mgr inż. Hanna Szkodo – dyrektor

mgr Aneta Małasiewicz – dyrektor ds. administracyjnych
mgr inż. Mirosława Sobierajska – wicedyrektor
mgr inż. Piotr Saletnik – wicedyrektor
mgr inż. Ryszard Dombrowski – kierownik szkolenia praktycznego
mgr Aneta Piskorz-Połubok – kierownik laboratorium szkolenia praktycznego
mgr Maciej Litwicki – pełnomocnik ds. ISO