Egzamin potw. kwalifikacje w zawodzie – Zespół Szkół Morskich w Gdańsku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
( Sesja 2 : czerwiec – lipiec 2018 ) odbędzie się:

Część pisemna – 19 czerwca 2018 r.
Część praktyczna – 26 czerwca 2018 r.
Część praktyczna (M.32) – 28 czerwca 2018 r.

Część pisemna – 19 czerwca (wtorek) 2018:

Technik spedytor A.28. – godz. 10:00  (czas 60 min.)

Technik spedytor A.29. – godz. 12:00  (czas 60 min.)

Technik logistyk A.30. – godz. 10:00  (czas 60 min.)

Technik logistyk A.31. – godz. 12:00  (czas 60 min.)

Technik logistyk A.32. – godz. 14:00  (czas 60 min.)

Technik eksploatacji portów i terminali  A.33. – godz. 10:00  (czas 60 min.)

Technik eksploatacji portów i terminali  A.34. – godz. 12:00  (czas 60 min.)

Technik mechanik okrętowy M.32. – godz. 12:00  (czas 60 min.)

Technik hotelarstwa T.11. – godz. 10:00   (czas 60 min.)

Technik hotelarstwa T.12. – godz. 12:00   (czas 60 min.)

Technik obsługi turystycznej T.14. – godz. 12:00  (czas 60 min.)

Część praktyczna  – 26 czerwca (wtorek) 2018:

Technik spedytor A.28. – godz. 9:00  (czas 120 min.)

Technik spedytor A.29. – godz. 13:00  (czas 120 min.)

Technik logistyk A.30. – godz. 16:00  (czas 120 min.)

Technik logistyk A.31. – godz. 9:00  (czas 120 min.)

Technik logistyk A.32. – godz. 13:00  (czas 120 min.)

Technik eksploatacji portów i terminali  A.33. – godz. 9:00   (czas 180 min.)

Technik eksploatacji portów i terminali  A.34. – godz. 13:00   (czas 180 min.)

Technik  nawigator  morski A.39. – godz. 9:00   (czas 180 min.)

Technik hotelarstwa T.11. – godz. 9:00   (czas 150 min.)

Technik hotelarstwa T.12. – godz. 13:00  (czas 150 min.)

Technik obsługi turystycznej T.13. – godz. 9:00  (czas 150 min.)

Technik obsługi turystycznej T.14. – godz. 13:00  (czas 150 min.)

Część praktyczna  – 28 czerwca (czwartek) 2018:

Technik mechanik okrętowy M.32. – godz. 9:00; 15:00  (czas 240 min.)

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu :

 Technik spedytor 333108

A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu

A.29. Obsługa klientów i kontrahentów

Technik logistyk 333107

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.32 – Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

Technik hotelarstwa 422402

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji

T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Technik obsługi turystycznej 422103

T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach

A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

Technik nawigator morski 315214

A.39. Pełnienie wachty morskiej i portowej

technik mechanik okrętowy 315105

M.32. Organizacja i prowadzenie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*

 

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu :

 Technik spedytor 333108

A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu

A.29. Obsługa klientów i kontrahentów

 

Technik logistyk 333107

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

Technik hotelarstwa 422402

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji

T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Technik obsługi turystycznej 422103

T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach

A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
Technik nawigator morski 315214

 

A.39. Pełnienie wachty morskiej i portowej

 

kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi

i logarytmicznymi, ołówek, gumka, linijka, temperówka, trójkąty nawigacyjne

2 szt., przenośnik nawigacyjny, cyrkiel

technik mechanik okrętowy 315105

 

M.32. Organizacja i prowadzenie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych

 

XXXXX

 *kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Uwaga:

Zdający zgłasza się w wyznaczonym dniu odpowiedniej części egzaminu nie później niż 30 minut przed wyznaczoną godziną jego rozpoczęcia.

Na każdą część egzaminu zdający przynosi ze sobą:

– dokument potwierdzający tożsamość zdającego (dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem),

– przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem.

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH

Technikum nr 16

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

CZĘŚĆ PISEMNA – 60 minut

  19 VI 2018r.

Data/godz. Zawód/symbol Liczba zdających Czas trwania Sala
19 VI 2018

Godz. 10:00

Technik spedytor

kwalifikacja A.28

17 60 min. 210
Technik logistyk kwalifikacja A.30 17 60 min. 203
Technik logistyk kwalifikacja A.30 8 60 min. 204
Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja A.33 8
Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja A.33 17 60 min. 207
Technik hotelarstwa

kwalifikacja T.11

20 60 min. 212
19 VI 2018

Godz. 12:00

Technik logistyk kwalifikacja A.31 38 60 min. SK2
19 VI 2018

Godz. 12:00

Technik spedytor

kwalifikacja A.29

3 60 min. 104
Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja A.34 5
Technik mechanik okrętowy kwalifikacja M.32 2
Technik hotelarstwa

kwalifikacja T.12

1
Technik obsługi turystycznej kwalifikacja T.14 3
19 VI 2018

Godz. 14:00

Technik logistyk kwalifikacja A.32 1 60 min. 111

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH

Technikum nr 16

               Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

26-28 VI 2018r.

 

 

Data/godz. Zawód/symbol Liczba zdających Czas trwania Sala
26 VI 2018

Godz. 9:00

Technik spedytor

kwalifikacja A.28

18 120 min. 210
26 VI 2018

Godz. 9:00

Technik spedytor

kwalifikacja A.28

14 120 min. 212
Technik logistyk kwalifikacja A.31 4
26 VI 2018

Godz. 9:00

Technik logistyk kwalifikacja A.31 18 120 min. 203
26 VI 2018

Godz. 9:00

Technik logistyk kwalifikacja A.31 18 120 min. 204
26 VI 2018

Godz. 9:00

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja A.33 34 180 min. SK2
Technik nawigator morski

kwalifikacja A.39

5
26 VI 2018

Godz. 9:00

Technik hotelarstwa

kwalifikacja T.11

15 150 min. 103
26 VI 2018

Godz. 9:00

Technik hotelarstwa

kwalifikacja T.11

12 150 min. 104
Technik obsługi turystycznej kwalifikacja T.13 2
26 VI 2018

Godz. 13:00

Technik spedytor

kwalifikacja A.29

12 120 min. 212
Technik logistyk kwalifikacja A.32 8
26 VI 2018

Godz. 13:00

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja A.34 13 180 min. 203
26 VI 2018

Godz. 13:00

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja A.34 1 180 min. 204
26 VI 2018

Godz. 13:00

Technik hotelarstwa

kwalifikacja T.12

5 150 min. 207
Technik obsługi turystycznej kwalifikacja T.14 3
26 VI 2018

Godz. 16:00

Technik logistyk kwalifikacja A.30 27 120 min. SK2
28 VI 2018

Godz. 9:00

Technik mechanik okrętowy kwalifikacja M.32 4 240 min. 108
28 VI 2018

Godz. 15:00

Technik mechanik okrętowy kwalifikacja M.32 3 240 min. 108

 

 

 

OPŁATA  ZA  EGZAMIN

Absolwenci szkoły przystępujący do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie po raz trzeci i kolejny zobowiązani są do opłaty za ten egzamin:

– w przypadku części pisemnej – 60,81 zł

– w przypadku części praktycznej – 121,63 zł

Wpłat należy dokonywać na konto:  94  1010  1140  0170  7922  3100  0000

W tytule przelewu należy wpisać:  EK_imię_nazwisko_PESEL zdającego.

UWAGA !

Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi OKE nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu (§52 ust. 5 rozp.).