16
Kwi

Finaliści Wielkiego Maratonu Czytelniczego dla szkół ponadgimnazjalnych

Finaliści Wielkiego Maratonu Czytelniczego dla szkół ponadgimnazjalnych

W roku szkolnym 2020/2021 odbył się Wielki Maraton Czytelniczy dla szkół ponadgimnazjalnych, zatyt. „Na literackim szlaku”, zorganizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku, który jest konkursem ogólnopolskim. W Maratonie wzięło udział siedmioro naszych uczniów klas pierwszych i drugich, lecz do końca wytrwało pięciu. Najlepszym uczestnikiem okazał się Filip Siekliński z kl. 2 NEG, 2 miejsce w naszej szkole ex aequo zajęli Emil Kozioł z kl. 2 LG i Piotr Proszowski z kl. 1 MZ; dobry wynik osiągnęli również Stanisław Ruszczyński z kl. 1 MZ oraz Dawid Curzytek z kl. 2 MZG. Maksymalna ilość punktów do zdobycia za każdy test to 21 pkt.

Rozstrzygnięcie konkursu przez WiMBPG nastąpi w maju, uroczysta gala i wręczenie nagród – w czerwcu.

Serdecznie wszystkim uczestnikom gratuluję pasji czytelniczej i wytrwałości!

Poniżej przedstawiam ilość punktów poszczególnych uczestników.

Szkolny koordynator maratonu : Aneta Gonerska

L.p. Nazwisko i imię uczestnika Test 1.   Test 2. Test 3. Test 4. Test 5. Test 6. SUMA
1. Siekliński Filip 21 21 19 18 21 18 118
2. Kozioł Emil 13 16 14 11 19 13 86
3. Proszowski Piotr 8 14 19 9 20 16 86
4. Ruszczyński Stanisław 14 5 9 13 18 14 73
5. Curzytek Dawid 14 8 13 5 17 12 69
6. Nowaczyk Laura 13 5 18
7. Kuberna Martyna 3 3