Godziny pracy biblioteki:

 • Poniedziałek – czwartek: 8.00 – 16.00
 • Piątek: 8.00 – 14.30

Nauczyciele- bibliotekarze:

 1. Aneta Gonerska
 2. Krystyna Kordel
 3. Katarzyna Neyman- Kulczyńska.

Biblioteka przy ZSM zajmuje dwa pomieszczenia. Pierwsze – z 7 stanowiskami komputerowymi (w tym jedno – dla nauczyciela) – to czytelnia. Drugie pomieszczenie to wypożyczalnia z jednym stanowiskiem komputerowym dla nauczyciela.

Zbiory biblioteczne gromadzone są i udostępniane za pomocą programu MOL 2000+ i zawierają:

 • około 14 tys. woluminów (dokładnie 13685)
 • 175 multimediów
 • programy nauczania dla wszystkich zawodów, w których kształceni są nasi uczniowie

Ponadto biblioteka gromadzi wszelką dokumentację obowiązującą w tego typu placówkach:

 • statut szkoły
 • księgę jakości
 • regulaminy, kodeksy, wykazy aktualnych podręczników, wykazy obowiązujących aktów prawnych itp.