Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Dni „Dyrektora szkoły” – wolne od zajęć: 1.10.21, 10, 11.01.2022 (2 dni) – egz. zawodowy; 2.05.2022; 4-6.05.2022 – matura; 17.06.22; 1,2.06.22 (2 dni) – razem 10 dni

Lp. Wyszczególnienie Termin Godzina
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2021 9.00-kl.II-IV

10.00-kl.I

2. Zespół przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych 08.09.2021 15.15
3. Chrzest klas 1 09.09.2021
4. Rada pedagogiczna 15.09.2021 15.15
5. Spotkanie Dyrekcji i wychowawców z rodzicami uczniów klas IV

Zebrania z rodzicami uczniów klas 2 i 3

Zebranie z rodzicami uczniów klas 4 bezpośrednio po spotkaniu z Dyrekcją

15.09.2021

 

17.00

17.00

6. Spotkanie Dyrekcji i wychowawców z rodzicami uczniów klas I: 1MZ, 1N.

Spotkanie Dyrekcji i wychowawców z rodzicami uczniów klas I: 1L, 1HS,1E.

Zebrania z rodzicami – kl.I- bezpośrednio po spotkaniu z Dyrekcją

16.09.2021 17.00

17.45

7. Święto szkoły – ślubowanie klas 1-Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 01.10.2021
8. Zespół Wychowawczy 06.10.2021 15.15
9. Spotkanie z Radą Rodziców 13.10.2021 17.00-trójki klasowe
10. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych-(odpracowanie w sobotę w marcu) 12.11.2021
11. Wystawienie zagrożeń oceną ndst/nkl za I sem. roku szkolnego 2021/2022 22.11.2021 15.00
12. Zespół przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych 24.11.2021

 

15.15
13. Zebrania z rodzicami– kl. I-II 17.00
14. Zebrania z rodzicami- kl. III-IV 18.00
15. Zespół Wychowawczy 01.12.2021 15.15
16. Próbny egzamin zawodowy + Mikołajki 06.12.2021 Lekcje skrócone do 11.15
17. Wystawienie ocen semestralnych 21.12.2021 15.00
18. Szkolny apel wigilijny 22.12.2021 10.00
19. Wigilie klasowe 8.00-10.00- kl.II-III

10.30-12.30- kl. I i IV

20. Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna 12.30
21. Ferie świąteczne 23.12.2021 -31.01.2021
22. Zebrania z rodzicami – kl. III-IV 12.01.2022 17.00
23. Zebrania z rodzicami – kl. I-II 18.00
24. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – dni wolne od zajęć dydaktycznych 10/11.01.2022
25. Rada pedagogiczna analityczna 2.02.2022

2.02.2022

15.15
26. Zespół przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych 17.00
27. Ferie zimowe 14.02 – 27.02.2022
28. Odpracowanie za dzień 12.11.2021 – Dzień Otwarty szkoły 03.2022
29. Zespół Wychowawczy 2.03.2022

 

15.15
30. Pierwsza środa miesiąca- indywidualne spotkania z rodzicami 17.00
31. Wystawienie zagrożeń oceną ndst/nkl  na koniec roku szkolnego 2021/2022 – kl. IV 25.03.2022 15.05
32. Zebrania z rodzicami- zapoznanie z przewidywanymi ocenami i zagrożeniami – kl. IV 30.03.2022 17.00
33. Pierwsza środa miesiąca- indywidualne spotkania z rodzicami 06.04.2022 17.00-18.00
34. Zespół Wychowawczy 06.04.2022 15.15
35. Ferie świąteczne 14.04.2022-19.04.2022
36. Wystawienie ocen końcowo rocznych w klasach maturalnych 25.04.2022 11.00
37. Klasyfikacyjna rada pedagogiczna dla klas IV 11.15
38. Próbny egzamin zawodowy – lekcje skrócone do 11:15 29.04.2022 11.30
39. Zakończenie zajęć w klasach IV 29.04.2022 12.00
40. Majówka – dni wolne od zajęć dydaktycznych 02,03.05.2022
41. Egzaminy maturalne- dni wolne od zajęć dydaktycznych 4-6.05.2022
42. Wystawienie zagrożeń oceną ndst/nkl  na koniec  roku szkolnego 2021/2022 –kl. I-III 16.05.2022 15.05
43. Zebrania z rodzicami- zapoznanie z przewidywanymi ocenami i zagrożeniami – kl. I-III 18.05.2022 17.00
44. Zespół przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych 01.06.2022 15.15
45. Zespół wychowawczy 16.00
46. Wystawienie ocen końcowo rocznych w klasach I-III 15.06.2022 15.00
47. Boże Ciało – dni wolne od zajęć dydaktycznych 16-17.06.2022
48. Klasyfikacyjna rada pedagogiczna 20.06.2022 15.15
49. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – dni wolne od zajęć dydaktycznych 1/2.06.2022
50. Zakończenie roku szkolnego 24.06.2022 9.00
51. Podsumowująca rada pedagogiczna 11.00
52. Rekrutacja/ Matura poprawkowa Wg. harmonogramu MEiN
53. Rady pedagogiczne wg potrzeb