Harmonogram egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2021

Formuła 2019 (kwalifikacje trzyliterowe):

 1. Część pisemna :    8 – 12 czerwca 2021 r.
 2. Część praktyczna: 7 czerwca 2021 r. (model „d”)

11 – 21 czerwca 2021 r. (model „w”, „dk”)

Termin składania deklaracji: do 7 lutego 2021r. *

Deklarację można złożyć bezpośrednio w szkole lub w formie elektronicznej, przesyłając    skan albo wyraźne zdjęcie wypełnionego i podpisanego dokumentu na adres e-mail odpowiednio do sekretariatu szkoły.

Uwaga ! Egzamin zawodowy (PP 2019) jest obowiązkowy a nieprzystąpienie do niego, skutkuje brakiem promocji do następnej klasy.

Formuła 2012 (kwalifikacje jednoliterowe), Formuła 2017 (kwalifikacje dwuliterowe):

 1. Część pisemna : 22 czerwca 2021 r.
 2. Część praktyczna: 21 czerwca 2021 r. (model „d”)

23 czerwca  – 8 lipca 2021 r. (model „w”, „dk”)

Termin składania deklaracji: do 7 lutego 2021r. (Formuła 2017)

Termin składania deklaracji: do 21 lutego 2021r. (Formuła 2012)

W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń/luty 2021, termin składania deklaracji na sesję czerwiec/lipiec 2021do 8 kwietnia 2021r.

Termin ogłoszenia wyników egzaminu dla sesji:

 1. Styczeń / luty 2021 – 31 marca 2021r.
 2. Czerwiec / lipiec 2021 – 31 sierpnia 2021r.

EGZAMIN  ZAWODOWY

( Podstawa Programowa ‘2019 )

 Kwalifikacje:

1. TECHNIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 315216

 TWO.08. Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych

TWO.09. Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych

2.TECHNIK NAWIGATOR MORSKI 315214

 TWO.07. Pełnienie wachty morskiej i portowej

3.TECHNIK MECHANIK OKRĘTOWY 315105

 TWO.06. Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych

4.TECHNIK SPEDYTOR  333108

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

 1. TECHNIK LOGISTYK  333107

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transport

 1. TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI 333106

SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach

SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach

 1. TECHNIK HOTELARSTWA  422402

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

HGT.06. Realizacja usług w recepcji

 1. MAGAZYNIER-LOGISTYK  432106

SPL.01. Obsługa magazynów

 

 

EGZAMIN  ZAWODOWY

( Podstawa Programowa ‘2017 )

Kwalifikacje:

 1. TECHNIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 315216

AU.39. Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i

morskich wodach wewnętrznych;

AU.40. Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów

pokładowych.

 1. TECHNIK NAWIGATOR MORSKI 315214

AU.41. Pełnienie wachty morskiej i portowej.

 1. TECHNIK MECHANIK OKRĘTOWY 315105

MG.32. Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn,

urządzeń i instalacji okrętowych.

 1. TECHNIK SPEDYTOR 333108

AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.

 1. TECHNIK LOGISTYK 333107

AU.22. Obsługa magazynów;

AU.32. Organizacja transportu.

 1. TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI 333106

AU.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach;

AU.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz

magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach.

 1. TECHNIK HOTELARSTWA 422402

TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji;

TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

 

 

Deklaracja dla ucznia, słuchacza lub absolwenta szkoły:

doc03492220210125111854(1) (1)

doc03492220210125111854(1) (1)

 

(wg