Kalendarz roku szkolnego 2016/2017
Lp. Wydarzenie Termin Godzina
1 Rozpoczęcie roku szkolnego 1.09.2016 8.00-kl.II-IV ,10.00-kl.I
2 Wycieczki integracyjne – I N, I M 6-7.09.2016
3 Rada pedagogiczna 7.09.2016

 

15.00
4 Zespół  przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych 16.00
5 Zebrania z rodzicami – kl.II–III 17.30
6 Zebrania z rodzicami – kl. I 8.09.2016 17.30
7 Zebrania z rodzicami – kl. IV 18.00
8 Chrzest uczniów klas I 9.09.2016 8.00
9 Uroczyste otwarcie boiska szkolnego ZSM

(odpracowanie zajęć za 31.10. 2016)

10.09.2016
10 Uroczyste ślubowanie uczniów klas I ZSM –OBCHODY 55-LECIA ZSM 30.09.2016 10.00
11 Zespół  wychowawczy 5.10.2016 15.30
12  Pierwsza środa miesiąca- indywidualne spotkania z rodzicami 17.00
13 Wycieczki integracyjne – pozostałe klasy I ZSM 10.2016
14 Dzień  Komisji Edukacji Narodowej w ZSM– apel 13.10.2016 11.40
15 Dzień  Komisji Edukacji Narodowej –dzień wolny od zajęć 14.10.2016
16 Wszystkich Świętych-dzień wolny od zajęć 1.11.2016
17 Dzień Niepodległości-  dzień wolny od zajęć 11.11.2016
1 Wystawienie zagrożeń oceną ndst/nkl za I sem. roku szkolnego 2016/2017 21 .11.2016 15.00
19 Zespół  przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych 23.11.2016 15.00
20 Zespół  wychowawczy 16.00
21 Zebrania z rodzicami – kl.I- II 17.30
22 Zebrania z rodzicami – kl.III- IV 18.30
23 Wystawienie ocen semestralnych 21.12.2016 15.00
24 Szkolny apel wigilijny 22.12.2016 10.00
25 Wigilie klasowe 22.12.2016 8.00-10.00-klasy II-III

10.30-12.30-klasy I i IV

26 Ferie świąteczne 23-31.12.2016
27 Klasyfikacyjna rada pedagogiczna 2.01.2017 14.00
28 Zebrania z rodzicami – kl. III-IV 4.01.2017 17.30
29 Zebrania z rodzicami – kl. I-II 18.30
30 Święto Trzech Króli-dzień wolny od zajęć 6.01.2017
31 Ferie zimowe 16-29.01.2017
32 Rada pedagogiczna analityczna 1.02.2017 14.00
33 Zespół  przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych 15.00
34 Zespół  wychowawczy 16.00
36 Zespół  wychowawczy 1.03.2017 15.30
37 Pierwsza środa miesiąca- indywidualne spotkania z rodzicami 17.00-18.00
38 Wystawienie zagrożeń oceną ndst/nkl  na koniec roku szkolnego 2016/2017 – kl.IV 21.03.2017 15.00
39 Zebrania z rodzicami- zapoznanie z przewidywanymi ocenami i zagrożeniami – kl. IV 22.03.2017 17.30
40 IV Turniej Unihokeja-absolwenci, nauczyciele, uczniowie, mieszkańcy Nowego Portu 1.04.2017
41 Ferie świąteczne 13-18.04.2017
42 Zespół  wychowawczy 05.04.2017 15.30
43 Pierwsza środa miesiąca- indywidualne spotkania z rodzicami 17.00-18.00
44 Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach maturalnych 21.04.2017 12.00
45 Składanie podań o ewentualne egzaminy klasyfikacyjne  – kl.IV 21.04.2017 do 13.00
46 Klasyfikacyjna rada pedagogiczna dla klas IV 24.04.2017 14.00
47 Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne dla klas IV 25.04.2017
48 Zakończenie zajęć  w klasach IV- lekcje skrócone 28.04.2017
49 Majówka – dni wolne od zajęć 1-3.05.2017
50 Egzaminy maturalne 4-31.05.2017
51 Wystawienie zagrożeń oceną ndst/nkl  na koniec  roku szkolnego 2016/2017 –kl.I-III 16.05.2017 15.00
52 Zebrania z rodzicami- zapoznanie z przewidywanymi ocenami i zagrożeniami – kl. I-III 17.05.2017 17.30
53 Zespół  przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych 7.06.2017 15.30
54 Zespół  wychowawczy 16.30
55 Pierwsza środa miesiąca- indywidualne spotkania z rodzicami 17.00-18.00
56 Wystawienie ocen końcowo rocznych w klasach I-III 14.06.2017 13.00
57 Składanie podań o egzaminy klasyfikacyjne 14.06.2017 do 15.00
58 Boże Ciało  – dni wolne od zajęć 15.06.2017

16.06.2017

59 Klasyfikacyjna rada pedagogiczna 19.06.2017 8.00
60 Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne i sprawdzające 20.06.2017
61 Egzaminy z przygotowania zawodowego Wg.CKE
62 Zakończenie roku szkolnego 23.06.2017
63 Podsumowująca rada pedagogiczna 30.06.2017
64 Rekrutacja od 25 .06.2017