Kim jest technik eksploatacji portów i terminali?

  • To osoba, która zajmuje się obsługą podróżnych w portach i terminalach samochodowych, lotniczych, kolejowych i morskich
  • To osoba, która planuje, organizuje i prowadzi prace związane z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków
  • To specjalista od nadzoru i obsługi środków transportu bliskiego

Dlaczego warto być technikiem eksploatacji portów i terminali?

  • Jako absolwent bez trudu znajdziesz zatrudnienie w działach transportowo-logistyczno-spedycyjnych  przedsiębiorstw, terminali lotniczych, samochodowych i kolejowych oraz w  portach morskich i rzecznych
  • Jeśli jesteś osobą kreatywną, otwartą i łatwo nawiązujesz kontakty interpersonalne- jest to wymarzony zawód dla Ciebie!
  • W trakcie 4 –letniego toku nauki poznasz pracę  portów i terminali od strony praktycznej

Zdobądź zawód w Zespole Szkół Morskich w Gdańsku, który:

  • ma podpisaną umowę partnerską z firmą DCT Deepwater Container Terminal Gdańsk S.A. (najnowocześniejszym na Bałtyku terminalem kontenerowym) obejmującą patronatem klasy ZSM w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali
  • zapewnia praktyki zawodowe w ramach współpracy w firmie DCT, w której Absolwenci szkoły znajdują zatrudnienie i mają możliwość rozwoju kariery zawodowej
    jest jedyną szkołą w Gdańsku kształcącą w tym zawodzie