ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH

Technikum nr 16

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

CZĘŚĆ PISEMNA – 60 minut

10  I  2020 r. (piątek)

Data/godz. Zawód/symbol Liczba zdających Czas trwania Sala
10 I 2020

Godz. 10:00

Technik spedytor

kwalifikacja A.28

 

1 60 min. 103
Technik logistyk kwalifikacja AU.22

 

2
Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja AU.33 1
10 I 2020

Godz. 10:00

Technik nawigator morski kwalifikacja A.39 26 60 min. SK2
10 I 2020

Godz. 10:00

Technik żeglugi śródlądowej

kwalifikacja AU.39

9 60 min. 104
10 I 2020

Godz. 12:00

Technik spedytor

kwalifikacja A.29

15 60 min. 203
10 I 2020

Godz. 12:00

Technik spedytor

kwalifikacja A.29

4 60 min. 207
Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja A.34 10
10 I 2020

Godz. 12:00

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja A.34 15 60 min. 204
10 I 2020

Godz. 12:00

Technik mechanik okrętowy kwalifikacja M.32 14 60 min. 110
10 I 2020

Godz. 12:00

Technik hotelarstwa

kwalifikacja T.12

15 60 min. 111
10 I 2020

Godz. 14:00

Technik logistyk kwalifikacja A.32 24 60 min. SK2

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH

Technikum nr 16

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

9  I  2020 r. (czwartek)

Data/godz. Zawód/symbol Liczba zdających Czas trwania Sala Komisja
9 I 2020

Godz. 9:00

Technik spedytor

kwalifikacja A.28

 

4 120 min. 104  
Technik logistyk kwalifikacja A.31

 

4
Technik logistyk kwalifikacja AU.22

 

4
9 I 2020

Godz. 9:00

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja AU.33 4 180 min. 103  
9 I 2020

Godz. 9:00

Technik nawigator morski

kwalifikacja A.39

14 180 min. SK1  
9 I 2020

Godz. 9:00

Technik nawigator morski

kwalifikacja A.39

12 180 min. SK2  
9 I 2020

Godz. 9:00

Technik hotelarstwa

kwalifikacja T.11

 

6 150 min. 107  
Technik hotelarstwa

kwalifikacja TG.12

3
9 I 2020

Godz. 13:00

Technik spedytor

kwalifikacja A.29

15 120 min. 203  
9 I 2020

Godz. 13:00

Technik spedytor

kwalifikacja A.29

 

4 120 min. 207  
Technik logistyk kwalifikacja A.32 10
9 I 2020

Godz. 13:00

Technik logistyk kwalifikacja A.32 15 120 min. 204  
9 I 2020

Godz. 13:00

Technik hotelarstwa

kwalifikacja T.12

17 150 min. 211  
9 I 2020

Godz. 13:00

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja A.34 13 180 min. 111  
9 I 2020

Godz. 13:00

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja A.34 13 180 min. 110  
15 I 2020

Godz. 9:00

Technik mechanik okrętowy kwalifikacja M.32 6 240 min. 8  
6 108  
15 I 2020

Godz. 15:00

Technik mechanik okrętowy kwalifikacja M.32 3 240 min. 108  

 

 

 

 

 

Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2019 r.

 ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH

Technikum nr 16

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzi – CZĘŚĆ PISEMNA – 60 minut-  18 VI 2019r. (wtorek)

Data/godz. Zawód/symbol Liczba zdających Czas trwania Sala
18 VI 2019

Godz. 10:00

Technik spedytor

kwalifikacja A.28

19 60 min. 111
Technik logistyk kwalifikacja AU.22 18 60 min. 203
18 60 min. 204
18 60 min. 207
Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja AU.33  

22

60 min. 210
Technik żeglugi śródlądowej

kwalifikacja AU.39

 

10

60 min. 201
Technik hotelarstwa

kwalifikacja TG.12

 

16

60 min. 211
18 VI 2019

Godz. 12:00

Technik spedytor

kwalifikacja A.29

1 60 min. SK2
Technik logistyk kwalifikacja A.31 24
Technik mechanik okrętowy kwalifikacja M.32 5
18 VI 2019

Godz. 14:00

Technik logistyk kwalifikacja A.32 1 60 min. 112

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH

Technikum nr 16

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA17-28 VI 2019r.

Data/godz. Zawód/symbol Liczba zdających Czas trwania Sala
17 VI 2019

Godz. 9:00

Technik spedytor

kwalifikacja A.28

17 120 min. 103
17 VI 2019

Godz. 9:00

Technik spedytor

kwalifikacja A.28

6 120 min. 104
Technik logistyk kwalifikacja A.31 11
17 VI 2019

Godz. 9:00

Technik logistyk kwalifikacja A.31 18 120 min. 111
17 VI 2019

Godz. 9:00

Technik logistyk kwalifikacja AU.22 18 120 min. 203
17 VI 2019

Godz. 9:00

18 120 min. 204
17 VI 2019

Godz. 9:00

18 120 min. 207
17 VI 2019

Godz. 9:00

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja AU.33 22 180 min. 210
17 VI 2019

Godz. 9:00

Technik nawigator morski

kwalifikacja A.39

4 180 min. SK1
17 VI 2019

Godz. 9:00

Technik hotelarstwa

kwalifikacja T.11

7 150 min. 110
17 VI 2019

Godz. 9:00

Technik hotelarstwa

kwalifikacja TG.12

16 150 min. 211
17 VI 2019

Godz. 13:00

Technik spedytor

kwalifikacja A.29

4 120 min. 107
Technik logistyk kwalifikacja A.32 7
17 VI 2019

Godz. 13:00

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja A.34 7 180 min. 103
17 VI 2019

Godz. 13:00

Technik hotelarstwa

kwalifikacja T.12

4 150 min. 104
17 VI 2019

Godz. 16:00

Technik logistyk kwalifikacja A.30 1 120 min. 110
26 VI 2019

Godz. 9:00

 

Technik żeglugi śródlądowej

kwalifikacja AU.39

5 180 min. Akwen przy Gdańskim Klubie Morskim LOK (Martwa Wisła)
26 VI 2019

Godz. 15:00

 

Technik żeglugi śródlądowej

kwalifikacja AU.39

5 180 min.
28 VI 2019

Godz. 9:00

Technik mechanik okrętowy kwalifikacja M.32 4 240 min. 108

 

Część pisemna – 18 czerwca (wtorek) 2019:

Technik spedytor A.28. – godz. 10:00  (czas 60 min.)

Technik spedytor A.29. – godz. 12:00  (czas 60 min.)

Technik logistyk A.31. – godz. 12:00  (czas 60 min.)

Technik logistyk A.32. – godz. 14:00  (czas 60 min.)

Technik logistyk AU.22. – godz. 10:00  (czas 60 min.)

Technik eksploatacji portów i terminali  AU.33. – godz. 10:00  (czas 60 min.)

Technik mechanik okrętowy M.32. – godz. 12:00  (czas 60 min.)

Technik żeglugi śródlądowej AU.39. – godz. 10:00  (czas 60 min.)

Technik hotelarstwa TG.12. – godz. 10:00   (czas 60 min.)

Część praktyczna  – 17 czerwca (poniedziałek) 2019:

Technik spedytor A.28. – godz. 9:00  (czas 120 min.)

Technik spedytor A.29. – godz. 13:00  (czas 120 min.)

Technik logistyk A.30. – godz. 16:00  (czas 120 min.)

Technik logistyk A.31. – godz. 9:00  (czas 120 min.)

Technik logistyk A.32. – godz. 13:00  (czas 120 min.)

Technik logistyk AU.22. – godz. 9:00  (czas 120 min.)

Technik eksploatacji portów i terminali  A.34. – godz. 13:00   (czas 180 min.)

Technik eksploatacji portów i terminali  AU.33. – godz. 9:00   (czas 180 min.)

Technik  nawigator  morski A.39. – godz. 9:00   (czas 180 min.)

Technik hotelarstwa T.11. – godz. 9:00   (czas 150 min.)

Technik hotelarstwa T.12. – godz. 13:00  (czas 150 min.)

Technik hotelarstwa TG.12. – godz. 9:00   (czas 150 min.)

Część praktyczna  – 26 czerwca (środa) 2019:

Technik żeglugi śródlądowej AU.39. – godz. 9:00, 15:00  (czas 180 min.)

Część praktyczna  – 28 czerwca (piątek) 2019:

Technik mechanik okrętowy M.32. – godz. 9:00  (czas 240 min.)

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu :

 Technik spedytor 333108

A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu

A.29. Obsługa klientów i kontrahentów

 

Technik logistyk 333107

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.32 – Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

 

Technik hotelarstwa 422402

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji

T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

 

Technik obsługi turystycznej 422103

T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

 

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach

A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

 

Technik nawigator morski 315214

A.39. Pełnienie wachty morskiej i portowej

 

technik mechanik okrętowy 315105

M.32. Organizacja i prowadzenie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*

 

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu :

 

Technik spedytor 333108

A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu

A.29. Obsługa klientów i kontrahentów

 

Technik logistyk 333107

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

 

Technik hotelarstwa 422402

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji

T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

 

Technik obsługi turystycznej 422103

T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

 

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach

A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

 

Technik nawigator morski 315214

 

A.39. Pełnienie wachty morskiej i portowej

 

kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi

i logarytmicznymi, ołówek, gumka, linijka, temperówka, trójkąty nawigacyjne

2 szt., przenośnik nawigacyjny, cyrkiel

technik mechanik okrętowy 315105

 

M.32. Organizacja i prowadzenie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych

 

XXXXX

 

*kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

Uwaga:

Zdający zgłasza się w wyznaczonym dniu odpowiedniej części egzaminu nie później niż 30 minut przed wyznaczoną godziną jego rozpoczęcia.

Na każdą część egzaminu zdający przynosi ze sobą:

– dokument potwierdzający tożsamość zdającego (dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem),

– przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem.

 

 

 

 

 

 

OPŁATA  ZA  EGZAMIN

Absolwenci szkoły przystępujący do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie po raz trzeci i kolejny zobowiązani są do opłaty za ten egzamin:

– w przypadku części pisemnej – 60,81 zł

– w przypadku części praktycznej – 121,63 zł

Wpłat należy dokonywać na konto:  94  1010  1140  0170  7922  3100  0000

W tytule przelewu należy wpisać:  EK_imię_nazwisko_PESEL zdającego.

UWAGA !

Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi OKE nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu (§52 ust. 5 rozp.).