Jesteśmy stowarzyszeniem powstałym w 2015 roku, mającym na celu:

  • zrzeszenie absolwentów Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku,
  • utrzymywanie więzi między absolwentami Szkoły oraz wzajemne wspieranie się poprzez różne formy samopomocy koleżeńskiej,
  • propagowanie historii i tradycji Szkoły

Cele Stowarzyszenia realizujemy poprzez:

  • organizowanie zjazdów i spotkań koleżeńskich, imprez rocznicowych, sympozjów naukowych,
  • inicjowanie i wspieranie działalności popularyzujących Szkołę,
  • fundowanie stypendiów i nagród wybijającym się wychowankom i uczniom szkoły.

W tym roku Zespół Szkół Morskich obchodzi   55-lecie, w związku z tym Stowarzyszenie chciałoby zaprosić wszystkich absolwentów na obchody tej rocznicy. W dniach 29-30 września 2016 roku organizowane są uroczystości rocznicowe i Zjazd Absolwentów. Kartę zgłoszeniową można pobrać w sekretariacie Szkoły lub zgłosić elektronicznie swój udział w zjeździe.