Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Morskich z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 8, 80-537 Gdańsk;
2) inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Morskich jest Ewa Michalska (kontakt pod adresem: iodo@zsm.edu.gdansk.pl lub pod nr tel. 58 3439335);
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesów edukacyjnych Pani/Pana dziecka/dzieci;
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą dyrekcja oraz nauczyciele Zespołu Szkół Morskich;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu określony w Instrukcji Obiegu Dokumentów obowiązującej w ZSM;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania w związku z realizacją procesów edukacyjnych Pana/Pani dziecka.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), Zespół Szkół Morskich informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest Zespół Szkół Morskich z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 8 w Gdańsku.
2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Morskich jest Ewa Michalska (kontakt pod adresem: iodo@zsm.edu.gdansk.pl lub pod nr tel. 58 3439335).
3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię administratora danych osobowych.
4. Monitoring obejmuje teren Zespołu Szkół Morskich oraz obszar wzdłuż budynku przy ul. Wyzwolenia 17 od strony szkoły.
5. Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez okres 7 dni.
6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania.
7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.