03
Paź

Internetowy kącik z języka angielskiego

Internetowy kącik z języka angielskiego

Raz w tygodniu zostaną opublikowane na stronie 2 idiomy lub przysłowia. W lutym zostanie przeprowadzony konkurs z zamieszczonego słownictwa. Serdecznie zachęcam do nauki i wzbogacenia zagadnień leksykalnych w języku angielskim.

Opracowała

Paulina Witkowska

1. A guinea pig – Someone who is used in a scientific test to see

how successful or safe a new product, system is. Przykład-The prisoners were used as guinea pigs by their government.

Więźniowie zostali potraktowani jak króliki doświadczalne przez rząd.

Tłumaczenie – królik doświadczalny

2. To pull one’s leg -To make a joke by telling someone something

that is actually not true.

Przykład- My children wanted to pull my leg and pretended to be sick but I didn’t believe them. (Moje dzieci chciały mnie nabrać i udawały chore, ale im nie uwierzyłem.) Tłumaczenie- nabierać KOGOŚ, robić KOGOŚ w konia, nabijać KOGOŚ w butelkę.

3. Once in a blue moon – not very often

Przykład – My sister lives in Alaska, so I only see her once in a blue moon.

Moja siostra mieszka na Alasce więc spotykamy się bardzo rzadko.

Tłumaczenie – bardzo rzadko

4. It’s not my cup of tea –  I’m not interested in that thing/subject etc

Przykład – Baseball isn’t my cup of tea. (Baseball to nie moja bajka.)

Tłumaczenie- nie czyjaś bajka, nie przepadam za tym

5. Too many cooks spoil the broth. – said when there are too many people involved in trying to do the same thing, so that the final result will not be good.

Tłumaczenie – gdzie kucharek sześć tam nie ma co jeść

Broth – bulion, rosół

Spoil – psuć

 6. To spill the beans – to reveal a secret or confess something .

Przykład: It’s a surprise party, so don’t spill the beans! (To jest impreza niespodzianka, więc nie wygadaj się!)

Tłumaczenie – Puścić farbę, wygadać się

7. It never rains but it pours – said when one bad thing happens, followed by a lot of other bad things that make a bad situation worse.

Tłumaczenie – nieszczęścia chodzą parami (dosłownie nigdy nie pada, zawsze leje)

 8. To give somebody the cold shoulder. – to be impolite to someone.

Przykład: I thought she really liked me, but the next day she gave me the cold shoulder.  

Tłumaczenie – traktować kogoś ozięble.

9. It’s no use crying over spilt milk. – it is useless to regret one’s past mistakes.

Przykład: It’s no use crying over spilt milk– he’s spent all the money, and there is nothing you can do about it.

Tłumaczenie- nie warto płakać nad rozlanym mlekiem, co się stało to się nie odstanie.

 10. to be/feel under the weather – if somene is under the weather, they feel ill.

Przykład: I am not going out with you tonight. I’m under the weather. (Nie wychodzę z wami dzisiaj wieczorem. Źle się czuję.)

Tłumaczenie – być chorym, źle się czuć

11. a bad workman always blames his tools – people say a bad workman blames his tools when someone says that something they have done is not of good quality because they did not have the correct things to do it with, to mean that it is really because they did not have enough skill.

        Przykład – The football player blamed the rainy weather for his poor performance, but as they say, a bad workman always blames his tools. (Piłkarz za swój słaby występ obwiniał deszczową pogodę, ale jak to się mówi, złej baletnicy przeszkadza i rąbek u spódnicy).

        Tłumaczenie – Złej baletnicy przeszkadza i rąbek u spódnicy

12.    to chew the fat -to talk with someone in an informal and friendly way.
Przykład: We sat in a bar most of the evening just chewing the fat. (Siedzieliśmy większość wieczoru w barze prowadząc luźną rozmowę).

        Tłumaczenie: gadać, prowadzić luźna rozmowę

 13. to be the apple of somene’s eye– to be loved very much by someone.

Przykład: His daughter is the apple of his eye. (Jego córka jest jego oczkiem w głowie.)

Tłumaczenie: być czyimś oczkiem w głowie.

 14.    to kill two birds with one stone– to succeed in achieving two things in a single action.

Przykład: He had gone to London on a business trip, while there, he killed two birds with one stone and visited his relatives as well. (Podczas podróży służbowej do Londynu, upiekł dwie piecznie na jednym ogniu, i również odwiedził krewnych.

Tłumaczenie: upiec dwie pieczenie na jednym ogniu (dosł. Zabić dwa ptaki jednym kamieniem)