Dni Otwarte:

• 13 marca 2020, w godzinach 9:00 – 14:00
• 14 marca 2020, w godzinach 9:00 – 13:00 (Dzień sportu i rekreacji: mecz piłki nożnej, test Coopera, tenis stołowy, gry planszowe i gry  online)
• 22 maja w godzinach 10.00-13.00

MORZE MOŻLIWOŚCI
DLA LUDZI SAMODZIELNYCH I PRZEDSIĘBIORCZYCH

 

Absolwenci szkoły podstawowej, którzy chcieliby w przyszłości związać się z gospodarką morską i nie tylko zapraszamy na dni otwarte, podczas których będzie można poznać ofertę edukacyjną szkoły, w tym atrakcyjny program praktyk, a także ofertę przyszłych pracodawców oraz dalsze możliwości nauki na uczelniach wyższych.

1. Prezentacja kierunków kształcenia i pracowni zawodowych:

  • PREZENTACJA ZAWODU – technik hotelarstwa (projekty: HOTELARZ NA MORZU I W LONDYNIE)
  • PREZENTACJA ZAWODU – technik logistyk i spedytor (LOGISTYKA I SPEDYCJA W PORCIE MORSKIM)
  • PREZENTACJA ZAWODU- technik eksploatacji portów i terminali (PORT LOTNICZY I MORSKI, TERMINAL KONTENEROWY)
  • PREZENTACJA ZAWODU – technik żeglugi śródlądowej (PORTY MORSKIE i ŚRÓDLĄDOWE, TRANSPORT MORSKI I ŚRÓDLĄDOWY)
  • PREZENTACJA ZAWODU – technik nawigator morski (OTWÓRZ SIĘ NA MORZE – SYMULATOR MOSTKA NAWIGACYJNEGO Z MAPAMI ELEKTRONICZNYMI)
  • PREZENTACJA ZAWODU – technik mechanik okrętowy (CAŁA NA PRZÓD-SYMULATOR SIŁOWNI, RATOWNICTWO MORSKIE)
  • PREZENTACJA ZAWODU – magazynier-logistyk

Podczas dni otwartych będzie można wziąć również udział w zajęciach na symulatorze siłowni okrętowej oraz symulatorze nawigacyjnym, zwiedzić szkołę. Dodatkową atrakcją będą przygotowane dla uczniów konkursy.

2. Badanie predyspozycji zawodowych (testy na komputerach)

Propozycja testów i ankiet, które pomogą w zbadaniu własnych predyspozycji, zainteresowań i skłonności zawodowych.

3. Prezentacja pracodawców oraz uczelni wyższych

Podczas dnia otwartego zapoznać się będzie można z firmami i uczelniami, które od lat są związane ze szkołą oraz należący do Rady Konsultacyjnej ZSM. Przyszli pracodawcy prezentować będą perspektywy możliwości zatrudnienia, nie tylko w swoich firmach, ale także branży morskiej i TSL.

4. Unikatowe, atrakcyjne, poszukiwane na rynku pracy, wysoko płatne zawody:

• technik eksploatacji portów i terminali
• technik żeglugi śródlądowej
• technik mechanik okrętowy
• technik nawigator morski
• technik logistyk
• technik spedytor
• technik hotelarstwa (z uprawnieniami do pracy na promach morskich i oceanicznych)
• magazynier – logistyk – branżowa szkoła I stopnia.

5. Na 2150 techników w Polsce
• jedno z siedmiu kształcących w zawodach morskich
• jedno z dwudziestu i jedyne w województwie pomorskim z Międzynarodowym Certyfikatem Jakości
Jedyna w Gdańsku szkoła kształcąca w zawodach:
• logistyczno – spedycyjnych,
• technik hotelarstwa z uprawnieniami do pracy na promach morskich i oceanicznych.
• brązowa tarcza rankingu technikum „Perspektywy 2020”.

6. BUDOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ
• unikatowe, poszukiwane na rynku pracy, wysoko płatne zawody
• profesjonalne przygotowanie do egzaminów zawodowych
• zawodowe pracownie symulacyjne
• atrakcyjne praktyki, certyfikowane uprawnienia i staże z możliwością zatrudnienia u pracodawców
• specjalistyczny j. angielski, kompetencje językowe niezbędne na rynku pracy
• przygotowanie do matury i studiów w tym anglojęzycznych
• zajęcia na wyższych uczelniach
• międzynarodowe praktyki, wymiany i projekty
• kształcenie przedsiębiorczości, samodzielności, kreatywności

Inne:
• nowy budynek szkolny od IX 2020 roku z nowoczesnymi pracowniami zawodowymi
• bursa 5 min. od szkoły : ul. Wyzwolenia 49 (odrębna rekrutacja do Bursy Gdańskiej – www.burg.edu.gdansk.pl)
• pełnowymiarowe boisko piłkarskie
• mundury marynarskie
• brak dzwonków