Turniej unihokeja – Zespół Szkół Morskich w Gdańsku

Z inicjatywy absolwentów Pawła Galusika i Grzegorza Arłukiewicza corocznie od 2014 w każdą pierwszą sobotę kwietnia rozgrywany jest w naszej szkole turniej unihokeja z udziałem d 4 dryżyn:

  • absolwentów ZSM
  • reprezentacji Rady Dzielnicy Nowy Port
  • uczniów ZSM
  • nauczycieli ZSM

W tym roku turniej zostanie rozegrany 1 kwietnia w hali sportowej ZSM.

REGULAMIN IV TURNIEJU UNIHOKEJA ABSOLWENTÓW
O PUCHAR DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ MORSKICH W GDAŃSKU 2017

1. Cel imprezy :
– Popularyzacja amatorskich rozgrywek unihokeja.
– Umożliwienie czynnego wypoczynku oraz wzmacnianie zdrowia
i kondycji Uczestników.
– Stworzenie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu dla młodzieży i osób dorosłych oraz umożliwienie zdrowej, sportowej rywalizacji.
– Integracja z Absolwentami i środowiskiem lokalnym.

2. Organizator :
Zespół Szkół Morskich w Gdańsku, ul. Wyzwolenia 8.

3. Termin i miejsce :
– Turniej zostanie rozegrany 01.04.2017 r. (sobota) ok. godz. 10.15 w hali sportowej Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku, ul. Wyzwolenia 8.
Rozgrzewka zawodników o godz. 9.45 – 10.15.

4. Warunki uczestnictwa:
W Turnieju udział biorą reprezentacje:
– Absolwentów ZSM
– przedstawicieli Rady Dzielnicy (mieszkańcy Nowego Portu, wiek 30+)
– Nauczycieli ZSM
– Uczniów ZSM
Drużyny liczą maksymalnie 8 zawodników. Na boisku drużyny występująw składach 5 osobowych (bramkarz + 4 zawodników z pola gry), zmiany następują systemem hokejowym.
 Zawodników poszczególnych drużyn obowiązują jednolite stroje sportowe opatrzone numerami na koszulkach oraz obuwie sportowe o miękkiej podeszwie.

5. Sposób przeprowadzenia turnieju :
– Mecze rozgrywane będą na boisku o wymiarach 40 x 20 m.
– Turniej zostanie rozegrany systemem „każdy z każdym”.
– Przed rozpoczęciem Turnieju odbędzie się losowanie drużyn.
– Czas gry wynosi 2 x 10 minut .
– Czas przerw między tercjami meczów -1 min.
– Mecze rozgrywane są wg programu minutowego (zał. nr 1). Nie ma możliwości zmian kolejności rozgrywanych meczów.

6. Punktacja :
– Za mecz wygrany – 2 punkty,
– Za remis – 1 punkt,
– Za mecz przegrany – 0 punktów.
– W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez zespoły
o kolejności miejsc w tabeli decyduje:
– wynik bezpośredniego spotkania.
Jeśli ten mecz zakończył się remisem dalejdecyduje :
• Lepsza różnica bramek zdobytych do bramek straconych,
• Większa liczba strzelonych bramek,
• Losowanie.

7. Nagrody:
Za zajęcie I, II, III miejsca w Turnieju, drużyny nagrodzone zostaną pamiątkowymi medalami oraz dyplomami za zajęcie I, II, III, IV miejsca.
Zwycięska drużyna otrzyma przechodni Puchar Dyrektora Zespołu
SzkółMorskich w Gdańsku.

8. Uwagi końcowe :
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za stan zdrowia
zawodników oraz za urazy i kontuzje powstałe w trakcie trwania imprezy,
Ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków wewłasnym zakresie,
Możliwe jest posiadanie własnych kijów do gry oraz kasków ochronnych dlabramkarzy.
Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na boisku lub
w szatni.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminuoraz rozstrzygania kwestii spornych nie objętych niniejszym regulaminem.
Dyrektor ZSM

mgr inż.H. Szkodo