Informacje dotyczące wyników egzaminu zawodowego sesji czerwiec/lipiec 2022 zostaną  przekazane  zdającym:

a) 31.08.2022 przez „portal zdającego” EPKZ,

b) 01.09.2022 przez wychowawców poszczególnych klas.

Istnieje możliwość uzyskania informacji o wyniku egzaminu w sekretariacie szkoły poprzez osobiste stawienie się w ZSM.

Termin składania deklaracji na sesję styczeń/luty 2023 przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu upływa 15.09.2022 (formuła 2017, 2019), 09.09.2022 (formuła 2012).

 


Opłata za egzamin

Absolwenci szkoły przystępujący do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie po raz trzeci i kolejny zobowiązani są do opłaty za ten egzamin:

– w przypadku części pisemnej – 74,18 zł

– w przypadku części praktycznej – 148,35 zł

– w przypadku części pisemnej i praktycznej – 222,53 zł

Wpłat należy dokonywać na konto:  941010  1140  0170  7922  3100  0000

W tytule przelewu należy podać: 

– oznaczenie kwalifikacji

– imię i nazwisko

– 5 ostatnich cyfr numeru PESEL


 EGZAMIN  ZAWODOWY      (kwalifikacje)

( Podstawa Programowa ‘2019 )

 Kwalifikacje:

1. TECHNIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 315216

 TWO.08. Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych

TWO.09. Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych

2.TECHNIK NAWIGATOR MORSKI 315214

 TWO.07. Pełnienie wachty morskiej i portowej

3.TECHNIK MECHANIK OKRĘTOWY 315105

 TWO.06. Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych

4.TECHNIK SPEDYTOR  333108

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

 1. TECHNIK LOGISTYK  333107

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transport

 1. TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI 333106

SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach

SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach

 1. TECHNIK HOTELARSTWA  422402

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

HGT.06. Realizacja usług w recepcji

 1. MAGAZYNIER-LOGISTYK  432106

SPL.01. Obsługa magazynów

EGZAMIN  ZAWODOWY

( Podstawa Programowa ‘2017 )

Kwalifikacje:

 1. TECHNIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 315216

AU.39. Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i

morskich wodach wewnętrznych;

AU.40. Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów

pokładowych.

 1. TECHNIK NAWIGATOR MORSKI 315214

AU.41. Pełnienie wachty morskiej i portowej.

 1. TECHNIK MECHANIK OKRĘTOWY 315105

MG.32. Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn,

urządzeń i instalacji okrętowych.

 1. TECHNIK SPEDYTOR 333108

AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.

 1. TECHNIK LOGISTYK 333107

AU.22. Obsługa magazynów;

AU.32. Organizacja transportu.

 1. TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI 333106

AU.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach;

AU.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz

magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach.

 1. TECHNIK HOTELARSTWA 422402

TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji;

TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

 

 

Deklaracja dla ucznia, słuchacza lub absolwenta szkoły:

doc03492220210125111854(1) (1)

doc03492220210125111854(1) (1)