Statut ZSM
Załącznik Nr 3

REGULAMIN MUNDUROWY
ZESPOŁU SZKÓŁ MORSKICH

1.    Zespół Szkół Morskich jest szkołą mundurową.
2.    Przestrzeganie regulaminu mundurowego jest jednym z podstawowych obowiązków każdego ucznia.
3.    W Zespole Szkół Morskich obowiązuje następujące umundurowanie:
a/ bluza marynarska koloru granatowego z kołnierzem marynarskim,
b/ spodnie (spódnica dla dziewcząt) z takiego samego materiału jak bluza,
c/ buty i skarpety jednolitego koloru czarnego,
d/ koszulka marynarska biała z niebieskim obszyciem,
e/ koszulka polo z granatowym kołnierzykiem i logo szkoły,
f/ czarny lub biały golf,
g/ skreślono,
h/ emblemat szkoły,
i/ w trakcie uroczystości szkolnych obowiązuje czapka mundurowa,

4.    Uczeń ma obowiązek:
4.1. Z godnością i szacunkiem nosić mundur szkolny.
4.2. Uczęszczać na zajęcia lekcyjne i wszystkie uroczystości szkolne w pełnym umundurowaniu.
4.2. Nosić trwale umocowane na mundurze odpowiednie emblematy i odznaki szkolne.
4.3. Dbać o swoje umundurowanie i posiadać wszystkie jego elementy w stanie  czystym i nieuszkodzonym.
4.4. Okrycie wierzchnie pozostawić w szatni szkolnej; obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia go do sal lekcyjnych.
5.    Zabrania się:
5.1.    Noszenia w szkole biżuterii, która może zagrażać bezpieczeństwu.
5.2.    Piercingu w widocznym miejscu w szczególności: nosa, ust, łuku brwiowego, języka. Dopuszczalne są tylko skromne, delikatne kolczyki w uszach.
5.3.    Eksponowania tatuaży.
5.4.    Kontrastowych, ostrych kolorów włosów; włosy farbowane dopuszczalne tylko w naturalnych kolorach. Długie włosy powinny być utrzymane w sposób niepowodujący ograniczenia pola widzenia.
5.5.    Noszenia ubiorów, toreb lub plecaków reklamujących używki, treści zabronione prawem i obrażające uczucia religijne oraz z nadrukiem z obraźliwymi sformułowaniami lub znakami graficznymi.
6.    Uczeń ubrany niezgodnie z regulaminem jest zobowiązany uzupełnić umundurowanie
i wrócić na zajęcia szkolne.
7.    Każdy pracownik zobowiązany jest w czasie zajęć szkolnych, dyżurów i służb do wyegzekwowania od uczniów przestrzegania noszenia kompletnego i estetycznego umundurowania, właściwego dla danego okresu roku szkolnego.