mgr inż. Ryszard Dombrowski – dyrektor

mgr Maciej Litwicki – wicedyrektor, pełnomocnik ds. ISO
mgr inż. Piotr Saletnik – wicedyrektor
mgr inż. Joanna Kozieł -wicedyrektor
mgr inż. Aneta Małasiewicz – z-ca dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych
mgr Aneta Piskorz-Połubok – kierownik laboratorium szkolenia praktycznego

Dyrekcja ZSM zaprasza do kontaktu mailowego lub osobistego w godzinach:

Imię i nazwisko e-mail Terminy spotkań
Dzień Godz.
Ryszard Dombrowski r.dombrowski@ckzu1.edu.gdansk.pl wtorek 15.30-17.30
Maciej Litwicki m.litwicki@zsm.edu.gdansk.pl czwartek 15.00-17.00
Joanna Kozieł j.koziel@zsm.edu.gdansk.pl środa 15.00-17.00
Piotr Saletnik p.saletnik@zsm.edu.gdansk.pl piątek 15.00-17.00