Informacje dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

UWAGA !

 Informacje dotyczące wyników egzaminu sesji czerwiec/lipiec 2020 oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie zostaną przekazane zdającym 01.09.2020r przez wychowawców poszczególnych klas.

Termin składania deklaracji na sesję styczeń/luty 2021 przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu upływa 11.09.2020 r. (formuła 2012), 15.09.2020 r. (formuła 2017).

(Harmonogram egzaminu poniżej)

Od poniedziałku 22 czerwca rozpoczynają się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. W związku z powyższym dyrekcja ZSM informuje, że:

1) na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;

2) każdy zdający powinien zgłosić się do szkoły co najmniej 30min. przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia egzaminu;

3) zdający będą stopniowo wpuszczani do odpowiednich sal egzaminacyjnych, konkretnymi wejściami do budynków szkolnych przez dyżurujących nauczycieli wg schematu:

Klasa / Kwalifikacja Numer w dzienniku Data i godzina egzaminu Sala egzaminacyjna Wejście do budynku szkoły
II L1 / AU 22 1 – 10 22 VI 2020 Godz. 9:00 413 Wejście boczne – nowy budynek (1)
II L1 / AU 22 11 – 18 22 VI 2020 Godz. 9:00 315 Wejście boczne – nowy budynek (2)
II L1 / AU 22 19 – 24 22 VI 2020 Godz. 9:00 317 Wejście główne – nowy budynek (2)
II L2 / AU 22 1 – 7 22 VI 2020 Godz. 9:00 413 Wejście boczne – nowy budynek (1)
II L2 / AU 22 8 – 16 22 VI 2020 Godz. 9:00 315 Wejście boczne – nowy budynek (2)
II L2 / AU 22 17 – 24 22 VI 2020 Godz. 9:00 317 Wejście główne – nowy budynek (2)
II E / AU 33 1 – 13 22 VI 2020 Godz. 9:00 111 Wejście główne – budynek główny

(2)

II E / AU 33 14 – 28 22 VI 2020 Godz. 9:00 414 Wejście główne – nowy budynek (1)
II H / TG.12 1 – 18 22 VI 2020 Godz. 9:00 SK 2 Wejście na salę gimnastyczną
II Z, III Z / AU.39 23 VI 2020 Godz. 10:00 104 Wejście przy szatni – budynek główny
II L1 / AU 22 1 – 10 23 VI 2020 Godz. 10:00 413 Wejście boczne – nowy budynek (1)
II L1 / AU 22 11 – 16 23 VI 2020 Godz. 10:00 414 Wejście główne – nowy budynek (1)
II L1 / AU 22 17 – 24 23 VI 2020 Godz. 10:00 317 Wejście główne – nowy budynek (2)
II L2 / AU 22 1 – 6 23 VI 2020 Godz. 10:00 413 Wejście boczne – nowy budynek (1)
II L2 / AU 22 7 – 16 23 VI 2020 Godz. 10:00 414 Wejście główne – nowy budynek (1)
II L2 / AU 22 17 – 24 23 VI 2020 Godz. 10:00 317 Wejście główne – nowy budynek (2)
II E / AU 33 1 – 15 23 VI 2020 Godz. 10:00 315 Wejście boczne – nowy budynek (2)
II E / AU 33 16 – 28 23 VI 2020 Godz. 10:00 111 Wejście główne – budynek główny

(2)

II H / TG.12 1 – 18 23 VI 2020 Godz. 10:00 SK 2 Wejście na salę gimnastyczną
II Z / AU.39 1 – 4 29 VI 2020 Godz. 15:00 Jacht Klub
przy GKM
II Z / AU.39 5 – 8 30 VI 2020 Godz. 9:00 Jacht Klub
przy GKM
III Z / AU.39 29 VI 2020 Godz. 9:00 Jacht Klub
przy GKM

4) przystępujący do egzaminu powinien posiadać ze sobą dokument tożsamości, dwa długopisy z czarnym tuszem/atramentem oraz dopuszczone przepisami przybory (ujęte w harmonogramie egzaminu); pożyczanie przyborów między zdającymi jest w tej sesji zabronione;

5) zdający przed wejściem do budynku powinien założyć maseczkę ochronną, następnie zdezynfekować ręce (dystrybutory z płynem dezynfekującym znajdują się przy wejściach do obu budynków szkolnych); w maseczce należy pozostać do momentu rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym;

6) zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust proszeni są o przesłanie na ten adres mail stosownego oświadczenia (dokument w MS Word, Libra Office lub w PDF) i posiadanie go przy sobie w wersji papierowej w trakcie egzaminu;

7) należy także pamiętać o zachowaniu odległości 2 metrów od innych zdających na terenie szkoły oraz o unikaniu wszelkich zgromadzeń poza szkołą.

Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz życzymy powodzenia !


 HARMONOGRAM EGZAMINU

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH

Technikum nr 16

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

CZĘŚĆ PISEMNA – 60 minut

  23 VI 2020r. (wtorek)

 

 

Data/godz. Zawód/symbol Liczba zdających Czas trwania Sala Wykaz materiałów

 i przyborów, z których mogą korzystać zdający

23 VI 2020

Godz. 10:00

Technik logistyk kwalifikacja AU.22 16 60 min. 413

(w nowym budynku)

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
16 60 min. 414

(w nowym budynku)

16 60 min. 317

(w nowym budynku)

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja AU.33  

14

60 min. 315

(w nowym budynku)

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
13 60 min. 111
Technik żeglugi śródlądowej

kwalifikacja AU.39

 

12

60 min. 104 Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
Technik hotelarstwa

kwalifikacja TG.12

 

18

60 min. SK2 Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
23 VI 2020

Godz. 12:00

Technik spedytor

kwalifikacja A.29

2 60 min. 107 Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
 

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja A.34

 

2

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia ,dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb

 

Na egzamin wszyscy zdający zgłaszają się na 30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia.

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH

Technikum nr 16

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

22-30 VI 2020r.

 

Data/godz. Zawód/symbol Liczba zdających Czas trwania Sala Wykaz materiałów

i przyborów, z których mogą korzystać zdający

 22 VI 2020

Godz. 9:00

Technik spedytor

kwalifikacja A.28

1 120 min. 212 Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
Technik logistyk kwalifikacja A.31 2
 

22 VI 2020

Godz. 9:00

 

 

Technik logistyk kwalifikacja AU.22 17 120 min. 413

(w nowym budynku)

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
17 120 min. 315

(w nowym budynku)

 

17 120 min. 317

(w nowym budynku)

 22 VI 2020

Godz. 9:00

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja AU.33 13 180 min. 111 Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
15 180 min. 414

(w nowym budynku)

 

 22 VI 2020

Godz. 9:00

Technik nawigator morski

kwalifikacja A.39

1 180 min. SK1 Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi

i logarytmicznymi, ołówek, gumka, linijka, temperówka, trójkąty nawigacyjne 2 szt., przenośnik nawigacyjny, cyrkiel

 22 VI 2020

Godz. 9:00

Technik hotelarstwa

kwalifikacja T.11

2 150 min. 107 Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
 22 VI 2020

Godz. 9:00

Technik hotelarstwa

kwalifikacja TG.12

20 150 min. SK2 Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
 22 VI 2020

Godz. 13:00

Technik spedytor

kwalifikacja A.29

4 120 min. 110 Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
Technik logistyk kwalifikacja A.32 2
 22 VI 2020

Godz. 13:00

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja A.34 12 180 min. 203 Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
 22 VI 2020

Godz. 13:00

Technik hotelarstwa

kwalifikacja T.12

9 150 min. 211 Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
 25 VI 2020

Godz.9:00

Technik mechanik okrętowy kwalifikacja M.32 6 240 min. 108 Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), **
 29 VI 2020

Godz. 9:00

 

Technik żeglugi śródlądowej

kwalifikacja AU.39

5

 

Zdający:

 

LysenkoY.,

JędrzejewskiSz,Burdecka W., KwiatkowskiK., Kapitkowska E.

180 min. Akwen przy Gdańskim Klubie Morskim LOK (Martwa Wisła) Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), **
 29 VI 2019

Godz. 15:00

 

Technik żeglugi śródlądowej

kwalifikacja AU.39

4

 

Zdający:

 

Greszler I., Jasiński W., Klimek M., Markowski K.

180 min. Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), **
30 VI 2020

Godz. 9:00

Technik żeglugi śródlądowej

kwalifikacja AU.39

 

4

 

Zdający:

 

Neubart K., Ortmann P., Stelmach-Puacz M., Szczepański M.

 

180 min. Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), **

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia ,dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb

 

** Szczegółowa informacja odnośnie materiałów i przyborów pomocniczych jest zamieszczona we wskazaniach dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczących przygotowania stanowisk egzaminacyjnych do części praktycznej egzaminu, które są udostępniane przed egzaminem

 

Na egzamin wszyscy zgłaszają się na 30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia.

 

 

                                 Aby sprawdzić wynik należy wejść :

  1. OKE Gdańsk
  2. Serwis OKE (na pasku u góry)

– dla uczniów

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

( Sesja 2 : czerwiec – lipiec 2020 ) odbędzie się:

Część pisemna – 23 czerwca 2020 r.

Część praktyczna – 22 czerwca 2020 r.

Część praktyczna (M.32) – 25 czerwca 2020 r.

Część praktyczna (AU.39) – 29, 30 czerwca 2020 r.

 

 

 

Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2020r.

 ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH

 

 

Część pisemna – 23 czerwca (wtorek) 2020r,.

Technik spedytor A.28. – godz. 10:00  (czas 60 min.)

Technik spedytor A.29. – godz. 12:00  (czas 60 min.)

Technik logistyk A.31. – godz. 12:00  (czas 60 min.)

Technik logistyk A.32. – godz. 14:00  (czas 60 min.)

Technik logistyk AU.22. – godz. 10:00  (czas 60 min.)

Technik eksploatacji portów i terminali  AU.33. – godz. 10:00  (czas 60 min.)

Technik mechanik okrętowy M.32. – godz. 12:00  (czas 60 min.)

Technik żeglugi śródlądowej AU.39. – godz. 10:00  (czas 60 min.)

Technik hotelarstwa TG.12. – godz. 10:00   (czas 60 min.)

Część praktyczna  – 22 czerwca (poniedziałek) 2020r.

Technik spedytor A.28. – godz. 9:00  (czas 120 min.)

Technik spedytor A.29. – godz. 13:00  (czas 120 min.)

Technik logistyk A.30. – godz. 16:00  (czas 120 min.)

Technik logistyk A.31. – godz. 9:00  (czas 120 min.)

Technik logistyk A.32. – godz. 13:00  (czas 120 min.)

Technik logistyk AU.22. – godz. 9:00  (czas 120 min.)

Technik eksploatacji portów i terminali  A.34. – godz. 13:00   (czas 180 min.)

Technik eksploatacji portów i terminali  AU.33. – godz. 9:00   (czas 180 min.)

Technik  nawigator  morski A.39. – godz. 9:00   (czas 180 min.)

Technik hotelarstwa T.11. – godz. 9:00   (czas 150 min.)

Technik hotelarstwa T.12. – godz. 13:00  (czas 150 min.)

Technik hotelarstwa TG.12. – godz. 9:00   (czas 150 min.)

Część praktyczna  – 29,30 czerwca 2020r.

Technik żeglugi śródlądowej AU.39. – godz. 9:00, 15:00  (czas 180 min.)

Część praktyczna  – 25 czerwca (czwartek) 2020r.

Technik mechanik okrętowy M.32. – godz. 9:00  (czas 240 min.)

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu :

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga:

Zdający zgłasza się w wyznaczonym dniu odpowiedniej części egzaminu nie później niż 30 minut przed wyznaczoną godziną jego rozpoczęcia.

Na każdą część egzaminu zdający przynosi ze sobą:

– dokument potwierdzający tożsamość zdającego (dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem),

– przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem.

 

 

 

 

OPŁATA  ZA  EGZAMIN

Absolwenci szkoły przystępujący do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie po raz trzeci i kolejny zobowiązani są do opłaty za ten egzamin:

– w przypadku części pisemnej – 69,98 zł

– w przypadku części praktycznej – 139,96 zł

Wpłat należy dokonywać na konto:  94  1010  1140  0170  7922  3100  0000

W tytule przelewu należy wpisać:  EK_imię_nazwisko_5 ostatnich cyfr PESELU zdającego oraz oznaczenie i nazwę kwalifikacji.

UWAGA !

Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi OKE nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu (§52 ust. 5 rozp.).