21
Cze

Egzamin zawodowy w ZSM

Egzamin zawodowy w ZSM

UWAGA !
Od 7 czerwca (poniedziałek) rozpoczynają się egzaminy zawodowe / potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. W związku z powyższym dyrekcja ZSM informuje, że:
1) na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;
2) każdy zdający powinien zgłosić się do szkoły co najmniej 30min. przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia egzaminu;
3) zdający udają się do odpowiednich sal egzaminacyjnych, konkretnymi wejściami do budynków szkolnych ( szczegółowe informacje dotyczące konkretnych wejść są zawarte w harmonogramie egzaminu);
4) przystępujący do egzaminu powinien posiadać ze sobą dokument tożsamości, dwa długopisy z czarnym tuszem/atramentem oraz dopuszczone przepisami przybory (ujęte w harmonogramie egzaminu); pożyczanie przyborów między zdającymi jest w tej sesji zabronione;
5) zdający przed wejściem do budynku powinien założyć maseczkę ochronną, następnie zdezynfekować ręce (dystrybutory z płynem dezynfekującym znajdują się przy wejściach do obu budynków szkolnych); w maseczce należy pozostać do momentu rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym;
6) zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust proszeni są o przesłanie na ten adres mail stosownego oświadczenia (dokument w MS Word, Libra Office lub w PDF) i posiadanie go przy sobie w wersji papierowej w trakcie egzaminu;
Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz życzymy powodzenia !

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH

Technikum nr 16

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

CZĘŚĆ PISEMNA – 60 minut

 8-22 VI 2021r. (wtorek)

Data/godz. Zawód/symbol Liczba zdających Czas trwania Sala Wykaz materiałów

 i przyborów, z których mogą korzystać zdający

8 VI 2021

Godz. 9:00

Technik logistyk kwalifikacja SPL.01 16

 

16 zdających z 2Lg :

od nr 1 do 16

(wg dziennika)

60 min.  

 

412

 

Wejście główne – nowy budynek

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
15

 

15 zdających z 2Lg :

od nr 17 do 31

(wg dziennika)

60 min.  

 

309

 

Wejście boczne – nowy budynek

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
8 VI 2021

Godz. 11:30

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja SPL.02  

14

60 min.  

 

309

 

Wejście boczne – nowy budynek

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
Technik hotelarstwa

kwalifikacja HGT.03

 

14

60 min.  

 

412

 

Wejście główne – nowy budynek

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
8 VI 2021

Godz. 14:00

Technik żeglugi śródlądowej

kwalifikacja TWO.08

 

15

60 min.  

 

412

 

Wejście główne – nowy budynek

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
22 VI 2021

Godz. 10:00

Technik logistyk kwalifikacja AU.22 2 60 min. 315

 

Wejście główne – nowy budynek

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
Technik spedytor

kwalifikacja AU.31

 

1
 

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja AU.33

 

1
Technik żeglugi śródlądowej

kwalifikacja AU.39

5
 

Technik nawigator morski

kwalifikacja AU.41

1
22 VI 2021

Godz. 12:00

Technik logistyk kwalifikacja AU.32 1 60 min. 313

 

Wejście głowne – nowy budynek

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
Technik żeglugi śródlądowej

kwalifikacja AU.40

1
Technik hotelarstwa

kwalifikacja TG.13

1

 

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia ,dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

Na egzamin wszyscy zdający zgłaszają się na 30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia.

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH

Technikum nr 16

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

7-28 VI 2021r.

Data/godz. Zawód/symbol Liczba zdających Czas trwania Sala Wykaz materiałów

 i przyborów, z których mogą korzystać zdający

7 VI 2021 Godz. 9:00 Technik logistyk kwalifikacja SPL.01 31 120 min. SK2 Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
 

7 VI 2021 Godz. 9:00

 

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja SPL.02 14 120 min.  

315

 

Wejście główne – nowy budynek

 

 

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
7 VI 2021 Godz. 9:00

 

Technik hotelarstwa

kwalifikacja HGT.03

14 150 min.  

313

 

Wejście boczne – nowy budynek

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*
14 VI 2021 Godz. 8:00

 

Technik żeglugi śródlądowej

kwalifikacja TWO.08

5 180 min. Akwen przy Gdańskim Klubie Morskim LOK (Martwa Wisła) Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*
14 VI 2021 Godz. 12:30

 

5 180 min.
14 VI 2021 Godz. 17:00

 

5 180 min.
21 VI 2021

Godz. 9:00

Technik logistyk kwalifikacja AU.22 3 120 min.  

315

 

Wejście główne – nowy budynek

 

 

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
Technik spedytor

kwalifikacja AU.31

 

5
21 VI 2021

Godz. 9:00

Technik hotelarstwa

kwalifikacja TG.12

6 150 min.  

408

 

Wejście boczne – nowy budynek

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
21 VI 2021

Godz. 9:00

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja AU.33 4 180 min.  

 

SK2

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
 21 VI 2021

Godz. 9:00

Technik nawigator morski

kwalifikacja A.39

1 180 min. SK1 Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi

i logarytmicznymi, ołówek, gumka, linijka, temperówka, trójkąty nawigacyjne 2 szt., przenośnik nawigacyjny, cyrkiel

Technik nawigator morski

kwalifikacja AU.41

6
21 VI 2021

Godz. 13:00

Technik logistyk kwalifikacja AU.32 8 120 min.  

313

 

Wejście boczne – nowy budynek

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
21 VI 2021

Godz. 13:00

Technik hotelarstwa

kwalifikacja TG.13

1 150 min.  

411

 

Wejście główne – nowy budynek

 

 

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
 21 VI 2021

Godz. 13:00

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja AU.34 7 180 min.  

312

 

Wejście boczne – nowy budynek

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
 24 VI 2021

Godz. 12:00

Technik żeglugi śródlądowej

kwalifikacja AU.40

1 120 min. 412

 

Wejście główne – nowy budynek

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)
 28 VI 2021

Godz.9:00

Technik mechanik okrętowy kwalifikacja M.32 1 240 min. 412

 

Wejście główne – nowy budynek

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*

 

 

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia ,dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

 

Na egzamin wszyscy zdający zgłaszają się na 30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia.