Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2020 będą przekazane szkołom 31 marca 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2020 r. w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń – luty 2020 został ustalony na dzień 31 marca 2020 r.

 

UWAGA !

Wyniki egzaminu Sesji 1 : styczeń – luty 2020 będą udostępnione na stronie OKE dnia:  20.03.2020 r.

Aby sprawdzić wynik należy wejść :

  1. OKE Gdańsk
  2. Serwis OKE (na pasku u góry)

– dla uczniów

Następnie w miejscu identyfikator należy wpisać swój numer pesel oraz hasło.

Uwaga !  Uczniowie, którzy przystąpili do egzaminu w styczniu 2020  i nie zdali tegoż egzaminu, mogą w terminie 7 dni  od dnia ogłoszenia wyników złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu w Sesji 2: czerwiec – lipiec 2020 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

( Sesja 2 : czerwiec – lipiec 2020 ) odbędzie się:

Część pisemna – 23 czerwca 2020 r.

Część praktyczna – 22 czerwca 2020 r.

Część praktyczna (M.32) – 25 czerwca 2020 r.

Część praktyczna (AU.39) – 24 czerwca 2020 r.

Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu w Sesji  czerwiec – lipiec 2020 r. upływa 22 lutego 2020 r.

 

 

 

Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2019 r.

 ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH

 

 

Część pisemna – 18 czerwca (wtorek) 2019:

Technik spedytor A.28. – godz. 10:00  (czas 60 min.)

Technik spedytor A.29. – godz. 12:00  (czas 60 min.)

Technik logistyk A.31. – godz. 12:00  (czas 60 min.)

Technik logistyk A.32. – godz. 14:00  (czas 60 min.)

Technik logistyk AU.22. – godz. 10:00  (czas 60 min.)

Technik eksploatacji portów i terminali  AU.33. – godz. 10:00  (czas 60 min.)

Technik mechanik okrętowy M.32. – godz. 12:00  (czas 60 min.)

Technik żeglugi śródlądowej AU.39. – godz. 10:00  (czas 60 min.)

Technik hotelarstwa TG.12. – godz. 10:00   (czas 60 min.)

Część praktyczna  – 17 czerwca (poniedziałek) 2019:

Technik spedytor A.28. – godz. 9:00  (czas 120 min.)

Technik spedytor A.29. – godz. 13:00  (czas 120 min.)

Technik logistyk A.30. – godz. 16:00  (czas 120 min.)

Technik logistyk A.31. – godz. 9:00  (czas 120 min.)

Technik logistyk A.32. – godz. 13:00  (czas 120 min.)

Technik logistyk AU.22. – godz. 9:00  (czas 120 min.)

Technik eksploatacji portów i terminali  A.34. – godz. 13:00   (czas 180 min.)

Technik eksploatacji portów i terminali  AU.33. – godz. 9:00   (czas 180 min.)

Technik  nawigator  morski A.39. – godz. 9:00   (czas 180 min.)

Technik hotelarstwa T.11. – godz. 9:00   (czas 150 min.)

Technik hotelarstwa T.12. – godz. 13:00  (czas 150 min.)

Technik hotelarstwa TG.12. – godz. 9:00   (czas 150 min.)

Część praktyczna  – 26 czerwca (środa) 2019:

Technik żeglugi śródlądowej AU.39. – godz. 9:00, 15:00  (czas 180 min.)

Część praktyczna  – 28 czerwca (piątek) 2019:

Technik mechanik okrętowy M.32. – godz. 9:00  (czas 240 min.)

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu :

 Technik spedytor 333108

A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu

A.29. Obsługa klientów i kontrahentów

 

Technik logistyk 333107

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.32 – Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

 

Technik hotelarstwa 422402

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji

T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

 

Technik obsługi turystycznej 422103

T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

 

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach

A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

 

Technik nawigator morski 315214

A.39. Pełnienie wachty morskiej i portowej

 

technik mechanik okrętowy 315105

M.32. Organizacja i prowadzenie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*

 

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu :

 

Technik spedytor 333108

A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu

A.29. Obsługa klientów i kontrahentów

 

Technik logistyk 333107

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

 

Technik hotelarstwa 422402

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji

T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

 

Technik obsługi turystycznej 422103

T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

 

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach

A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

Technik nawigator morski 315214

 

A.39. Pełnienie wachty morskiej i portowej

 

kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi

i logarytmicznymi, ołówek, gumka, linijka, temperówka, trójkąty nawigacyjne

2 szt., przenośnik nawigacyjny, cyrkiel

technik mechanik okrętowy 315105

 

M.32. Organizacja i prowadzenie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych

 

XXXXX

 

*kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

Uwaga:

Zdający zgłasza się w wyznaczonym dniu odpowiedniej części egzaminu nie później niż 30 minut przed wyznaczoną godziną jego rozpoczęcia.

Na każdą część egzaminu zdający przynosi ze sobą:

– dokument potwierdzający tożsamość zdającego (dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem),

– przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem.

 

 

 

 

OPŁATA  ZA  EGZAMIN

Absolwenci szkoły przystępujący do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie po raz trzeci i kolejny zobowiązani są do opłaty za ten egzamin:

– w przypadku części pisemnej – 69,98 zł

– w przypadku części praktycznej – 139,96 zł

Wpłat należy dokonywać na konto:  94  1010  1140  0170  7922  3100  0000

W tytule przelewu należy wpisać:  EK_imię_nazwisko_5 ostatnich cyfr PESEL zdającego.

UWAGA !

Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi OKE nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu (§52 ust. 5 rozp.).