Sesja 1.  (styczeń – luty 2019)

9 stycznia 2019 r. – część praktyczna

10 stycznia 2019 r. – część pisemna

16-17 stycznia 2019 r. – część praktyczna  dla M.32

Termin ogłaszania wyników egzaminu  – 22 marca 2019 r.

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum, którzy ukończyli szkołę 26 kwietnia 2019 r. – 24 maja 2019 r.

UWAGA !

Termin składania deklaracji na sesję styczeń – luty 2019 upływa z dniem 9 września 2018 r.

 

Sesja 2.  (czerwiec – lipiec 2019)

17 czerwca 2019 r. – część praktyczna

18 czerwca 2019 r. – część pisemna

28 czerwca 2019 r. – część praktyczna  dla M.32

26 – 27 czerwca 2019 r. – część praktyczna  dla AU.39

Termin ogłaszania wyników egzaminu  – 30 sierpnia 2019 r.

UWAGA !

Termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2019 upływa z dniem 18 lutego 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPŁATA  ZA  EGZAMIN

Absolwenci szkoły przystępujący do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie po raz trzeci i kolejny zobowiązani są do opłaty za ten egzamin:

– w przypadku części pisemnej – 60,81 zł

– w przypadku części praktycznej – 121,63 zł

Wpłat należy dokonywać na konto:  94  1010  1140  0170  7922  3100  0000

W tytule przelewu należy wpisać:  EK_imię_nazwisko_PESEL zdającego.

UWAGA !

Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi OKE nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu (§52 ust. 5 rozp.).