16
Sty

VII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Regionie

VII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Regionie

Zapraszamy serdecznie szkoły ponadpodstawowe do udziału

w VII Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Regionie

Organizator konkursu

Zespół Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni, ul. Morska 77, 81-222 Gdynia

Tel: 58 620-12-89, e-mail: sekretariat@zshg.pl, stronainternetowa: www. zshg.pl

Dyrektor szkoły: mgr Bogusława Flisykowska

Koordynator odpowiedzialny za konkurs: mgr Ewelina Orlikowska – nauczyciel geografii

(adres e-mail: e.orlikowska@zshg.edu.gdynia.pl, nr tel. 503 911 556)

 1. Cele konkursu
 • poznawanie własnego regionu, w tym jego dziedzictwa kulturowego, jako części Polski i Europy
 • pogłębianie więzi ze swoim środowiskiem i regionem
 • przygotowanie młodzieży do zbierania, analizowania i prezentowania wiedzy geograficznej
 • prezentowanie wyników analiz geograficznych różnymi metodami
 • przekonanie o potrzebie uczestnictwa w rozwoju własnego regionu i Polski oraz podejmowania działań na rzecz zachowania ich dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich szkół średnich w województwie pomorskim
 2. Terminarz konkursu
 • do dnia 03.2022r. przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie do ZSHG w Gdyni
 • do 04.2022r.przesłanie protokołu z eliminacji szkolnych
 • 04.2022r. informacja na stronie ZSHG o uczniach, którzy zakwalifikowali się do finału konkursu
 • 06.2022r. godzina 10:00 finał konkursu w ZSHG w Gdyni
 1. Tematyka konkursu

Tematem konkursu jest geografia i turystyka województwa pomorskiego, a w szczególności: położenie geograficzne, rzeźba terenu, wody, klimat, gleby, roślinność, ochrona przyrody, najważniejsze obiekty turystyczne, gospodarka regionu.

 1. Ocenie podlega
  • w etapie szkolnym można uzyskać maksymalnie 45 punktów
  • w finale konkursu można uzyskać:
 2. od 0 do 20 punktów za test wiedzy o województwie pomorskim
 3. od 0 do 6 punktów za poszczególne elementy prezentacji multimedialnej:

 

*  Oryginalność tematu

*  Poprawność merytoryczna

*  Sposób przedstawienia prezentacji

*  Poprawność wykonania prezentacji

*  Prezentacja ucznia

Maksymalnie można uzyskać 50 punktów (20 punktów za test oraz 30 za prezentację).

 1. Finał konkursu

Każdy z uczniów, który zakwalifikował się do finału, przygotowuje prezentację multimedialną (trwającą do 10 minut).  Prezentacja powinna obejmować specyfikę przyrodniczą, społeczną, ekonomiczną lub kulturową dowolnie wybranego miejsca w naszym województwie. Może to być wieś, dzielnica, ulica – miejsce wyróżniające się szczególnymi walorami turystycznymi. Prezentacja może być wykonana w dowolnym programie.

Przed prezentacją finaliści rozwiązują test wiedzy o województwie pomorskim.

Opiekunowie konkursu:

Wioleta Lis, Ewa Celigowska