Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Lp. Wyszczególnienie Termin Godzina
1 Rozpoczęcie roku szkolnego 3.09.2018 8.30-kl.II-IV

9.30-kl.I

2 Zebrania z rodzicami – kl.II–III 5.09.2018 17.30
3 Rada pedagogiczna 6.09.2018 15.15
4 Zespół  przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych 16.00
5 Zebrania z rodzicami – kl. I 6.09.2018 17.30
6 Zebrania z rodzicami – kl. IV 18.30
7 Chrzest uczniów klas I 7.09.2018  8.00
8 Uroczyste ślubowanie uczniów klas I – 8.09.2018 10.00
9 Odpracowanie za dzień 29.04.2019 8.09.2018 9.00
10 Wycieczki integracyjne – I N, I MZ 11-12.09.2018
11 Wycieczki integracyjne – pozostałe klasy I 10.09.2018
12 Komisja wychowawcza 3.10.2018 16.00
13 Pierwsza środa miesiąca- indywidualne spotkania  z rodzicami 17.00
14 Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć 1 – 2.11.2018
15 Wystawienie zagrożeń oceną ndst/nkl za I sem. roku szkolnego 2018/2019 20.11.2018 15.15
16 Zespół przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych 21.11.2018

 

15.15
17 Komisja wychowawcza 16.00
18 Zebrania z rodzicami– kl. I-II 17.30
19 Zebrania z rodzicami- kl. III-IV 18.30
20 Komisja wychowawcza 05.12.2018 16.00
21 I środa miesiąca 17.00
22 Próbny egzamin zawodowy 06.12.2018
23 Wystawienie ocen semestralnych 20.12.2018 15.05
24 Szkolny apel wigilijny 21.12.2018 10.00
25 Wigilie klasowe 8.00-10.00- kl.II-III

10.30-12.30- kl. I i IV

26 Ferie świąteczne 24.12.2018 -01.01.2019
27 Klasyfikacyjna rada pedagogiczna 02.01.2019

 

15.15
28 Zebrania z rodzicami – kl. III-IV 17.30
29 Zebrania z rodzicami – kl. I-II 18.30
30 Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – dni wolne od zajęć 9 – 10.01.2019
31 Rada pedagogiczna analityczna 23.01.2018 15.15
32 Zespół przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych 17.00
33 I środa miesiąca 06.02.2018 15.15
34 Komisja wychowawcza 17.00
35 Ferie zimowe 11 – 24.02.2019
36 Odpracowanie za dzień 30.04.2019 – Dzień Otwarty szkoły 09.03.2019
37 Komisja wychowawcza

Zespół przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

13.03.2019 15.30
38 Pierwsza środa miesiąca- indywidualne spotkania z rodzicami 17.00
39 Wystawienie zagrożeń oceną ndst/nkl  na koniec roku szkolnego 2018/2019 – kl.IV 26.03.2019 15.05
40 Zebrania z rodzicami- zapoznanie z przewidywanymi ocenami i zagrożeniami – kl. IV 27.03.2019 17.30
41 Komisja wychowawcza 03.04.2019 15.30
42 Pierwsza środa miesiąca- indywidualne spotkania z rodzicami 17.00-18.00
43 Wystawienie ocen końcowo rocznych w klasach maturalnych 16.04.2019 15.05
44 Klasyfikacyjna rada pedagogiczna dla klas IV 17.04.2019 12.00
45 Ferie świąteczne 18 – 23.04.2019
46 Próbny egzamin zawodowy 26.04.2019 12.00
47 Zakończenie zajęć  w klasach IV 26.04.2019 9.00
48 Majówka – dni wolne od zajęć 29.04 – 03.05.2019
49 Egzaminy maturalne 06-08.05.2019
50 Wystawienie zagrożeń oceną ndst/nkl  na koniec  roku szkolnego 2018/2019 –kl.I-III 14.05.2019 15.05
51 Zebrania z rodzicami- zapoznanie z przewidywanymi ocenami i zagrożeniami – kl. I-III 15.05.2019 17.30
52 Zespół przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych 05.06.2019 15.30
53 Komisja wychowawcza 16.30
54 Pierwsza środa miesiąca- indywidualne spotkania z rodzicami 17.00
55 Wystawienie ocen końcowo rocznych w klasach I-III 13.06.2019 13.00
56 Klasyfikacyjna rada pedagogiczna 14.06.2019 15.15
57 Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – cz. praktyczna 17.06.2019
58 Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – cz. pisemna 18.06.2019
59 Boże Ciało  – dni wolne od zajęć 20.06.2019
60 Zakończenie roku szkolnego 21.06.2019 9.00
61 Podsumowująca rada pedagogiczna 21.06.2019 11.00
62 Rekrutacja od 21.06.2019
63 Matura poprawkowa 20.08.2019
Rady pedagogiczne wg potrzeb