Kalendarz roku szkolnego – Zespół Szkół Morskich w Gdańsku

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

(Plik PDF)

Lp. Wyszczególnienie Termin Godzina
1 Rozpoczęcie roku szkolnego 4.09.2017 8.30-kl.II-IV
9.30-kl.I
2 Zebrania z rodzicami – kl.II–III 6.09.2017 17.30
3 Rada pedagogiczna 7.09.2017 15.00
4 Zespół  przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych 16.00
5 Zebrania z rodzicami – kl. I 7.09.2017 17.30
6 Zebrania z rodzicami – kl. IV 18.30
7 Chrzest uczniów klas I 8.09.2017  8.00
8 Uroczyste ślubowanie uczniów klas I 9.09.2017 10.00
9 Wycieczki integracyjne – I N, I M 12-13.09.2017
10 Wycieczki integracyjne – pozostałe klasy I 15.09.2017
11 Komisja wychowawcza 4.10.2017 16.00
12 Pierwsza środa miesiąca- indywidualne spotkania  z rodzicami 17.00
13 Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć 1.11.2017
14 Wystawienie zagrożeń oceną ndst/nkl za I sem. roku szkolnego 2017/2018 21 .11.2017 15.00
15 Zespół przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych 22.11.2017

 

15.00
16 Komisja wychowawcza 16.00
17 Zebrania z rodzicami– kl. I-II 17.30
18 Zebrania z rodzicami- kl. III-IV 18.30
19 Wystawienie ocen semestralnych 21.12.2017 15.00
20 Szkolny apel wigilijny 22.12.2017 10.00
21 Wigilie klasowe 8.00-10.00- kl.II-III
10.30-12.30- kl. I i IV
22 Ferie świąteczne 23.12.2017 -01.01.2018
23 Klasyfikacyjna rada pedagogiczna 02.01.2018 15.20
24 Zebrania z rodzicami – kl. III-IV 03.01.2018 17.30
25 Zebrania z rodzicami – kl. I-II 18.30
26 Egzaminy zawodowe – dzień wolny od zajęć 10-11.01.2018
27 Ferie zimowe 29.01 – 11.02.2018
28 Rada pedagogiczna analityczna 19.02.2018 15.20
29 Zespół przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych 16.00
30 Komisja wychowawcza 07.03.2018 15.30
31 Pierwsza środa miesiąca- indywidualne spotkania z rodzicami 17.00
32 Wystawienie zagrożeń oceną ndst/nkl  na koniec roku szkolnego 2017/2018 – kl.IV 23.03.2018 15.00
33 Zebrania z rodzicami- zapoznanie z przewidywanymi ocenami i zagrożeniami – kl. IV 28.03.2018 17.30
34 Ferie świąteczne 29.03-3.04.2018
35 Komisja wychowawcza 04.04.2018 15.30
36 Pierwsza środa miesiąca- indywidualne spotkania z rodzicami 17.00-18.00
37 V Turniej Unihokeja – absolwenci, nauczyciele, uczniowie, mieszkańcy Nowego Portu 7.04.2018
38 Wystawienie ocen końcowo rocznych w klasach maturalnych 23.04.2018 12.00
39 Składanie podań o ewentualne egzaminy klasyfikacyjne  – kl.IV 23.04.2018 do 13.00
40 Klasyfikacyjna rada pedagogiczna dla klas IV 24.04.2018 11.25
41 Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne dla klas IV 25.04.2018
42 Zakończenie zajęć  w klasach IV- lekcje skrócone 27.04.2018
43 Majówka – dni wolne od zajęć 1-3.05.2018
44 Egzaminy maturalne 04-31.05.2018
45 Wystawienie zagrożeń oceną ndst/nkl  na koniec  roku szkolnego 2017/2018 –kl.I-III 15.05.2018 15.00
46 Zebrania z rodzicami- zapoznanie z przewidywanymi ocenami i zagrożeniami – kl. I-III 16.05.2018 17.30
47 Boże Ciało  – dni wolne od zajęć 31.05- 01.06.2018
48 Zespół przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych 06.06.2018 15.30
49 Komisja wychowawcza 16.30
50 Pierwsza środa miesiąca- indywidualne spotkania z rodzicami 17.00
51 Wystawienie ocen końcowo rocznych w klasach I-III 15.06.2018 13.00
52 Składanie podań o egzaminy klasyfikacyjne 15.06.2018 do 15.00
53 Klasyfikacyjna rada pedagogiczna 18.06.2018 8.00
54 Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne i sprawdzające 19.06.2018
55 Egzaminy zawodowe wg CKE
56 Zakończenie roku szkolnego 22.06.2018
57 Podsumowująca rada pedagogiczna 29.06.2018
58 Rekrutacja od 25.06.2018