UWAGA !
Od 7 czerwca (poniedziałek) rozpoczynają się egzaminy zawodowe / potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. W związku z powyższym dyrekcja ZSM informuje, że:
1) na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;
2) każdy zdający powinien zgłosić się do szkoły co najmniej 30min. przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia egzaminu;
3) zdający udają się do odpowiednich sal egzaminacyjnych, konkretnymi wejściami do budynków szkolnych ( szczegółowe informacje dotyczące konkretnych wejść są zawarte w harmonogramie egzaminu);
4) przystępujący do egzaminu powinien posiadać ze sobą dokument tożsamości, dwa długopisy z czarnym tuszem/atramentem oraz dopuszczone przepisami przybory (ujęte w harmonogramie egzaminu); pożyczanie przyborów między zdającymi jest w tej sesji zabronione;
5) zdający przed wejściem do budynku powinien założyć maseczkę ochronną, następnie zdezynfekować ręce (dystrybutory z płynem dezynfekującym znajdują się przy wejściach do obu budynków szkolnych); w maseczce należy pozostać do momentu rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym;
6) zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust proszeni są o przesłanie na ten adres mail stosownego oświadczenia (dokument w MS Word, Libra Office lub w PDF) i posiadanie go przy sobie w wersji papierowej w trakcie egzaminu;
Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz życzymy powodzenia !

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH

Technikum nr 16

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

– CZĘŚĆ PISEMNA – 60 minut

 8-22 VI 2021r. (wtorek)

Data/godz. Zawód/symbol Liczba zdających Czas trwania Sala Wykaz materiałów i przyborów, z których mogą korzystać zdający
8 VI 2021Godz. 9:00 Technik logistyk kwalifikacja SPL.01 16 

16 zdających z 2Lg :

od nr 1 do 16

(wg dziennika)

60 min.  

412

 

Wejście główne – nowy budynek

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
15 

15 zdających z 2Lg :

od nr 17 do 31

(wg dziennika)

60 min.  

309

 

Wejście boczne – nowy budynek

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
8 VI 2021Godz. 11:30 Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja SPL.02 14 60 min.  

309

 

Wejście boczne – nowy budynek

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
Technik hotelarstwakwalifikacja HGT.03 14 60 min.  

412

 

Wejście główne – nowy budynek

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
8 VI 2021Godz. 14:00 Technik żeglugi śródlądowejkwalifikacja TWO.08 15 60 min.  

412

 

Wejście główne – nowy budynek

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
22 VI 2021Godz. 10:00 Technik logistyk kwalifikacja AU.22 2 60 min. 315 

Wejście główne – nowy budynek

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
Technik spedytorkwalifikacja AU.31

 

1
Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja AU.33

 

1
Technik żeglugi śródlądowejkwalifikacja AU.39 5
Technik nawigator morski

kwalifikacja AU.41

1
22 VI 2021Godz. 12:00 Technik logistyk kwalifikacja AU.32 1 60 min. 313 

Wejście głowne – nowy budynek

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty *
Technik żeglugi śródlądowejkwalifikacja AU.40 1
Technik hotelarstwakwalifikacja TG.13 1

 

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia ,dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

Na egzamin wszyscy zdający zgłaszają się na 30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia.

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH

Technikum nr 16

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

– CZĘŚĆ PRAKTYCZNA –

7-28 VI 2021r.

Data/godz. Zawód/symbol Liczba zdających Czas trwania Sala Wykaz materiałów i przyborów, z których mogą korzystać zdający
7 VI 2021 Godz. 9:00 Technik logistyk kwalifikacja SPL.01 31 120 min. SK2 Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
7 VI 2021 Godz. 9:00

 

Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja SPL.02 14 120 min. 315

 

Wejście główne – nowy budynek

 

 

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
7 VI 2021 Godz. 9:00  Technik hotelarstwakwalifikacja HGT.03 14 150 min. 313

 

Wejście boczne – nowy budynek

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*
14 VI 2021 Godz. 8:00  Technik żeglugi śródlądowejkwalifikacja TWO.08 5 180 min. Akwen przy Gdańskim Klubie Morskim LOK (Martwa Wisła) Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*
14 VI 2021 Godz. 12:30  5 180 min.
14 VI 2021 Godz. 17:00  5 180 min.
21 VI 2021Godz. 9:00 Technik logistyk kwalifikacja AU.22 3 120 min. 315

 

Wejście główne – nowy budynek

 

 

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
Technik spedytorkwalifikacja AU.31

 

5
21 VI 2021Godz. 9:00 Technik hotelarstwakwalifikacja TG.12 6 150 min. 408

 

Wejście boczne – nowy budynek

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
21 VI 2021Godz. 9:00 Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja AU.33 4 180 min.  

SK2

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
 21 VI 2021Godz. 9:00 Technik nawigator morskikwalifikacja A.39 1 180 min. SK1 Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator z funkcjami trygonometrycznymii logarytmicznymi, ołówek, gumka, linijka, temperówka, trójkąty nawigacyjne 2 szt., przenośnik nawigacyjny, cyrkiel
Technik nawigator morskikwalifikacja AU.41 6
21 VI 2021Godz. 13:00 Technik logistyk kwalifikacja AU.32 8 120 min. 313

 

Wejście boczne – nowy budynek

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
21 VI 2021Godz. 13:00 Technik hotelarstwakwalifikacja TG.13 1 150 min. 411

 

Wejście główne – nowy budynek

 

 

 

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
 21 VI 2021Godz. 13:00 Technik eksploatacji portów i terminali kwalifikacja AU.34 7 180 min. 312

 

Wejście boczne – nowy budynek

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
 24 VI 2021Godz. 12:00 Technik żeglugi śródlądowejkwalifikacja AU.40 1 120 min. 412 

Wejście główne – nowy budynek

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)
 28 VI 2021Godz.9:00 Technik mechanik okrętowy kwalifikacja M.32 1 240 min. 412 

Wejście główne – nowy budynek

 

Długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty*

 

 

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia ,dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

 

Na egzamin wszyscy zdający zgłaszają się na 30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia.

 

Harmonogram egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2021

Formuła 2019 (kwalifikacje trzyliterowe):

 1. Część pisemna :    8 – 12 czerwca 2021 r.
 2. Część praktyczna: 7 czerwca 2021 r. (model „d”)

11 – 21 czerwca 2021 r. (model „w”, „dk”)

Termin składania deklaracji: do 7 lutego 2021r. *

Deklarację można złożyć bezpośrednio w szkole lub w formie elektronicznej, przesyłając    skan albo wyraźne zdjęcie wypełnionego i podpisanego dokumentu na adres e-mail odpowiednio do sekretariatu szkoły.

Uwaga ! Egzamin zawodowy (PP 2019) jest obowiązkowy a nieprzystąpienie do niego, skutkuje brakiem promocji do następnej klasy.

Formuła 2012 (kwalifikacje jednoliterowe), Formuła 2017 (kwalifikacje dwuliterowe):

 1. Część pisemna : 22 czerwca 2021 r.
 2. Część praktyczna: 21 czerwca 2021 r. (model „d”)

23 czerwca  – 8 lipca 2021 r. (model „w”, „dk”)

Termin składania deklaracji: do 7 lutego 2021r. (Formuła 2017)

Termin składania deklaracji: do 21 lutego 2021r. (Formuła 2012)

W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń/luty 2021, termin składania deklaracji na sesję czerwiec/lipiec 2021do 8 kwietnia 2021r.

Termin ogłoszenia wyników egzaminu dla sesji:

 1. Styczeń / luty 2021 – 31 marca 2021r.
 2. Czerwiec / lipiec 2021 – 31 sierpnia 2021r.

EGZAMIN  ZAWODOWY

( Podstawa Programowa ‘2019 )

 Kwalifikacje:

1. TECHNIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 315216

 TWO.08. Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych

TWO.09. Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych

2.TECHNIK NAWIGATOR MORSKI 315214

 TWO.07. Pełnienie wachty morskiej i portowej

3.TECHNIK MECHANIK OKRĘTOWY 315105

 TWO.06. Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych

4.TECHNIK SPEDYTOR  333108

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

 1. TECHNIK LOGISTYK  333107

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transport

 1. TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI 333106

SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach

SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach

 1. TECHNIK HOTELARSTWA  422402

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

HGT.06. Realizacja usług w recepcji

 1. MAGAZYNIER-LOGISTYK  432106

SPL.01. Obsługa magazynów

 

 

EGZAMIN  ZAWODOWY

( Podstawa Programowa ‘2017 )

Kwalifikacje:

 1. TECHNIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 315216

AU.39. Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i

morskich wodach wewnętrznych;

AU.40. Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów

pokładowych.

 1. TECHNIK NAWIGATOR MORSKI 315214

AU.41. Pełnienie wachty morskiej i portowej.

 1. TECHNIK MECHANIK OKRĘTOWY 315105

MG.32. Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn,

urządzeń i instalacji okrętowych.

 1. TECHNIK SPEDYTOR 333108

AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.

 1. TECHNIK LOGISTYK 333107

AU.22. Obsługa magazynów;

AU.32. Organizacja transportu.

 1. TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI 333106

AU.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach;

AU.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz

magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach.

 1. TECHNIK HOTELARSTWA 422402

TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji;

TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

 

 

Deklaracja dla ucznia, słuchacza lub absolwenta szkoły:

doc03492220210125111854(1) (1)

doc03492220210125111854(1) (1)

 

(wg