mgr inż. Hanna Szkodo – dyrektor

mgr Maciej Litwicki – wicedyrektor, pełnomocnik ds. ISO
mgr inż. Piotr Saletnik – wicedyrektor
mgr inż. Ryszard Dombrowski -wicedyrektor
mgr inż. Aneta Małasiewicz – z-ca dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych
mgr Aneta Piskorz-Połubok – kierownik laboratorium szkolenia praktycznego