22
Sie

Propozycja intensywnego kursu języka polskiego dla przyszłych uczniów Zespołu Szkol Morskich

Propozycja intensywnego kursu języka polskiego dla przyszłych uczniów Zespołu Szkol Morskich

W wakacyjnym kursie języka polskiego, który organizuje Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku w 2 połowie sierpnia mogą wziąć udział osoby przebywające w Polsce w ramach ruchu bezwizowego, wizy, na podstawie karty pobytu, oczekujące na kartę ale tylko takie, które mają pieczątkę w paszporcie. Udział w takim kursie można wziąć tylko raz. Osoby zainteresowane proszone są o pilny kontakt mailowy fami12@cwii.org.pl.