 

103

 

Wejście przy szatni – budynek główny

(2)

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja AU.33  

2

Technik żeglugi śródlądowej

kwalifikacja AU.39

 

6

Technik nawigator morski

kwalifikacja AU.41

 

9 zdających z 4N :

od nr 1 do nr 9

(wg dziennika)

 

 

60 min.  

211

 

Wejście główne – budynek główny

(1)

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
 

9 zdających z 4N :

od nr 10 do nr 18

(wg dziennika)

60 min.  

203

 

Wejście przy szatni – budynek główny

(1)

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
Technik mechanik okrętowy kwalifikacja MG.32 13 60 min.  

111

 

Wejście główne – budynek główny

(2)

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
Technik spedytor

kwalifikacja AU.31

8 60 min.  

312

Wejście główne – nowy budynek

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
12 I 2021

Godz. 12:00

Technik spedytor

kwalifikacja A.29

1 60 min. 408

 

Wejście boczne – nowy budynek

(1)

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
 

Technik żeglugi śródlądowej

kwalifikacja AU.40

 

9
Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja AU.34

 

6 zdających z 4E :

od nr 1 do nr 6

(wg dziennika)

 

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja AU.34

 

16 zdających z  4E :

od nr 7 do 22

(wg dziennika)

60 min.  

411

 

Wejście główne – nowy budynek

(1)

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
Technik logistyk kwalifikacja AU.32  

wg dziennika;

19 zdających z 4L1 :

od nr 1 do 19

17 zdających z 4L2 :

od nr 1 do 17

60 min. SK2 Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
 

wg dziennika;

5 zdających z 4L1 :

od nr 20 do 24

11 zdających z 4L2 :

od nr 18 do 28

60 min.  

315

 

Wejście główne – nowy budynek

(2)

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
Technik hotelarstwa

kwalifikacja TG.13

15 60 min.  

313

 

Wejście boczne – nowy budynek

(2)

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *

 

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia ,dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

Na egzamin wszyscy zdający zgłaszają się na 30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia.

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH

Technikum nr 16

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

11 (poniedziałek)-18 I 2021r.

Data/godz. Zawód/symbol Liczba zdających Czas trwania Sala Wykaz materiałów

 i przyborów, z których mogą korzystać zdający

11 I 2021

Godz. 9:00

Technik logistyk kwalifikacja AU.22 9 120 min. 312

 

Wejście boczne – nowy budynek

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
 

11 I 2021

Godz. 9:00

 

Technik spedytor

kwalifikacja AU.31

8 120 min.  

204

 

Wejście przy szatni – budynek główny

(1)

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
11 I 2021

Godz. 9:00

Technik hotelarstwa

kwalifikacja TG.12

8 150 min.  

103

 

Wejście przy szatni – budynek główny

(2)

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
11 I 2021

Godz. 9:00

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja AU.33 9 180 min.  

111

 

Wejście główne – budynek główny

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
11 I 2021

Godz. 9:00

Technik nawigator morski

kwalifikacja AU.41

 

9 zdających z 4N :

od nr 1 do 9      (wg dziennika)

 

180 min.  

SK1

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi

i logarytmicznymi, ołówek, gumka, linijka, temperówka, trójkąty nawigacyjne 2 szt., przenośnik nawigacyjny, cyrkiel

 

9 zdających z 4N :

od nr 10 do 18 (wg  dziennika)

 

180 min.  

411

 

Wejście główne – nowy budynek

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi

i logarytmicznymi, ołówek, gumka, linijka, temperówka, trójkąty nawigacyjne 2 szt., przenośnik nawigacyjny, cyrkiel

11 I 2021

Godz. 13:00

Technik logistyk kwalifikacja AU.32  

wg dziennika;

19 zdających z 4L1 :

od nr 1 do 19

17 zdających z 4L2 :

od nr 1 do 17

120 min. SK2 Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
11 I 2021

Godz. 13:00

Technik logistyk kwalifikacja AU.32  

wg dziennika;

5 zdających z 4L1 :

od nr 20 do 24

11 zdających z 4L2 :

od nr 18 do 28

120 min. 313

 

Wejście boczne – nowy budynek

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
Technik spedytor

kwalifikacja A.29

1
11 I 2021

Godz. 13:00

Technik hotelarstwa

kwalifikacja T.12

2 150 min. 315

 

 

Wejście główne – nowy budynek

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
Technik hotelarstwa

kwalifikacja TG.13

15
11 I 2021

Godz. 13:00

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja A.34 2 180 min.

 

211

 

Wejście główne – budynek główny

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja AU.34  

10 zdających z 4E :

od nr 13 do 22

(wg dziennika)

11 I 2021

Godz. 13:00

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja AU.34  

12 zdających z 4E :

od nr 1 do 12

(wg dziennika)

 

 

180 min.

 

203

 

Wejście przy szatni – budynek główny

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
13 I 2021

Godz. 12:00

Technik żeglugi śródlądowej

kwalifikacja AU.40

9 120 min. 412

 

Wejście główne – nowy budynek

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)
18 I 2021

Godz. 9:00

Technik mechanik okrętowy kwalifikacja M.32 2 240 min. 412

 

Wejście główne – nowy budynek

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*
Technik mechanik okrętowy kwalifikacja MG.32 13

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia ,dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Na egzamin wszyscy zdający zgłaszają się na 30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia.