Kadra kierownicza szkoły – Zespół Szkół Morskich w Gdańsku

mgr inż. Hanna Szkodo – dyrektor

mgr inż. Mirosława Sobierajska – wicedyrektor
mgr inż. Piotr Saletnik – wicedyrektor
mgr inż. Ryszard Dombrowski -wicedyrektor
mgr inż. Aneta Małasiewicz – z-ca dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych
mgr Aneta Piskorz-Połubok – kierownik laboratorium szkolenia praktycznego
mgr Maciej Litwicki – pełnomocnik ds. ISO