28
Paź

„Znicz dla westerplatczyka” – kontynuacja projektu

„Znicz dla westerplatczyka” – kontynuacja projektu

Wraz z nowym rokiem szkolnym rozpoczynamy kolejną odsłonę projektu „Znicz dla westerplatczyka”. Czas nauczania zdalnego ograniczył nasze działania, uniemożliwił realizację planów na taką skalę, jaką założyliśmy.

W poprzednim roku szkolnym wysłaliśmy maile z zaproszeniem do projektu, którego celem było uczczenie pamięci bohaterów Westerplatte poprzez zadbanie o ich mogiły, do 148 szkół. Na nasz apel odpowiedziało około 30 szkół. Nie jest to efekt, który nas satysfakcjonuje, dlatego ponownie zwracamy się z propozycją do szkół, mając nadzieję, że unikniemy nauczania zdalnego w tak skrajnej formie, jak to miało miejsce w poprzednim roku, a tym samym więcej szkół zadeklaruje udział w projekcie.

Wysyłamy maile do szkół położonych w pobliżu cmentarzy, na których znajdują się mogiły westerplatczyków. Do tych, które w poprzednim roku nie zareagowały na naszą propozycję, ale także do tych, które już przystąpiły do projektu. Zależy nam bowiem, aby zadbać o wszystkie mogiły westerplatczyków znajdujące się na terenie naszego kraju i aby te działania nie były jednorazowe, ale przeszły do tradycji poszczególnych szkół. Liczymy, że uczczenie pamięci bohatera będzie przybierało różne formy.

Czekamy na deklaracje przystąpienia szkół do projektu do 20 października 2021, a do 20 kwietnia 2022 prosimy o przesyłanie ostatecznych sprawozdań z podjętych działań. Do końca maja planujemy podsumowanie naszych działań.

Dyrektor Zespołu Szkół Morskich

Hanna Szkodo