Kim jest mechanik okrętowy?
 • To osoba pracująca w siłowniach statków rozmaitych typów, począwszy od tradycyjnych drobnicowców, a kończąc na tak specjalistycznych i nowoczesnych jednostkach, jak gazowce i chemikaliowce.
 • To specjalista w zakresie eksploatacji statków handlowych  i rybackich zgodnie
  z wymogami międzynarodowymi.
Dlaczego warto być  mechanikiem okrętowym?
 • Światowy rynek pracy notuje coraz większe zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę mechaników, która jest gotowa do podjęcia pracy nawet w najbardziej wymagających warunkach morskich.
 • Marynarz miał zawsze wysoką pozycję społeczną. Dobrze opłacany, ciężko pracujący i doceniany zarówno w Polsce, jak i za granicą.
 • Bogata oferta przedmiotów praktycznych ujętych w programie nauczania, wysoce użytecznych w przyszłej pracy zawodowej.
Zdobądź zawód w Zespole Szkół Morskich w Gdańsku, który:
 • w ramach współpracy z Akademią Morską w Gdyni oraz Politechniką Gdańską korzysta z pracowni, laboratoriów i warsztatów, gdzie uczniowie odbywają niektóre zajęcia zgodne z konwencją STCW;
 • zapewnia praktyki zawodowe podczas międzynarodowych miesięcznych rejsów Darem Młodzieży, Horyzontem II czy promami PŻB – Polferries;
 • posiada pracownie symulacyjną siłowni okrętowej z  programami symulacyjnymi: Marine Training Software, Simulator And Diesel Engine Testers;
 • umożliwia ukończenie kursów np.: kursów bezpieczeństwa żeglugi, sternika motorowodnego, obsługi wózków jezdniowych;
 • jest uznanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju certyfikowanym  ośrodkiem szkolenia marynarzy w zakresie szkolenia członków załóg morskich;
 • jest jedyną szkołą w regionie kształcącą w tym zawodzie.