Dni Otwarte:

• 9 marca 2019r. w godzinach 10.00-13.00

WYRUSZ W REJS Z ZESPOŁEM SZKÓŁ MORSKICH

MORZE MOŻLIWOŚCI
DLA LUDZI SAMODZIELNYCH I PRZEDSIĘBIORCZYCH

 

Gimnazjalistów oraz absolwentów szkoły podstawowej, którzy chcieliby w przyszłości związać się z gospodarką morską i nie tylko zapraszamy na dni otwarte, podczas których będzie można poznać ofertę edukacyjną szkoły, w tym atrakcyjny program praktyk, a także ofertę przyszłych pracodawców oraz dalsze możliwości nauki na uczelniach wyższych.

 1. Prezentacja kierunków kształcenia i pracowni zawodowych:
 • PREZENTACJA ZAWODU – technik hotelarstwa (projekty: HOTELARZ NA MORZU I W LONDYNIE)
 • PREZENTACJA ZAWODU – technik logistyk i spedytor (LOGISTYKA I SPEDYCJA W PORCIE MORSKIM)
 • PREZENTACJA ZAWODU- technik eksploatacji portów i terminali (PORT LOTNICZY I MORSKI, TERMINAL KONTENEROWY)
 • PREZENTACJA ZAWODU – technik żeglugi śródlądowej (PORTY MORSKIE i ŚRÓDLĄDOWE, TRANSPORT MORSKI I ŚRÓDLĄDOWY)
 • PREZENTACJA ZAWODU – technik nawigator morski (OTWÓRZ SIĘ NA MORZE – SYMULATOR MOSTKA NAWIGACYJNEGO Z MAPAMI ELEKTRONICZNYMI)
 • PREZENTACJA ZAWODU – technik mechanik okrętowy (CAŁA NA PRZÓD-SYMULATOR SIŁOWNI, RATOWNICTWO MORSKIE)
 • PREZENTACJA ZAWODU – magazynier-logistyk (PERSPEKTYWY W ZWIĄZKU Z PLANOWANYM URUCHOMIENIEM, OD PRZYSZŁEGO ROKU SZKOLNEGO 2018/2019, NOWEGO ZAWODU W ZSM)
 • PREZENTACJA PROJEKTÓW ERASMUS+ (EDYCJA TLS CONNECTING PEOPLE, HOTELARZ W LONDYNIE)

Podczas dni otwartych będzie można wziąć również udział w zajęciach na symulatorze siłowni okrętowej oraz symulatorze nawigacyjnym, zwiedzić szkołę. Dodatkową atrakcją będą przygotowane dla uczniów konkursy.

 1. Prezentacja szkolnych projektów ERASMUS+ (EDYCJA TLS CONNECTING PEOPLE, HOTELARZ W LONDYNIE)

Gimnazjaliści oraz absolwenci szkoły podstawowej będą mogli poznać realizowane projekty dotyczące praktyk zagranicznych w ramach Erasmus+.

 1. Badanie predyspozycji zawodowych (testy na komputerach)

Propozycja testów i ankiet, które pomogą w zbadaniu własnych predyspozycji, zainteresowań i skłonności zawodowych.

 1. Prezentacja pracodawców oraz uczelni wyższych

Podczas dnia otwartego zapoznać się będzie można z firmami i uczelniami, które od lat są związane ze szkołą oraz należący do Rady Konsultacyjnej ZSM. Przyszli pracodawcy prezentować będą perspektywy możliwości zatrudnienia, nie tylko w swoich firmach, ale także branży morskiej i TSL.

 1. Spotkanie z Pracodawcą od lat współpracującym z Zespołem Szkół Morskich w Gdańsku

Możliwość zorganizowania wizyty studyjnej w firmie „WUŻ” Port and Maritime Services Ltd Sp. z o.o., podczas której byłaby okazja przepłynięcia się nowoczesnymi holownikami po terenach portowych.  WUŻ zajmuje się holowaniem portowym, holowaniem pełnomorskim, cumowaniem statków, lodołamaniem. Chętni mogliby przyjrzeć się z bliska pracy marynarzy, portowców i stoczniowców od strony wody i wysłuchać historii Gdańska i jego najbardziej morskiej dzielnicy – Nowego Portu.

Unikatowe, atrakcyjne, poszukiwane na rynku pracy, wysoko płatne zawody:
• technik eksploatacji portów i terminali
• technik żeglugi śródlądowej
• technik mechanik okrętowy
• technik nawigator morski
• technik logistyk
• technik spedytor
• technik hotelarstwa (z uprawnieniami do pracy na promach morskich i oceanicznych)
Nowość:
• magazynier – logistyk – branżowa szkoła I stopnia.

Na 1900 techników w Polsce
• jedno z siedmiu kształcących w zawodach morskich
• jedno z dwudziestu i jedyne w województwie pomorskim z Międzynarodowym Certyfikatem Jakości
Jedyna w Gdańsku szkoła kształcąca w zawodach:
• logistyczno – spedycyjnych,
• technik hotelarstwa z uprawnieniami do pracy na promach morskich i oceanicznych.

BUDOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ
• unikatowe, poszukiwane na rynku pracy, wysoko płatne zawody
• profesjonalne przygotowanie do egzaminów zawodowych
• zawodowe pracownie symulacyjne
• atrakcyjne praktyki, certyfikowane uprawnienia i staże z możliwością zatrudnienia u pracodawców
• specjalistyczny j. angielski, kompetencje językowe niezbędne na rynku pracy
• przygotowanie do matury i studiów w tym anglojęzycznych
• zajęcia na wyższych uczelniach
• międzynarodowe praktyki, wymiany i projekty
• kształcenie przedsiębiorczości, samodzielności, kreatywności

Inne:
• bursa 5 min. od szkoły : ul. Wyzwolenia 49
• nowoczesny kompleks sportowy
• mundury marynarskie
• brak dzwonków