Misja Zespołu Szkół Morskich

Zespół Szkół Morskich pragnie być szkołą kształcącą w zawodach usługowych na potrzeby środowiska, nie tylko Trójmiasta i województwa pomorskiego, ale całej Unii Europejskiej. Chcemy być szkoła, która będzie cieszyć się powodzeniem wśród absolwentów gimnazjów i renomą wśród szkół średnich, będzie dobrze wyposażona, i która będzie pożądanym miejscem pracy dla dobrych nauczycieli i pedagogów.

 • Główne założenia deklaracji misji:
 • dbamy o rozwój intelektualny i społeczny uczniów,
 • przygotowujemy do samodzielnego życia,
 • konsekwentnie dążymy do partnerskiej współpracy nauczycieli, uczniów i ich rodziców
 • wychowujemy w duchu patriotyzmu i poszanowania dla innych,
 • stwarzamy optymalne warunki dla rozwoju osobowości młodego człowieka.

Wizja Zespołu Szkół Morskich

Chcemy być najlepszą szkołą w Trójmieście i wyróżniał się przede wszystkim naszą postawą, tradycjami i mundurami. Wyróżniamy trzy sfery wizji:

Sfera dydaktyczna

 • Stosujemy aktywizujące metody nauczania
 • Wykorzystujemy technologią informacyjną
 • Zapewniamy rozwój zainteresowań i zdolności
 • Stosujemy korelację międzyprzedmiotową
 • Systematycznie mierzymy jakość pracy placówki

Sfera kształcenia

 • Przygotowujemy absolwentów do pracy zawodowej i do podjęcia dalszej nauki
 • Stwarzamy atmosferą przyjazną każdemu uczniowi
 • Wdrażamy programy profilaktyczne
 • Współpracujemy z rodzicami i opiekunami
 • Przestrzegamy i szanujemy prawa ucznia

Sfera organizacyjna

 • Współpracujemy z organem prowadzącym szkołę, wspólnie ustalamy kierunki rozwoju
 • Dbamy o właściwą organizację pracy szkoły
 • Zapewniamy kadrze możliwość rozwoju przez wewnętrzne i zewnętrzne formy doskonalenia zawodowego
 • Właściwie dokumentujemy pracę szkoły