Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Lp. Wyszczególnienie Termin Godzina
1. Uroczyste ślubowanie uczniów klas I 30.08.2019 8.30
2. Rozpoczęcie roku szkolnego 2.09.2019 8.30-kl.II-IV

9.30-kl.I

3. Spotkanie Dyrekcji z rodzicami uczniów klas IV

Zebrania z rodzicami – kl.II, III i IV

4.09.2019 17.00

17.30

4. Zebrania z rodzicami – kl. I po SP 5.09.2019 17.00
5. Zebrania z rodzicami – kl. I po GIM 18.00
6. Rada pedagogiczna 11.09.2019 15.15
7. Zespół  przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych 17.00
8. Wycieczki integracyjne – I MZ,IMZg 10-11.09.2019
9. Wycieczki integracyjne – pozostałe klasy I: po szkole podstawowej-10.09.19

po gimnazjum- 11.09.19

10-11.09.2019
10. Zespół Wychowawczy 2.10.2019 16.15
11. Pierwsza środa miesiąca- indywidualne spotkania  z rodzicami 17.00
12. Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć 1.11.2019
13. Wystawienie zagrożeń oceną ndst/nkl za I sem. roku szkolnego 2019/2020 19.11.2019 15.15
14. Zespół przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych 20.11.2019

 

15.15
15. Zespół Wychowawczy 16.00
16. Zebrania z rodzicami– kl. I-II 17.30
17. Zebrania z rodzicami- kl. III-IV 18.30
18. Zespół Wychowawczy 4.12.2019 16.15
19. I środa miesiąca 17.00
20. Próbny egzamin zawodowy 06.12.2019
21. Wystawienie ocen semestralnych 19.12.2019 15.05
22. Szkolny apel wigilijny 20.12.2019 10.00
23. Wigilie klasowe 8.00-10.00- kl.II-III

10.30-12.30- kl. I i IV

24. Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna 12.30
25. Ferie świąteczne 23.12.2019 -01.01.2020
26. Zebrania z rodzicami – kl. III-IV 8.01.2020 17.00
27. Zebrania z rodzicami – kl. I-II 18.00
28. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – dni wolne od zajęć 9.01, 10.01.2020
29. Ferie zimowe 13 – 24.01.2020
30. Rada pedagogiczna analityczna 5.02.2020 15.15
31. Zespół przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych 17.00
32. Odpracowanie za dzień 12.06.2020 – Dzień Otwarty szkoły 7.03.2020
33. Zespół Wychowawczy 4.03.2020 15.30
34. Pierwsza środa miesiąca- indywidualne spotkania z rodzicami 17.00
35. Wystawienie zagrożeń oceną ndst/nkl  na koniec roku szkolnego 2019/2020 – kl.IV 24.03.2020 15.05
36. Zebrania z rodzicami- zapoznanie z przewidywanymi ocenami i zagrożeniami – kl. IV 25.03.2020 17.30
37. Zespół  Wychowawczy 1.04.2020 15.30
38. Pierwsza środa miesiąca- indywidualne spotkania z rodzicami 17.00-18.00
39. Ferie świąteczne 9 – 14.04.2020
40. Wystawienie ocen końcowo rocznych w klasach maturalnych 21.04.2020 12.00
41. Klasyfikacyjna rada pedagogiczna dla klas IV 12.10
42. Próbny egzamin zawodowy 24.04.2020 12.00
43. Zakończenie zajęć  w klasach IV 24.04.2020 9.00
44. Majówka – dzień wolny od zajęć 1.05.2020
45. Egzaminy maturalne 4-6.05.2020
46. Wystawienie zagrożeń oceną ndst/nkl  na koniec  roku szkolnego 2019/2020 –kl.I-III 26.05.2020 15.05
47. Zebrania z rodzicami- zapoznanie z przewidywanymi ocenami i zagrożeniami – kl. I-III 27.05.2020 17.30
48. Zespół przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych 03.06.2020 15.30
49. Zespół wychowawczy 16.30
50. Boże Ciało  – dzień wolny od zajęć 11.06.2020
51. Wystawienie ocen końcowo rocznych w klasach I-III 19.06.2020 12.00
52. Klasyfikacyjna rada pedagogiczna 19.06.2020 15.00
53. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – cz. praktyczna- dzień wolny od zajęć 22.06.2020
54. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – cz. pisemna- dzień wolny od zajęć 23.06.2020
55. Zakończenie roku szkolnego 26.06.2020 9.00
56. Podsumowująca rada pedagogiczna 11.00
57. Rekrutacja
58. Matura poprawkowa 25.08.2020
59. Rady pedagogiczne wg potrzeb

16 VIII 2019