07
Wrz

Wielki maraton czytelniczy „Na literackim szlaku” w roku szkolnym 2022/2023

Wielki maraton czytelniczy „Na literackim szlaku” w roku szkolnym 2022/2023

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji wielkiego maratonu czytelniczego dla szkół ponadgimnazjalnych, zatyt. „Na literackim szlaku”. Jest to konkurs ogólnopolski, którego celem jest popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży, rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem (uczniowie czytają utwory zróżnicowane gatunkowo- beletrystykę, reportaż, biografię, esej, literaturę faktu), budowanie świadomości humanistycznej i rozwijanie umiejętności językowego ujmowania refleksji na temat tekstów wskazanych do lektury. Organizatorem konkursu jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka w Gdańsku.

Uczniowie mają za zadanie przeczytać 6 lektur (jedną na miesiąc) i napisać raz w miesiącu w wyznaczonym przez organizatora konkursu terminie pod nadzorem szkolnego koordynatora test sprawdzający znajomość lektury.

Terminy pisania testów: Test 1. – 17 X 2022; Test 2. – 14 XI 2022; Test 3. – 14 XII 2022; Test 4. – 9 I 2023;Test 5. – 6 II 2023; Test 6. – 6 III 2023.

Lektury maratonu czytelniczego:

  1. Ryszard Kapuściński Trzeci Rzym [w tegoż:] Imperium
  2. Aleksander Sołżenicyn, Jeden dzień Iwana Denisowicza i inne opowiadania
  3. Terry Pratchett, Piekło pocztowe
  4. Olga Tokarczuk, Opowiadania bizarne
  5. Paweł Wakuła, Björn syn burzy
  6. Peter Wohlleben, Duchowe życie zwierząt.

Lektura na wrzesień:

Olga Tokarczuk, Opowiadania bizarne.

Zachęcam serdecznie uczniów klas 1-4 technikum i szkoły branżowej do udziału w konkursie. Najlepsi uczestnicy konkursu zostają laureatami i finalistami, otrzymują nagrody w czerwcu na uroczystej gali w Europejskim Centrum Solidarności. Konkursowi towarzyszą spotkania  z jednym z autorów lektur w Filii Gdańskiej (jeśli nie przeszkodzi pandemia). Proszę o zgłaszanie uczestnictwa w bibliotece szkolnej do 16 września u koordynatora konkursu.

Lektury maratonu dostępne są w bibliotece szkolnej.

Aneta Gonerska- szkolny koordynator konkursu