Informujemy, że zgodnie komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. zmieniony został harmonogram egzaminu egzaminu maturalnego w 2020 roku.

Otwórz plik z harmonogramem egzaminów

Od 25 maja nauczyciele ZSM prowadzić będą konsultacje maturalne

Harmonogram konsultacji maturalnych

Publikujemy wyciąg z Wytycznych, dotyczący egzaminu maturalnego zawierające informacje dla zdających.

Otwórz dokument