Kim jest technik hotelarstwa?

 • To przyszły pracownik sektora turystycznego, znający dobrze instrumenty marketingu, obsługi klienta
 • To osoba, którą cechuje wysoka kultura osobista,  komunikatywna, kompetentna w obsłudze gościa hotelowego, zawsze wychodząca naprzeciw jego potrzebom
 • To osoba, która dzięki wiedzy nabytej na warsztatach i praktykach w renomowanych zakładach hotelarskich, potrafi organizować pracę w usługach turystycznych, rekreacyjnych i gastronomicznych
 • To osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje, aby prowadzić biuro, recepcję hotelową

Dlaczego warto być technikiem hotelarstwa?

 • Zawód ten daje możliwość ubiegania się o atrakcyjną pracę na rynku krajowym i zagranicznym
 • Dzięki szybkiemu rozwojowi rynku turystycznego nasi absolwenci bez trudu znajdują pracę zarówno w turystyce lądowej jak i morskiej we wszystkich krajach Unii Europejskiej
 • Uniwersalna wiedza daje możliwość rozwoju kariery zawodowej

Zdobądź zawód w Zespole Szkół Morskich w Gdańsku, który:

 • realizuje praktyki zawodowe nie tylko w hotelach Trójmiasta, ale również podczas międzynarodowych rejsów w dziale hotelowym na promach PŻB – Polferries;
 • realizuje kursy bezpieczeństwa żeglugi i badania lekarskie na międzynarodowe morskie świadectwo zdrowia niezbędne do uzyskania książeczki żeglarskiej;
 • ukierunkowuje zawód technik hotelarstwa na gospodarkę morską, ze względu
  na morski charakter szkoły, położenie i otwartość miasta Gdańska na morze oraz dynamiczny rozwój i koniunkturę na rynku przewozów pasażerskich;
 • realizuje projekt „Hotelarz w Londynie” polegający na zdobywaniu praktycznego doświadczenia zawodowego w ramach praktyki i stażu zagranicznego.