31
Cze

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

UWAGA !

Od 1 czerwca (środa) rozpoczynają się egzaminy zawodowe /  potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. W związku z powyższym dyrekcja ZSM informuje, że:

1) na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;

2) każdy zdający powinien zgłosić się do szkoły co najmniej 30min. przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia egzaminu;

3) zdający udają się do odpowiednich sal egzaminacyjnych, konkretnymi wejściami do budynków szkolnych ( szczegółowe informacje dotyczące konkretnych wejść są zawarte w harmonogramie egzaminu);

4) przystępujący do egzaminu powinien posiadać ze sobą dokument tożsamości, dwa długopisy z czarnym tuszem/atramentem oraz dopuszczone przepisami przybory (ujęte w harmonogramie egzaminu);

Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz życzymy powodzenia !

Harmonogram egzaminów:

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH

Technikum nr 16

 

Egzamin zawodowy / potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

– CZĘŚĆ PISEMNA – 60 minut

 2-21 VI 2022r.

 

Data/godz. Zawód/symbol Liczba zdających Czas trwania Sala Wykaz materiałówi przyborów, z których mogą korzystać zdający
2 VI 2022Godz. 9:00 Magazynier-logistyk kwalifikacja SPL.01 14 

6 zdających z 3B :

od nr 1 do6

(wg dziennika)

 

8 zdających z 3Bg :

od nr 1 do 8

(wg dziennika)

 

60 min.  

412

 

Wejście główne – nowy budynek

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
14 

9 zdających z 3B :

od nr 7 do 15

(wg dziennika)

 

5 zdających z 3Bg :

od nr 9 do 13

(wg dziennika)

 

60 min.  

309

 

Wejście boczne – nowy budynek

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
13

 

5 zdających z 3B :

od nr 16 do 20

(wg dziennika)

 

8 zdających z 3Bg :

od nr 14 do21

(wg dziennika)

 

 

60 min.  

308

 

Wejście boczne – nowy budynek

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
2 VI 2022Godz. 11:00 Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja SPL.02 15

14 zdających z 3E + 1zdający z 3Eg

60 min. 412

 

Wejście główne – nowy budynek

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
Technik logistyk kwalifikacja SPL.01 14

 

14 zdających z 3L :

od nr 1 do 14

(wg dziennika)

60 min. 309 

Wejście boczne – nowy budynek

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
14

14 zdających z 3L :

od nr 15 do 28

(wg dziennika)

60 min. 308

 

Wejście boczne – nowy budynek

 

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
2 VI 2022Godz. 13:00 Technik żeglugi śródlądowejkwalifikacja TWO.08 15

14 zdających z 3Z + 1zdający z 3Zg

60 min.  

412

 

Wejście główne – nowy budynek

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
Technik hotelarstwakwalifikacja HGT.03 1212 zdających z 3H

 

60 min. 309

 

Wejście boczne – nowy budynek

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
21 VI 2022Godz. 10:00 Technik spedytorkwalifikacja AU.31

 

1

1 zdający

(absolwent)

 

60 min. 312 

Wejście główne – nowy budynek

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
21 VI 2022Godz. 12:00 Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja AU.34

 

2

2 zdających

(absolwenci)

 

60 min. 315 

Wejście główne – nowy budynek

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
Technik żeglugi śródlądowej

kwalifikacja AU.40

 

11 zdający

(absolwent)

 

Technik hotelarstwakwalifikacja TG.13 11 zdający

(absolwent)

 

 

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia,dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

 

Na egzamin wszyscy zdający zgłaszają się na 30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia.

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH

Technikum nr 16

Egzamin zawodowy / potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

– CZĘŚĆ PRAKTYCZNA –

1-28VI 2022r.

 

Data/godz. Zawód/symbol Liczba zdających Czas trwania Sala Wykaz materiałów i przyborów, z których mogą korzystać zdający
1 VI 2022 Godz. 9:00 Magazynier-logistyk kwalifikacja SPL.01 11 

5 zdających z 3B :

od nr 1 do 5

(wg dziennika)

 

6 zdających z 3Bg :

od nr 1 do 6

(wg dziennika)

 

120 min. 203 Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
1 VI 2022 Godz. 9:00 Magazynier-logistyk kwalifikacja SPL.01 10 

6 zdających z 3B :

od nr 6 do 11

(wg dziennika)

 

4 zdających z 3Bg :

od nr 7 do 10

(wg dziennika)

 

120 min. 204 Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
1 VI 2022 Godz. 9:00 Magazynier-logistyk kwalifikacja SPL.01 10 

6 zdających z 3B :

od nr 12 do 17

(wg dziennika)

 

4 zdających z 3Bg :

od nr 11 do 14

(wg dziennika)

 

120 min. 103 Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
1 VI 2022 Godz. 9:00 Magazynier-logistyk kwalifikacja SPL.01 10 

3 zdających z 3B :

od nr 18 do 20

(wg dziennika)

 

7 zdających z 3Bg :

od nr 15 do 21

(wg dziennika)

 

120 min. 104 Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
1 VI 2022 Godz. 9:00

 

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja SPL.02 15 

14 zdających z 3E + 1zdający z 3Eg

120 min. 315

 

Wejście główne – nowy budynek

 

 

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
1 VI 2022 Godz. 9:00 Technik logistyk kwalifikacja SPL.01 14

 

14 zdających z 3L :

od nr 1 do 14

(wg dziennika)

120 min. 312 

Wejście boczne – nowy budynek

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
1 VI 2022 Godz. 9:00 Technik logistyk kwalifikacja SPL.01 14

14 zdających z 3L :

od nr 15 do 28

(wg dziennika)

120 min. 313

 

Wejście boczne – nowy budynek

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
1 VI 2022 Godz. 9:00  Technik hotelarstwakwalifikacja HGT.03 13 

12 zdających z 3H + 1zdający z 3Hg

150 min. 408

 

Wejście boczne – nowy budynek

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
17 VI 2022 Godz. 8:00  Technik żeglugi śródlądowejkwalifikacja TWO.08

6 zdających z 3Z :

od nr 1 do 6

(wg dziennika)

 

180 min. Akwen przy Gdańskim Klubie Morskim LOK(Martwa Wisła) Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*
17 VI 2022 Godz. 12:30  Technik żeglugi śródlądowejkwalifikacja TWO.08

6 zdających z 3Z :

od nr 7 do 12

(wg dziennika)

180 min.
17 VI 2022 Godz. 17:00  Technik żeglugi śródlądowejkwalifikacja TWO.08 52 zdających z 3Z :

od nr 13 do 14

(wg dziennika)

 

+ 3 zdających z 3Zg

180 min.
20 VI 2022Godz. 9:00 Technik spedytorkwalifikacja AU.31

 

7 zdających

(absolwenci)

 

120 min. 315

 

Wejście główne – nowy budynek

 

 

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
20 VI 2022Godz. 9:00 Technik hotelarstwakwalifikacja TG.12

2 zdających

(absolwenci)

 

150 min. 312

 

Wejście boczne – nowy budynek

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
20 VI 2022Godz. 9:00 Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja AU.33

3 zdających

(absolwenci)

180 min.  

313

 

Wejście boczne – nowy budynek

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
 20 VI 2022Godz. 9:00 Technik nawigator morskikwalifikacja A.39

1 zdający

(absolwent)

180 min. 411 Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator z funkcjami trygonometrycznymii logarytmicznymi, ołówek, gumka, linijka, temperówka, trójkąty nawigacyjne 2 szt., przenośnik nawigacyjny, cyrkiel
Technik nawigator morskikwalifikacja AU.41

6 zdających

(absolwenci)

20 VI 2022Godz. 13:00 Technik logistyk kwalifikacja AU.32

4 zdających

(absolwenci)

120 min. 211

 

Wejście główne –  budynek główny

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
20 VI 2022Godz. 13:00 Technik hotelarstwakwalifikacja TG.13

5 zdających

(absolwenci)

150 min.  

207

 

Wejście główne –  budynek główny

 

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
20 VI 2022Godz. 13:00 Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja AU.34 10 

10 zdających

(absolwenci)

180 min. 203

 

Wejście główne –  budynek główny

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
23 VI 2022Godz. 12:00 Technik żeglugi śródlądowejkwalifikacja AU.40

1 zdający

(absolwent)

120 min. 412 

Wejście główne – nowy budynek

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)
 28 VI 2022Godz.9:00 Technik mechanik okrętowy kwalifikacja MG.32

6 zdających

(absolwenci)

240 min. 412 

Wejście główne – nowy budynek

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia,dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.