I. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
( Sesja 2 : czerwiec – lipiec 2018 ) odbędzie się:

Część pisemna – 19 czerwca 2018 r.
Część praktyczna – 26 czerwca 2018 r.
Część praktyczna (M.32) – 28 czerwca 2018 r.

Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu w Sesji 2 czerwiec – lipiec 2018 r. upływa 18 lutego 2018 r.

Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu w Sesji 2 czerwiec – lipiec 2018 r. upływa 18 lutego 2018 r.

II. Wyniki Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie (styczeń `2018) będą udostępnione na stronie OKE dnia: 23.03.2018 r.

Aby sprawdzić wynik należy wejść :

  1. OKE Gdańsk
  2. Serwis OKE (na pasku u góry)

– dla uczniów

Następnie w miejscu identyfikator należy wpisać swój numer pesel oraz hasło.

Uwaga !  Uczniowie, którzy przystąpili do egzaminu w styczniu 2018  i nie zdali tegoż egzaminu, mogą w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu w Sesji 2: czerwiec – lipiec 2018 r. Deklaracje można składać u Anety Piskorz – Połubok (pok.208) lub w sekretariacie szkoły.

PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE
W ZAWODZIE

Klasa sala Czas trwania egzaminu cz. pisemna -55 min. + cz. praktyczna poniżej Opieka cz. pisemna i  cz. praktyczna
III H   (nr w dzienniku 1-12) 103 150 M. Pokojska
III H  (nr w dzienniku 13-25) 104 150 M. Klassen
II H     (nr w dzienniku 1-9) 203 150 M. Kłusek-Gąsiorowska
II H   (nr w dzienniku 10-19) 204 150 A. Malottki
III L1   (nr w dzienniku 1-9) 107 120 W. Lis
III L1   (nr w dzienniku 10-19) 110 120 J. Sokół
III L2   (nr w dzienniku 1-9) 111 120 E. Piotrowska
III L2   (nr w dzienniku 10-19) 112 120 B. Czernis
II L    (nr w dzienniku 1-12) 210 120 M. Marszałkiewicz
II L    (nr w dzienniku 13-25) 211 120 J.Kozieł
II E     (nr w dzienniku 1-12) 212 180 A. Kraszewski
II E   (nr w dzienniku 13-25) 4 180 B.Mont
III S   15 os 207 120 T. Wojnowski

26.04.2017 (czwartek)

W TYM DNIU LEKCJE SĄ SKRÓCONE

Część pisemna godz.11.35- 12.30

Część praktyczna 12.45-…

OPŁATA  ZA  EGZAMIN

Absolwenci szkoły przystępujący do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie po raz trzeci i kolejny zobowiązani są do opłaty za ten egzamin:

– w przypadku części pisemnej – 57,73 zł

– w przypadku części praktycznej – 115,47 zł

 

Wpłat należy dokonywać na konto:  94  1010  1140  0170  7922  3100  0000

W tytule przelewu należy wpisać:  EK_imię_nazwisko_PESEL zdającego

 

UWAGA !

Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi OKE nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu (§52 ust. 5 rozp.)